Chatbot EMA
5 skvělé

Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce němčiny

Autor
Mgr. Ivana Brabcová
Datum vložení
4. 12. 2018
14 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

cizí jazyky1
cloudové technologie1
digitální gramotnost1
ICT1
německý jazyk1
online nástroje1
Padlet1
IT dovednosti

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 15.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Nástroj Padlet, který autorka představuje, lze využít univerzálně ve všech předmětech ve fázi evokace či ve fázi reflexe. Autorka využití představuje pro téma Hobbys und Sport. Oceňuji, že před prvotním použitím nástroje autorka nástroj představila a nacvičila základní orientaci v pracovním prostředí. V hodině žáci pracovali s připravenými informacemi a zjišťovali, ke kterému spolužákovi informace patří. Byli tak více motivování, než kdyby zjišťovali preference fiktivních postav z učebnic.
Autorka uvádí, že pro práci s Padletem v hodině je nutné, aby měli všichni žáci své vlastní zařízení a připojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o sdílený prostor, je možné pracovat ve dvojicích nebo trojicích a přidávat příspěvky postupně na nástěnku. Odpadne tak nutnost mít tolik zařízení, kolik máme žáků.
Komentář

Aktivitu je vhodné zařadit pro rozvoj digitální gramotnosti žáků. Největší potenciál leží skryt v oblasti Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (dle příručky Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání), konkrétně lze naplňovat cíle pro 4. období: žák "sdílí data, informace a obsah se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii". Je vhodné se žáky po skončení aktivity zařadit zpětnou vazbu a diskuzi na téma, ve kterých případech by virtuální nástěnku v běžném i školním životě využili a proč. Další doporučenou oblastí, na kterou bychom se z hlediska digitální gramotnosti mohli zaměřit by mohla být oblast Správa dat, informací a digitálního obsahu, očekávaný výstup učení např. ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Mgr. Ivana Brabcová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 06. 01. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay