Chatbot EMA

Staňte se součástí EMY

Pokud máte na svém webu otevřené digitální vzdělávací zdroje (materiály), staňte se partnerem katalogu EMA – přidejte do EMY informace o svých materiálech.

Digitálním vzdělávací zdrojem (DVZ) může být digitální učební materiál (DUM), ale také e-learningový kurz, záznam webináře, videozáznam přednášky, metodická příručka, odborný článek, interaktivní online cvičení, podnětný web, ...

Katalog EMA se zaměřuje na takové zdroje, které jsou dostupné pod veřejnou licencí. To znamená, že je možné je zdarma užívat a šířit a v případě otevřených zdrojů i upravovat. A to vše bez nutnosti žádat kohokoli o svolení. Nejčastěji jsou pro tyto účely šířeny otevřené vzdělávací zdroje pod některou z licencí Creative Commons.

1
Zviditelněte své materiály přímo uprostřed odborné komunity
2
Získejte zpětnou vazbu ve formě hodnocení a reputace vašeho materiálu.
3
Přispějte k rozvoji pedagogické komunity a českého vzdělávání
Jsem partner

Jsem partner

Přidávám do EMY informace o svých materiálech pro učitele.

Podmínky pro napojení

 • mám na svém webu otevřené materiály (DVZ) užitečné pro učitele
 • ke každému materiálu vede jednoznačný odkaz (link, URL)
 • mám účet na Metodickém portálu

Vaše benefity v katalogu EMA

 • uživatelé moje materiály snadno vyhledají
 • pro materiál si půjdou na můj web a a tak zvýší jeho návštěvnost
 • mé materiály získají reputaci a já zpětnou vazbu
 • v EMĚ budu mít vlastní stránku k propagaci své organizace nebo projektu
 • moje materiály budou vyhledatelné na oficiálním národním Metodickém portálu pro učitele

Chci přispět

Chci přispět

Přidávám jednotlivá DVZ, která mi v katalogu EMA chybí.

Podmínky pro napojení

 • vím o výborném otevřeném digitálním vzdělávacím zdroji, o kterém patrně neví EMA
 • ke zdroji vede jednoznačný odkaz (link, URL)
 • mám účet na Metodickém portálu

Vaše benefity v katalogu EMA

 • obohatím EMU a tím také ostatní uživatele
 • pomohu digitálnímu vzdělávacímu zdroji zviditelnit se
 • nabídnu materiál k ohodnocení a diskuzi
 • budu moci s materiálem dále pracovat na Metodickém portálu

Jak to probíhá?

Prvotní propojení informací mezi partnerem a EMOU i následné aktualizace probíhají předáním JSON souborů (pro partnery s velkým množstvím DVZ), případně seznamů v tabulkovém editoru.

Každý partner má k dispozici administrační prostředí, kde může ladit synchronizaci dat, ale také informace o sobě. Partner tedy sám ovlivňuje, které digitální vzdělávací zdroje z vlastního webu zařadí do reputačního systému.

Tým reputačního systému rád poskytne partnerům doporučení, podporu, technickou pomoc. Do výběru DVZ ze strany partnera zasahujeme jen v odůvodněných případech (pokud DVZ není v souladu s cíli reputačního systému, zákonnými podmínkami, dobrými mravy či jinými očekávatelnými záměry).

1
Přístup do správy dat partnera v EMĚ
2
Příprava dávky informací o DVZ
3
Spuštění do ostrého provozu