Chatbot EMA

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

CLIL1
digitální gramotnost1
Chemie
ICT

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 4.7.2019
 • Hodnocení zdroje:
Klady materiálu spočívají zejména v podpoře rozvoje digitální gramotnosti ve výuce chemie. Dále materiál podporuje rozvoj komunikace v odborném cizím jazyce.
Velkým přínosem je příloha s odkazy, které jsou volně přístupné na internetu, a které nabízejí učitelům konkrétní aktivity pro rozvoj digitální gramotnosti v hodinách chemie a také možnosti využití vzdělávacích materiálů pro metodu CLIL ve výuce chemie na ZŠ.
Vzhledem k době publikování materiálu (rok 2008), již nejsou všechny uvedené odkazy aktivní.
Komentář

Cílem příspěvku je představit pohled na využití ICT ve výuce chemie. V úvodu je nastíněna teoretická rovina problematiky, učitelé však více ocení praktické možnosti využití ICT ve výuce. Právě v této druhé, praktické části, spatřuji velký přínos příspěvku z hlediska rozvoje digitální gramotnosti. Učitelům jsou k dispozici konkrétní podklady pro jejich výuku ve formě volně přístupných odkazů na internetu, včetně popisu rozvíjených kompetencí a komentáře, který představuje možné využití příspěvku ve výuce chemie. Některé z odkazů vedou k materiálům v anglickém jazyce, což umožňuje jejich využití ve výuce chemie metodou CLIL.
Velmi pozitivně hodnotím jeden z materiálů, který je uveden v příloze Anorganické sloučininy. Jedná se o metodickou příručku pro gymnázia: Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma udržitelný rozvoj v Praze, autor Doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Materiál obsahuje mimo jiné edukační hry s chemickou tematikou či ekochemické experimenty, které jsou široce využitelné na gymnáziích v celé České republice. Přínos pro rozvoj digitální gramotnosti spatřuji zejména v sestavení funkčního modelu monitorovací stanice, kdy žáci navrhují různé postupy k řešení stanoveného problému také pomocí digitálních technologií.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Michaela Frýzková
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 18. 12. 2008
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay