Chatbot EMA

EMA

Co je EMA?

EMA je katalog digitálních vzdělávacích materiálů. Obsahuje základní i rozšířené informace o materiálech umístěných na různých portálech a webech. Největší přidanou hodnotou EMY je hodnotící funkce reputačního systému, díky kterému se mohou učitelé snadno orientovat při hledání kvalitních materiálů pro svou výuku. Další výhodou je i možnost přidávání materiálů do kolekcí, které tak mohou být skvělou inspirací.

Co jsou digitální vzdělávací zdroje (DVZ)?

Digitální vzdělávací zdroje (DVZ) mohou v praxi nabývat  různorodých podob. Jejich pojetí je širší, nežli je tomu u spíše úžeji zaměřených Materiálů do výuky (https://dum.rvp.cz/). DVZ může být například e-learningový kurz, záznam webináře, videozáznam přednášky, ale také metodická příručka, odborný článek nebo interaktivní online cvičení.
EMA se zaměřuje na takové DVZ, které jsou dostupné pod veřejnou licencí. To znamená, že je možné je zdarma užívat a šířit, a v případě otevřených zdrojů i upravovat. A to vše bez nutnosti žádat kohokoli o svolení. Nejčastěji jsou pro tyto účely šířeny otevřené vzdělávací zdroje pod některou z licencí Creative Commons.
Podrobněji jsou DVZ popsána autorskoprávními požadavky, technickými požadavky a požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku v samostatném článku.

 

REPUTACE

Co je to reputace?

EMA pracuje s reputací jako s číslem, které vyjadřuje kvalitu uloženého materiálu. Díky tomu na první pohled vidíte, jak je materiál oblíbený, obsahově přesný nebo kolikrát byl využit v praxi. Pro okamžitou názornost je k reputačnímu číslu přiřazena i slovní škála.

Jak se reputace počítá?

Reputace vyjádřená reputačním číslem v sobě kombinuje přímé hodnocení uživatelů s nezávislým hodnocením systému, založeném na statisticky významných datech.

Uživatelská část hodnocení zahrnuje ověření materiálu v praxi a jeho obsahovou kvalitu, v potaz se při výpočtu reputačního čísla bere i počet hodnotících uživatelů. Samotný systém (tedy „počítač“) pak do svého hodnocení započítává šet různých proměnných. Tento výpočet navíc globálně ovlivňuje váha zdroje, z něhož materiál pochází a kterou přiřazují nezávislí kvalifikovaní odborníci. Vypočtené číslo je pak sraženo do pětistupňové škály, tedy výsledného reputačního čísla, které se zobrazí u konkrétního materiálu.

Proč je reputace důležitá?

O potřebě reputačních systémů se hovořilo prakticky ihned s masivnějším nástupem digitálních technologií do regionálního školství. Absence udržitelného systémového národního řešení vedla k tomu, že vznikaly různé vzdělávací portály, například v krajích, případně komerční portály. Zvláštní postavení si získal Metodický portál RVP.CZ, provozovaný NÚV. Ten nicméně doposud neplnil roli katalogu, který by propojoval data z různých portálů na jednom místě.

Na podzim roku 2014 byla vládou ČR schválena Strategie digitálního vzdělávání. Ta ve svém návrhu implementace popisuje nutnost zavést recenzní systém pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů. Cílem má být „…reputační (recenzní) systém obsahující metadata všech otevřených digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků, otevřený i zdrojům financovaným z neveřejných prostředků”.

Reputační systém EMA vznikl v projektu Podpora práce učitelů. Stal se novým modulem Metodického portálu RVP.CZ.

 

ŠTÍTKY

Co jsou to štítky a jak fungují?

Díky tzv. štítkům je na první pohled zřejmé, čeho všeho se konkrétní materiál obsahově dotýká. Udávají jednotlivé kategorie, do kterých tento materiál zapadá.

Jsou zobrazeny v podobě označení/jmenovek u každého materiálu. Může se u nich objevit i číslo – to znázorňuje počet uživatelů, kteří hodnotili daný štítek k danému materiálu jako relevantní.

Jak EMA pracuje se štítky?

EMA je specifická v tom, že umožňuje každému z uživatelů přidávat štítky a tím daný materiál zařadit do další nové kategorie, upřesnit popis. Je také možné klepnutím na existující štítek zvýšit jeho váhu. Oba tyto úkony lze provést při vkládání uživatelského hodnocení.

 

PARTNEŘI

Odkud pochází zdroje umístěné v katalogu EMA?

EMA sdružuje digitální vzdělávací zdroje s otevřenou licencí, které jsou jinak uloženy na několika různých místech – portálech, úložištích. Napojuje se samozřejmě na databáze DVZ na Metodickém portálu RVP.CZ (články, materiály do výuky, …), ale i na databáze z projektů OP VK, OP VVV a další významná úložiště. Se spřátelenými úložišti tvoří partnerství a je připravena jejich počet a tím i sdílený obsah digitálních vzdělávacích zdrojů dále rozšiřovat.

Seznam partnerů najdete zde.

Jak se stát partnerem katalogu EMA?

Napište nám na ema@rvp.cz. Rádi vám předáme všechny potřebné informace a věříme, že se domluvíme na oboustranně výhodné spolupráci.