Chatbot EMA

EMA

Co je katalog EMA?

EMA je katalog digitálních vzdělávacích zdrojů. Její největší předností je, že na jednom jediném místě soustředí databázi odkazů na digitální vzdělávací zdroje s otevřenou licencí, jinak uložené na několika různých portálech a webech. Navíc je řadí dle jejich oblíbenosti i kvality, což umožňuje snadnější orientaci při hledání správného zdroje pro výuku.

S čím mi EMA pomůže?

EMA vám pomůže snadno najít vhodný materiál pro vaši výuku, ať už je to video, nový podnět, uceleně zpracované téma, nebo obrázková příloha. Po zadání klíčového slova a požadovaného stupně vzdělání seřadí ohodnocené výukové materiály, které můžete ihned využít. Systém hodnocení materiálů i jejich anotace vám pomůžou vybrat přesně to, co zrovna potřebujete.

 

REPUTACE

Co je to reputace?

EMA pracuje s reputací jako s číslem, které vyjadřuje kvalitu uloženého materiálu. Díky tomu na první pohled vidíte, jak je materiál oblíbený, obsahově přesný nebo kolikrát byl využitý v praxi. Pro okamžitou názornost je k reputačnímu číslu přiřazena i slovní škála.

Jak se reputace počítá?

Reputace vyjádřená reputačním číslem v sobě kombinuje přímé hodnocení uživatelů s nezávislým hodnocením systému založeném na statisticky významných datech.

Uživatelská část hodnocení zahrnuje ověření materiálu v praxi a jeho obsahovou kvalitu, v potaz se při výpočtu reputačního čísla bere i počet hodnotících uživatelů. Samotný systém (tedy “počítač”) pak do svého hodnocení započítává osm různých proměnných – vah, se kterými pracuje v dynamickém algoritmu. Tento výpočet navíc globálně ovlivňuje váha zdroje, z něhož materiál pochází a kterou přiřazují nezávislí kvalifikovaní odborníci. Logaritmicky je pak vypočtené číslo sraženo do pětistupňové škály, tedy výsledného reputačního čísla, které se zobrazí u konkrétního materiálu.

Proč je reputace důležitá?

Díky výrazné roli reputace v katalogu EMA o něm často hovoříme jako o takzvaném reputačním systému.

O potřebě reputačních systémů se hovořilo prakticky ihned s masivnějším nástupem digitálních technologií do regionálního školství. Absence udržitelného systémového národního řešení vedla k tomu, že vznikaly různé vzdělávací portály, například v krajích, případně komerční portály. Zvláštní postavení si získal Metodický portál RVP.CZ, provozovaný NÚV. Ten nicméně doposud neplnil roli katalogu, který by propojoval data z různých portálů na jednom místě.

Na podzim roku 2014 byla vládou ČR schválena Strategie digitálního vzdělávání. Ta ve svém návrhu implementace popisuje nutnost zavést recenzní systém pro hodnocení a doporučování kvality otevřených vzdělávacích zdrojů. Cílem má být „…reputační (recenzní) systém obsahující metadata všech otevřených digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků, otevřený i zdrojům financovaným z neveřejných prostředků”.

Reputační systém EMA vznikl v projektu Podpora práce učitelů. Stal se novým modulem Metodického portálu RVP.CZ.

 

PARTNEŘI

Odkud pochází zdroje úmístěné v katalogu EMA?

EMA sdružuje digitální vzdělávací zdroje s otevřenou licencí, které jsou jinak uloženy na několika různých místech – portálech, úložištích. Napojuje se samozřejmě na databáze DVZ na Metodickém portálu RVP.CZ (články, DUMy…), ale i na databáze z projektů OP VK, OP VVV a další významná úložiště. Se spřátelenými úložišti tvoří partnerství a je připravená jejich počet a tím i sdílený obsah digitálních vzdělávacích zdrojů dále rozšiřovat.

Seznam partnerů najdete zde.

Jak se stát partnerem katalogu EMA?

Napište nám na ema@rvp.cz. Rádi vám předáme všechny potřebné informace a věříme, že se domluvíme na oboustranně výhodné spolupráci.