Chatbot EMA

Metodický portál RVP.CZ

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

28045 materiálů

09.2019

bez zaměření

Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Informuje o tom, jak vytvářet jednotlivé části školních vzdělávacích plánů, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a řadě dalších poznatků a podnětů z oborových témat. Kromě budování jednotlivých obsahových modulů a funkce úložiště příspěvků teoretické i praktické povahy vytváří učitelům cennou platformu jako fórum pro možnost konfrontace názorů a zkušeností s ostatními uživateli portálu.

Od ledna 2012 je Metodický portál RVP.CZ spravován Národním ústavem pro vzdělávání, poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jako resortní úkol.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

5 skvělé
Autor
Jaroslav Vávra
64 0 0
5 skvělé
Autor
Dalibor Neckář
60 1 0
5 skvělé
Autor
Jaroslav Mašek
55 0 3