Chatbot EMA
5 skvělé

Jak se učí LOGO

Autor
Jan Podzimek
Datum vložení
4. 12. 2018
4 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
Imagine LOGO1
informatika1
matematická gramotnost v ICT1
metodika1
praxe1
procedura1
programování1

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 31.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Autor uceleně popisuje proces výuky základů programování v hodinách informatiky. Upřímně přiznává, že se jednalo o jeho první zkušenost a že k výuce využil připravené materiály (aktuálně již nejsou dostupné). Nejcennější je zkušenost z výuky. Článek se věnuje i výzvám, které během plnění úkolů pro žáky nastaly.Žáci v průběhu lekcí volili různé přístupy, s jejichž klady i zápory se museli vyrovnávat (např. čitelnost a zápis kódu, použití x nepoužití procedur, práce s příkazem repeat, přepínání mezi českou a anglickou klávesnicí..)
Jediné negativum, za nějž nemůžeme vinit autora, je postupné zastarávání příspěvku vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjejí nová prostředí pro programovní a pro výuku programování na školách a ta zastaralá se neaktualizují.
Komentář

Autor sám předeslal, že během práce narazil na zajímavý fenomén a to na neuládání obsahu. Aktivita tudíž vytváří prostor pro rozvoj digitální gramotnosti v oblasti správy dat. Žáci jsou v moderní době zvyklí buď na automatické ukládání, nebo na práci v cloudu, kde se ukládání již také neřeší a probíhá automaticky. je potřeba ale mít alespoň základní znalost, zda program, ve kterém žáci pracují, ukládá data automaticky, nebo zda se ukládání musí manuálně nastavit či manuálně provést. Nabízí se i možnost rozvíjet digitální gramotnost v oblasti sdílení obsahu. Žáci by si mohli zvolit způsob, jakým svůj sestavený kód předají ostatním, aby se mohli případně inspirovat. Možným řešením by mohlo být využití sdíleného prostoru (Google dokument, Office 365 dokument) nebo sdílené nástěnky (Linoit, Padlet).
Jelikož v rámci úkolu byla zadána i aktivita, ve které měl být pomocí příkazů nakreslen domek, žáci musí využít základních matematických znalostí (např. výpočet úhlů) a poté správně zadat příkaz. Z tohoto důvodu lze využít aktivitu i pro rozvoj matematické gramotnosti (např. žák využívá vlastní zkušenosti, úsudek a získaný matematický aparát, hledá efektivní postupy, rozliší, kdy má úloha jedno řešení,
více řešení nebo řešení nemá, využije zákonitosti při řešení
problému z reálného života). Pro další rozvoj matematické gramotnosti lze postupně zadávat podobně koncipované úlohy.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jan Podzimek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 03. 10. 2013
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay