Chatbot EMA

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

časová osa1
čtenářská gramotnost1
digitální gramotnost1
digitální technologie1
Excel1
historie 20. století1
historie počítačů1
informatika1
počítač1
počítačová gramotnost1
počítačová učebna1
projektová výuka1
skupinové řešení problémů1
spolupráce1
tabulkový editor1
tabulky1
učení v souvislostech1
zdroje informací1
exel

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 31.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Představená koncepce výukového obsahu historie počítačů je velmi dobře strukturována a promyšlena. Důraz je kladen na aktivní práci žáků, kteří obsahový výstup vytvářejí společně. Oceňuji zařazení kontextu doby (1957 - Lajka ve vesmíru, 1957 - ohledně vývoje PC žáci dohledávají, co nastalo). Autorka sama v závěru článku podstupuje sebereflexi a nabízí tak čtenářům možnosti, jak se případným nezdarům vyvarovat a z čeho se pozitivně inspirovat.
Sama autorka přiznává, že jako vhodnější alternativa pro výměnu informací by bylo možné použít sdílených dokumentů. Také bych doporučila rozšířit hodinovou dotaci, jedná se o poměrně náročný úkol pro žáky. Ohledně samostatné práce žáků s textem by bylo možné nabídnout jim možnosti zpracování textu, stejně tak jak nabídnout jim (nebo diskutovat) možné způsoby organizace práce před samotnou prací. Pokud bylo obsahovým cílem zpracovat historii vývoje počítačů, nezdary v organizaci práce jednotlivé skupiny přímo ohrožují a mohly by tak vést k nesplnění úkolu.
Komentář

Jedná se o velmi povedenou aktivitu, díky které během výukového procesu vzniká prostor pro rozvoj gramotností.
V prvé řadě může být rozvíjena digitální gramontost, žáci pracují v týmech, ve kterých komunikují pomocí chatu (alternativně všichni využívají sdílený dokument), hledají informace a třídí vyhledané informace z digitálních zdrojů, mohou pracovat i s autorskými právy a dbát na citace. Jelikož jsou žíci součástí jednoho třídního celku, je možné výukový obsah i za měřit na to, jak ukládat obsah skupin, aby k němu měli přístup i ostatní skupiny. Další možností je digitální obsah doplňovat o obsah dalšího formátu (např. využití digitálních časových os, které by nahradily tabulku).
Čtenářskou gramotnost lze rozvíjet při práci s texty, které skupiny nalezly. Skupiny mohou porovnávat texty mezi sebou, hodnotit jejich relevantnost, vybírat vhodné texty k daným účelům, hledat a propojovat informace v textu přímo obsažené a informace, které z textu vyplývají.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Mira Friedrichová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 24. 06. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

RNDr. I. Marek 25.6.2011

Komentář

Zaujala mě ta zmínka v prvním řádku historické tabulky - \"první dle von Neumannovy koncepce založený na digitální technologii\". Chápou gymnazisté smysl tohoto výroku? (Tedy, pokud to celé není překlep.)  A pracují gymnazisté s údajem \"počítač von Neumannovy koncepce\"?


Zejména při přípravě na maturitu studenti shromažďují množství nejrůznějších informací, nejen z webu. Pokouším se nastolit požadavek, aby studenti nepoužívali výrazy, o jejichž smyslu nemají tušení. Někteří studenti se tím pak nějakou dobu řídí.

Mira Friedrichová 26.6.2011

Komentář

Vaše připomínka je rozumná, taky nemám ráda, když se učí jen \"pojmy\". Nicméně pevně doufám, že nějakou hrubou představu studenti mají k výkladu používám velmi názorný materiál:


POESOVÁ, Marie. Von Neumannovo schéma.Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 03. 02. 2010, [cit. 2011-06-26]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.


http://dum.rvp.cz/materialy/von-neumannovo-schema.html


Konkrétně jsme princip zkoušeli tak, že každý ze studentů prezentuje jednu část schématu. \"Vstup\" dostal 3 kartičky s čísly (1,2,5) a operaci (+ pak*), \"ALU\" uměl rychle počítat jen se dvěma čísly, mezisoučet si musel ukládat ke spolužálovi \"Operační paměť\" . \"Řadič\" organizoval postup předávání dat. \"Výstup\" mi pak předával výsledek.


Jasně, že to je jen velmi hrubý model :), ale pro základní představu to snad postačuje.


Jak to tak píšu, tak jsem si uvědomila, že příště to vylepším a zadám čísla, která nelze sečíst nebo vynásobit jednoduše z hlavy a studentovi \"ALU\" poskytnu kalkulačku - možná to bude názornější.