Chatbot EMA
5 skvělé

Využití programu Scratch

Autor
Tomáš Krisl
Datum vložení
4. 12. 2018
88 1 9
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

analýza procesů1
informatika1
matematická gramotnost1
programování1
řešení problémů1
Scratch1
tvorba1
zvuk1
animace

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 31.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Článek jednoduchou formou představuje možné využití programu Scratch ve škole.
V současné době bychom nelazeli mnoho praktických odkazů, jak s programe Scratch ve škole pracovat, doporučila bych článek o takové zdroje případně doplnit. Zvláštní kapitolu by zasloužilo propojení progrmování ve Scratchi s oslatní matematiky, jelikož vzdělávací oblast Matematika a její aplikace má velmi blízko ke vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie.
Komentář

Zajímavou zmínkou využit programu Scratch je využití v hodinách matematiky a tudíž pro podporu rozvoje matematické gramotnosti. Sám autor naznačuje využití v obsahu, který se věnuje logickým výrokům. Žák tak může v analyzovat jednoduché procesy, pojmy, vztahy a situace, zároveň při řešení problémů žák formuluje podstatu zjištěné problémové situace, zdůvodní potřebu a význam řešení. Při plánování žák využívá i metodu pokus-omyl, do řešení problému postupně vnáší systém.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Tomáš Krisl
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 02. 04. 2013
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Lukáš Kotek 3.4.2013

Komentář

Děkuji za výborný článek, Scratch je fascinující věc :-) Od doby, co jsem k němu přičichl (a v reálu ho vyzkoušel),vidím, že programování na ZŠ není jen nějakou iluzí (či úletem apod.). Ale co jsem chtěl napsat, v rámci plnění jednoho předmětu jsem po nějaký čas učil žáky na jedné pražské ZŠ a musím říct, že to byla cenná zkušenost.


Jeden žák se např. v podstatě sám dobral k principu proměnných a posléze i polí. Bylo zajímavé sledovat jeho vývoj, jak krok za krokem postupoval vpřed. Nepsal ani tak vlastní programy, spíš výrazně rozšiřoval ty stávající o další funkcionalitu. Když jsem tam končil, už narážel na meze Scratche jako takového a tvořil si programátorské obezličky :-)


U jiných zase bylo zajímavé vidět, jak - bez předchozí zkušenosti s programováním - jedni volí spíše objektový přístup a jiní spíš procedurální. Ale co je hlavní - jen málokterý žák Scratch zavrhl (vlastně si nevybavuji nikoho takového) nebo s prací v něm měl nějaký výraznější problém (byť úroveň se samozřejmě lišila). Nebylo to pro ně něco nezvladatelného, ale něco s čím pracovali rádi, co je bavilo.

Ivan Ryant 2.5.2013

Komentář

S tímto článkem souvisí:


http://scratch.mit.edu/


Scratch ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 26. 01. 2012, [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14905/SCRATCH-VE-VYUCE.html ISSN 1802-4785.


Raspberry Pi a jeho potenciál pro školství. Metodický portál: Články [online]. 27. 06. 2012, [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//16199/RASPBERRY-PI-A-JEHO-POTENCIAL-PRO-SKOLSTVI.html ISSN 1802-4785.


KOTEK, Lukáš. Raspberry Pi a možnosti jeho praktického použití. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2012, [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//16825/RASPBERRY-PI-A%20MOZNOSTI-JEHO-PRAKTICKEHO-POUZITI.html ISSN 1802-4785.


HUMPOLCOVÁ, Tereza. MS Kodu ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 16. 06. 2011, [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12937/MS-KODU-VE-VYUCE.html ISSN 1802-4785.

Pavlína Hublová 10.11.2013

Komentář

Přidávám aktuálně zkušenosti Libora Klubala a jeho náměty na aktivity: http://www.ipadvetride.cz/vyuka-programovani-scratch/

Ivan Ryant 13.11.2013

Komentář

Dovoluji si upozornit na to, že Libor Klubal uvádí ve svém článku velmi pěkné příklady -- kdo si chce ušetřit spoustu práce s vymýšlením a přípravou vlastních příkladů, má příležitost. Ty, kteří chtějí ukázat žákům (studentům), co je to algoritmické myšlení nebo algoritmický způsob řešení úloh, však musím upozornit na věcnou chybu ve větě: \"Cílem je naučit žáky rozložit větší problém na menší, pochopit pojem algoritmus a provést jeho návrh, znát základní algoritmické konstrukce (sekvence, podmínka, cyklus)\". Bohužel se jedná o všeobecně rozšířený omyl, že sekvence, selekce (podmínka) a iterace (cyklus) nám umožní zkonstruovat libovolný algoritmus z elementárních kroků výpočtu. Není to pravda. Pomocí sekvence, selekce a iterace se nedá např. vyhodnocovat aritmetický výraz se závorkami ani hledat cesta bludištěm (což jsou algoritmy běžně používané prakticky). Algoritmizace má významný přesah do matematiky, který by studenti měli pochopit, a to je konstrukce matematických důkazů -- ty se ovšem pouhou sekvencí, selekcí a iterací konstruovat nedají. Scratch ovšem umožňuje v omezené míře i rekurzi (např. ke kreslení fraktálů) a modifikovaný Scratch pod názvem BYOB plnou rekurzi. Starší nástroje pro výuku programování, jako Karel nebo Logo, byly ovšem na rekurzi metodicky založeny a ve svých původních verzích ani neumožňovaly programovat s cykly. Libora Klubala jsem sice na jeho chybu upozornil, ale on ji odmítl opravit, proto se o ní zmiňuji zde.

Libor Klubal 15.11.2013

Komentář

Děkuji za reakce. Chtěl bych upozornit (stejně jako jsem se to snažil vysvětlit i p. Ryantovi), že článek je skutečně koncipován jen jako praktická ukázka toho, jak lze využít Scratch v hodinách. V žádném případě se nejedná o teoretické pojednání o problematice algoritmizace. Berme prosím Scratch jako nástroj pro první kroky v programování.

Ivan Ryant 15.11.2013

Komentář

Pan Klubal žije ve vědomém omylu, svůj omyl veřejně šíří a odmítá svoji chybu opravit. Zveřejnil větu \"Cílem je ... pochopit pojem algoritmus a provést jeho návrh, znát základní algoritmické konstrukce (sekvence, podmínka, cyklus)\", v této větě je VĚCNÁ CHYBA a na tom nic nemění ani zbytečné řeči o praktičnosti a neteoretičnosti. Chce-li pan Klubal redukovat algoritmizaci na strukturované programování, nemá mluvit o algoritmizaci, protože to algoritmiace prostě NENÍ a požadavky RVP to prostě nepokrývá. Je snadné se urazit jako pan Klubal, ale nic to nemění na tom, že pan Klubal vědomě klame veřejnost a zejména své žáky, kteří se proti jeho výchovně-vzdělávacímu působení nemohou bránit.


 

Libor Klubal 16.11.2013

Komentář

Nevím, zda je tato diskuse vhodným místem pro řešení výkladu pojmu algoritmizace a jeho správného začlenění do RVP-G. Určitě se shodneme na tom, že samotný pojem algoritmizace je velmi obecný a vždy je nutné při jeho výkladu přihlédnout ke kontextu ve kterém je probírán. V případ RVP-G je pojem algoritmus jednou zmíněn v oblasti Matematika a podruhé v oblasti IKT. V případě IKT je uvedeno \"algoritmizace úloh - algoritmus, zápis algoritmu, úvod do programování\". Tím je kontext dle mého názoru jednoznačně dán. Proto se můj původní článek jmenuje \"Výuka programování - Scratch\". 


Podobná diskuse o pojetí pojmu algoritmizace již proběhla na serveru Česká škola a nemyslím že by bylo nutné ji na tomto místě opakovat. 


Pane Ryante: Nikoho vědomě neklamu, možná jen nesdílím Váš vyhraněný názor na výklad pojmu algortmizace, stejně jako Vy nesdílíte můj. Nikdy bych si však nikdy nedovolil o Vás napsat, že je Váš názor věcně chybný a že svými články někoho klamete. Vnímám Vaše poznámky a respektuji je, to však nic nemění na tom, jaké formy, metody a obsah výuky používám a používat budu. 

Ivan Ryant 16.11.2013

Komentář

K zápisu algoritmů nepotřebujete cyklus a nevystačíte s ním (podobně jako ze sčítání přirozených čísel do deseti nepochopíte, co je to  matematika) -- to je fakt, nikoli věc názoru. A když někdo udělá faktickou chybu, tak si ho na to klidně dovolím upozornit. A když někdo zákeřně klame veřejnost, je mojí profesionální povinností veřejnost varovat.

Lenka Urbanová 20.11.2013

Komentář

Dobrý den!


Pane Ryante, pane Klubale, dovolte, prosím, pár moderátorských poznámek.


Debatujete nikoli o článku, který je publikován výše, nýbrž o blogovém příspěvku pana Klubala, na který v komentářích odkázala paní Hublová. Jen konstatuji. 


Pane Ryante, určitě vítáme upozornění, že v odkazovaném článku považujete některé tvrzení za mylné. Napříště vás ale prosím, abyste zůstal u věcné argumentace k tématu a nevyjadřoval se k osobě autora. I když jste přesvědčen, že \"pravda\" je na vaší straně, emoce vám nepomohou ji prosadit, čtenář si všimne.


Pane Klubale, upozornění na věcnou chybu vás, jak doufám, dovedlo ke klidnému zamyšlení a rozhodnutí. Děkujeme za vaše reakce v komentářích!


Pánové, oběma přejeme mnoho zdaru ve vaší práci! Ostatně vaše zapálení je také inspirující.


Lenka Urbanová, moderátorka diskuzí na Metodickém portálu RVP.cz