Chatbot EMA
0 ohodnoť!

SMART Notebook v chemii

Autor
Mgr. Martin Rusek
Datum vložení
4. 12. 2018
6 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
Chemie
Interaktivní tabule
SMART Board
vzdělávací technologie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 4.8.2019
 • Hodnocení zdroje:
Velkým kladem příspěvku je jeho praktické využití v hodinách chemie. Autor představuje několik konkrétních možností využití interaktivní tabule ve výuce. Je na učiteli, jaké téma zvolí a zda se rozhodne pro využití animací, práci s obrázky, didaktické hry s chemicko tematikou, testy či další výukové aklipace. Ve všech případech se jedná o velmi zajímavou a užitečnou pomůcku přímo do hodin chemie.
Komentář

Příspěvek uvádí jednak popis interaktivní tabule SMART board a jednak konkrétní možnosti jejího využití ve výuce chemie. Autor představuje výukové aplikace přítomné a instalované spolu s balíkem SMART notebook, které jsou použitelné v hodinách chemie. Základní sada pro chemii je rozdělena podle témat a podle typu materiálu. Za zmínku stojí například část Praktická teorie, oblast Elements, kde je na zjednodušeném 2D modelu vybraných prvků umožněno přidávat elektrony, protony či neutrony. Tato aktivita může velmi dobře posloužit při názorném výkladu pojmů protonové či nukleonové číslo a žáci si na příkladech jednoduchých prvků (C, H, O, N) fixují jejich atomové složení což jim usnadní pochopení reakcí organické chemie.
Aktivity, které je možné realizovat prostřednictvím interaktivní tabule SMART board jsou vhodné jak k slovním metodám výuky (frontální výklad, vysvětlování), názorně demonstračním, založeným na principu názornosti (předvádění, práce s obrazem) či k metodám praktickým, zaměřeným na vlastní činnost žáků (manipulování, experimentování).
Aktivity, které jsou v příspěvku popsané, či nastíněné, vedou nejen k zvýšení atraktivity hodin chemie, prostřednictvím využití digitální technologie, ale rovněž k podpoře digitální gramotnosti. Jedná se zejména o očekávaný výsledek učení pro digitální gramotnost 1 – Člověk, společnost a digitální technologie.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Mgr. Martin Rusek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 12. 05. 2008
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay