Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
chemické editory
Chemie
kritéria
přehled
vizualizace

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 13.9.2019
 • Hodnocení zdroje:
Příspěvek předkládá přehled technických didaktických pomůcek softwarového rázu – chemických editorů, které lze při vhodném technickém vybavení využívat v hodinách chemie. Autorka uvádí kritéria výběru vhodného chemického editoru a nabízí seznam editorů, které lze bezplatně využít, včetně jejich základních technických parametrů.
Komentář

Příspěvek předkládá přehled technických didaktických pomůcek softwarového rázu – chemických editorů, které lze při vhodném technickém vybavení využívat v hodinách chemie. Bylo by vhodné materiál doplnit o konkrétní využití vybraného softwaru ve výuce, včetně metodiky pro učitele. Například program ChemSketch lze využít na kreslení různých chemických struktur a vzorců, chemického nádobí a laboratorních aparatur. Žáci jeho prostřednictvím mohou vypracovat protokoly z laboratorních cvičeních anorganické i organické chemie. Pracovat mohou samostatně, nebo ve dvojicích. Využitím chemického editoru ve výuce chemie může vést k zvýšení atraktivity hodin chemie a rovněž k podpoře digitální gramotnosti. Jedná se zejména o očekávaný výsledek učení pro digitální gramotnost 1 – Člověk, společnost a digitální technologie (žák pro svoji práci využívá digitální technologie, kombinuje je a samostatně rozhoduje, které pro jakou činnost či řešený problém použít; navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií) a 3 – Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě (žák ukládá informace tak, aby je mohl najít a použít někdo jiný; komunikuje pomocí digitálních technologií; využívá digitální technologie ke sdílení dat).

Základní atributy materiálu

 • Autor: Dagmar Stárková
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 15. 10. 2012
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Martin Rusek 20.10.2012

Komentář

Je vážně nutné učit v chemii vzorce, v dějepisu seznamy letopočtů, češtině stohy jmen a děl, v biologii systémy hlodavců? Kam až může vést elementarizace a kde by měly obsahovou náplň přebírat specializované semináře?

Dagmar Stárková 1.3.2013

Komentář

Domnívám se, že bez vzorců v chemii, letopočtů v dějepise, autorů a jejich děl v češtině či bez hlodavců v biologii bychom tyto předměty nemohli smysluplně vyučovat. Pokud je úkolem nás učitelů vytvářet a dále rozvíjet kompetence žáků (připravit je na život), pak musíme nutně stavět na znalosti informací či pochopení jednoduchých pojmů.


Co se týká elementarizace a způsobů, jak žáky efektivně učit a dále je motivovat, to je v dnešní době na učiteli. Je však důležité nepodporovat kvantitu na úkor kvality, z osvojených znalostí je třeba konstruovat smysluplnou, komplexní síť se všemi vztahy a jejich významem. Předání obrovského kvanta dat a absence jejich významu rozhodně není optimální způsob výuky.