Chatbot EMA
5 skvělé

Kolik a čeho vlastně kupujeme?

Autor
Martin Rusek
Datum vložení
4. 12. 2018
19 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

čtenářská gramotnost1
digitální gramotnost1
matematická gramotnost1
apps
hmotnostní zlomek
ICT ve výuce chemie
motivace

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 12.8.2019
 • Hodnocení zdroje:
Pozitivum příspěvku vnímám zejména v části Popis návrhu vyučovací hodiny včetně metodického popisu a ukázek výsledků žákovských prací. Celkem jsou uvedeny čtyři aktivity různého zaměření a různé obtížnosti.
Komentář

Příspěvek je primárně zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce chemie. V úvodní části je nastíněno využívání informačních a kmunikačních technologií ve vezdělávání a ve výuce chemie. V druhé části autor představuje návrh vyučovací hodiny chemie s využitím digitální technologie, čímž je u žáků rozvíjena digitální gramotnost. Je na místě zmínit, že popsané aktivity (celkem čtyři) u žáků rozvíjejí taktéž matematickou a čtenářskou gramotnost. Všechny čtyři aktivity doporučuji v hodinách vyzkoušet.
Rozvoj DG: Žák pro školní práci využívá digitální technologie, k učení využívá digitální vzdělávací prostředí, vytváří digitální obsah v různých formátech, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků, ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje, komunikuje prostřednictvím digitálních technologií i s více uživateli najednou, využívá digitální technologie k sdílení dat.
Rozvoj MG: Žák dokáže ve sdělení rozlišit podstatné informace od nepodstatných, využívá přirozený i symbolický jazyk, dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím výrazů s čísly, řeší badatelsky orientované úlohy inspirované reálným životem, zvolí k řešení úlohy vhodný matematický aparát, prezentuje výsledky své práce i s využitím digitálních technologií.
Rozvoj ČG zejména: Žák samostatně hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Martin Rusek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 25. 11. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay