Chatbot EMA
5 skvělé

Je zákaz mobilních technologií ve škole řešením?

Autor
Lukáš Kroc
Datum vložení
4. 12. 2018
7 0 8
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

1:1
BYOD
digitální gramotnost
kompetence pro 21. st.
kyberšikana učitele
zákaz mobilů

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Lukáš Kroc
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 26. 11. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jaroslav Matějka 26.11.2015

Komentář

Článek má v obecné rovině pravdu. Jak je to ale konkrétně? "Zejména začínající učitelé by měli být seznámeni s tím, jakým způsobem mohou řešit případné kázeňské problémy." - Jakým? Myslím, že učitel, který se stal terčem kyberšikany má jediné jasné řešení - dát to k soudu. Pomůže si? Navrhne pan autor účinnější řešení? Existuje také důtka tř. učitele a pod.

Bořivoj Brdička 26.11.2015

Komentář

Pokud se nám nepodaří dospět k jednotému postoji v rámci školy, z problémů nevyjdeme. Správné je takovéto prohřešky tvrdě postihovat. Je třeba, aby se vedení školy pokusilo zapojit policii, zajistit demonstrativní vyšetřování přímo ve škole a, pokud není naděje na nápravu, i soud.


Vidím ale ještě jednu nutnost, která je s tím spojená. Je třeba ukazovat žákům, že technologie mohou být využity i jinak - třeba k poznávání či k tvorbě něčeho smysluplného, za co nehrozí soud, ale pochvala a uznání.

E Kocourek 27.11.2015

Komentář

"Zakázat mobilní technologie ve výuce  (...) jejich zákaz by do budoucna bránil naplnění strategických záměrů MŠMT…" - Normálně bych považoval takovéto zákazy za nesmyslné a marné pokusy o konzervaci středověku. Ale co když má pan autor pravdu? Třeba na těch zákazech přece jenom něco je ...


"své učitele natáčí až 8 % žáků" - A to je dobře a učitelé by měli usilovat o ještě větší procento, a ne mudrovat o jakési kyberšikaně! Nebo proboha co to ti učitelé při vyučování provádějí, že se obávají nahrání a zveřejnění nahrávky?


K té takzvané "kyberšikaně" šikovný student nepotřebuje učitele nahrávat! Pomocí běžných editačních prostředků lze libovolného učitele uvést do jakékoli nepříjemné situace - divákům bude lhostejné, že jde o evidentní fejk. Nežli volat policii a vymýšlet, jak záležitost předat soudům, musí si učitelé zvyknout žít s tím, čemu nelze zabránit. Zvykly si herečky, zvyknou si i učitelé. Jenom politici si nezvykli a pořád mluví o těch soudech, ale učitelé (snad?) mají více soudnosti.


 


K jednotlivým nápadům:


- Učitel by měl mít základní povědomí úplně o všem. Ale zrovna problematiku kyberšikany bych nezdůrazňoval.


- Ve školním řádu by mělo být specifikováno, že žáci smějí používat mobilní technologie bez jakýchkoli omezení (samozřejmě nerušit ostatní při vyučování). Žáci se nemají co podílet na sestavování žádných pravidel - na to snad ještě učitelé stačí!


- BYOD je jediná cesta!


- Nahrávat celou hodinu - ano. Ale uvědomte si, že tím se ničemu nezabrání. Vytrhávat z kontextu lze i pak. "Pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat." To je pohled drába. Samozřejmě že žáci ten důvod mají. "Nahrávka nemusí být veřejná, může být přístupná třeba jen rodičům a sloužit též k autoevaluaci učitele" - ano, dobrý nápad. Ale neveřejná nahrávka jde přímo proti smyslu předchozích opatření.


- "Definování cílů. Při používání mobilních technologií, kdy může být práce s dětmi odlišná než při frontální výuce, by se učitel měl vyhýbat příliš benevolentnímu přístupu, při němž neklade prakticky žádné požadavky, nebo jsou jeho požadavky nejasné." - Ano, ale to platí i bez technologií.


- "Dobrá atmosféra ve třídě. Při dobrém vztahu mezi učitelem a žáky, zajímavých hodinách, do kterých budou žáci vtaženi, nemusí mít učitel obavy z šikanování." - Hraběcí rada. Až budete vědět, co je "dobrý vztah", dejte vědět.


- "Přítomnost dalšího pedagogického pracovníka. V prostředí, kde již v minulosti docházelo k patologickým jevům, může být vhodné zařadit nepravidelnou přítomnost jiného učitele (asistenta)." - Má-li někdo peníze na dalšího pedagoga, směle do toho! A proč nepravidelnou? Pravidelná (to jako pořád) je lepší.

Jaroslav Matějka 28.11.2015

Komentář

Kyberšikana mi nepřipadne takový problém. Tam mě spíš zaujala představa, že třeba čekáme od VŠ přípravy učitele, že mladí učitelé nastoupí do praxe a budou vědět, co s tím (teoreticky). Ono \"své učitele natáčí až 8% žáků\" asi znamená někdy matočilo a jen vyjímečně je cílem šikana. Na šikanu ale stačí také křída (fix) na zdi, na tabuli, karikatura na nástěnce.


Zákaz používání mobilů ve výce je asi běžný, pokud má být účinný, tak to znamená mobil nebo simkarty žákům odebrat - viz diskuze na České škole u tohoto textu. V té diskuzi je také pohled, že to připomíná, jak pistolníci na divokém západě museli odevzdat zbraně nebo střelivo při vjezdu do města. 


Vhodná pravidla jsou asi zřejmá: Žáci nemají během výuky používat mobily, pokud je k tomu vyučující nevyzve a nenavrhne jim nějaké zajímavé využití mobilů pro vzdělávání. Jistě je vhodné takové aktivity hledat a zavádět do výuky, ale kolik % času lze tak využít?


Běžná realita? Použití mobilů během hodin je zakázané (cílené výukové aplikace jsou vyjímečné), ale je zcela všeobecnou hlavní aktivitou, které se žáci během vyučování věnují. 

RNDr. I. Marek 28.11.2015

Komentář

Kolik % času lze tak využít? - Samozřejmě sto procent! Připadá mi, že hledáte problémy tam, kde nejsou. Při výuce jazyků mohou studenti na svých smartfounech (i na jiných zařízeních) mít slovníky (lokální i on-line) i potřebná gramatická pravidla. Při výuce programování mohou studenti používat paměť svého mobilu (i toho úplně hloupého) k uložení svého projektu, který jim pak nikdo nepřemaže (jako si vzájemně mažou projekty na HDD školního počítače) a který nezapomenou doma (jako běžně zapomínají svůj flash-dongle).


"Žáci nemají během výuky používat mobily, pokud je k tomu vyučující nevyzve a nenavrhne jim nějaké zajímavé využití mobilů pro vzdělávání." - Vyzývám je k tomu na začátku školního roku a pak znovu pokaždé, když mi student hlásí nějaký problém, kterému by se vyhnul, kdyby se řídil mou radou. Netvrdím, že je to nějak dvakrát zajímavé, ale připadá mi to velice praktické.


Byly roky, kdy studenti používali elektronické pomůcky a studentky dávaly přednost pomůckám papírovým. Dnes už je tento rozdíl smazán.


Bylo by nesmyslné, kdyby si studenti fotili materiály k vykládané látce (když si je mohou stáhnout ze školního webu), ale nedávno si student fotil z tabule (přesněji ze tří tabulí) úlohu, kterou předtím (snad ke svému překvapení?) úspěšně naprogramoval.


 


"Jistě je vhodné takové aktivity hledat a zavádět do výuky ..." - Hledat? Takovéhle věci přece každého napadnou.

Mgr. Zdeněk Sotolář 29.11.2015

Komentář

Nahrávat celou hodinu. To je nesmysl. Přesněji řečeno tu někdo nerozlišuje (opět) školy. Jinak je na tom učitel na VŠ, který stojí daleko od žáků a "jenom" přednáší, jinak je na tom učitel ZŠ (zejména na prvním stupni), který je mezi žáky a interakace s nimi jsou daleko pestřejší. Kdy si tyto rozdíly autoři spomocníka konečně uvědomí ???

Bořivoj Brdička 29.11.2015

Komentář

Nahrávání hodin má svůj smysl i na ZŠ. Něco jiného je zveřejňování těchto záznamů, i když i to má občas smysl (viz Virtuální hospitace). Z pohledu tohoto článku má nahrávání preventivní účinek, protože vede učitele k tomu, že se nenechá vyprovokovat. Naprosto úžasný dopad na vlastní zdokonalování pak má, když si záznam později prostudujete. Použít se dá i jako materiál, který si rozeberete s kolegy či s případným mentorem.

Mgr. Zdeněk Sotolář 4.12.2015

Komentář

Materiál k prostudování? Ale to se, pane Brdičko, blížíte k videotréninku interakcí (VTI). Tam však článek zdaleka nesměřoval, protože by bylo nesmyslné uvažovat o nahrávání učitele bez žáků. Stejně naivní je autorovo tvrzení, že \"pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat.\" Žáci mohou mít řadu důvodů učitele nahrávat. Především jde právě o to, že by nahrávali sami.