Chatbot EMA
0 ohodnoť!

Pracovní listy ve výuce - téma Mozart

Autor
Veronika Čížkovská
Datum vložení
4. 12. 2018
37 2 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
2
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

čtenářská gramotnost2
vyhledávání informací2
matematická gramotnost1
shrnování1
Český jazyk a literatura
čtení s porozuměním
hudební výchova
improvizace
instrumentální činnosti
jazyková výchova
komunikační a slohová výchova
malá noční hudba
Mozart
poslechové činnosti
rytmický doprovod
Umění a kultura
vokální činnosti

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
2
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
2
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Ludmila Kovaříková 30.9.2019
 • Hodnocení zdroje:
Pracovní listy se snaží tématem W. A. Mozarta propojit dva vyučovací předměty – český jazyk a hudební výchovu. V zadání pro český jazyk se v několika úkolech objevuje vyhledávání přímo vyjádřených informací v krátkém textu a celkové porozumění.
Text o hudebním skladateli byl využit k procvičování pravopisu, proto se žáci zpočátku soustředí spíš na doplňování i/y než význam textu. Závěrečná reflexe dobře poskytuje prostor pro individuální uvědomění získaných informací, přesto by možná bylo vhodnější použít některou z aktivizačních metod (např. pětilístek), aby se úkol neopakoval.
Komentář

V hudebním pracovním listu se děti učí číst noty a jiné značky (vysvětlivky k symbolům), kromě vyhledávání informací mají možnost vlastními slovy shrnout, o čem text byl. Práce ve dvojici přispívá k vyjasňování významu textu a posiluje dovednost sdílení. V závěru se znovu poskytuje prostor pro reflexi shrnutím obsahu.

Marta Břehovská 18.10.2019
 • Hodnocení zdroje:

Základní atributy materiálu

 • Autor: Veronika Čížkovská
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 28. 12. 2006
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay