Chatbot EMA
4 zdařilé

RWCT - ABC reading

Autor
Milan Franek
Datum vložení
22. 3. 2018
33 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

číselná osa1
čtenářská gramotnost1
matematická gramotnost1
skládankové učení1
angličtina
čtení s porozuměním
RWCT
text

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 20.9.2019
 • Hodnocení zdroje:
Aktivitu lze v různých obměnách použít na jakoukoliv práci s textem v hodinách cizího jazyka.
Otázky v první aktivitě jsou příliš obecné. Doporučila bych je více konkretizovat např. doplněním lokace.
V závěrečné reflexi bych doporučila se zaměřit nejen na reflexi čteného textu, ale na reflexi celé hodiny včetně sebereflexe žáků.
Komentář

V aktivitě je použita metoda skládankového učení, která z hlediska čtenářské gramotnosti pomáhá žákům v textu nalézt podstatené informace a ty propojovat. Povaha textu umožňuje do cílů hodiny zařadit z hlediska čtenářské gramotnosti dle publikace Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání:
- Všímá si, jak jsou v textu podávány postavy, jak jsou prezentována fakta a události, a uvažuje o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností
- Samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.
Ve fázi, ve které se sejdou žáci se stejným textem, mohou být naplňovány očekávané výstupy učení jako:
- Vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov. Všímá si, když je text složitý, když něčemu v textu nerozumí; s dopomocí volí strategie vedoucí k porozumění.
Aktivita nabízí i prostor pro rozvoj matematické gramotnosti. Údaje z textu o denním režimu lze zaznamenat do časové osy a naplňovat tak očekávaný výstup učení dle publikace Matematická gramotnost
v uzlových bodech vzdělávání:
- Využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky

Základní atributy materiálu

 • Autor: Milan Franek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 22. 03. 2018
 • Datum vzniku: 20. 04. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: pracovní list
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 ČR
 • Jazyk: Angličtina
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay