Chatbot EMA

ICT a digitální výuka

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

72 materiálů

08.2022

digitální kompetence

Cílem projektu je, aby vytvořený vzdělávací program rozvinul digitální kompetence učitelů různých předmětů, aby v zapojených školách podpořil takovou stavbu vyučovací hodiny, ve které pedagogové uplatní digitální formy práce a využijí poskytnuté ICT zařízení k přímému aktivnímu zapojení žáka do výuky.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
RNDr. Libuše Bartková, Petr. Husseini, K. Chlumová, Ing. Ľubomír
5 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
RNDr. Libuše Bartková a kolektiv autorů Gymnázia Globe, s.r.o.
1 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
RNDr. Libuše Bartková, Petr Husseini, K. Chlumová, Ing. Ľubomír
13 0 0
více...