Chatbot EMA
5 skvělé

Kdy už svíčka nehoří?

Autor
Martin Rusek
Datum vložení
4. 12. 2018
14 1 1
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

badatelsky orientovaná výuka1
digitální gramotnost1
matematická gramotnost1
přírodovědná gramotnost1
edukační experiment
hoření
výuka chemie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 27.8.2019
 • Hodnocení zdroje:
Poutavost aktivity, interdisciplinární přesahy, badatelsky orientované vyučování, rozvoj přírodovědné gramotnosti, matematické gramotnosti a digitální gramotnosti u žáků základních škol a nižších stupňů gymnázia.
Realizace představené badatelské aktivity vyžaduje vybavení laboratoře školy čidlem plynného kyslíku, což zdaleka nesplňují všechny školy ČR. Nejedná se však o cenově nedostupný digitální přístroj.
Komentář

Autor v příspěvku popisuje badatelskou aktivitu, edukační experiment, který je vhodný do výuky chemie i fyziky. Učitel je při této aktivitě průvodcem pro žáky, otázkami je navádí k pozorování a vytvoření hypotéz, které následně ověřují. Pomůcky potřebné k realizaci aktivity jsou volně dostupné, až na senzor kyslíku, který nemusí být k dispozici na všech základních školách. Aktivita rozvíjí nejen přírodovědnou gramotnost, ale také matematickou a digitální gramotnost. Žáci formulují a ověřují hypotézy, pracují se senzory a interpretují tabelizované nebo v grafu zobrazené hodnoty. Při realizaci této badatelské aktivity lze využít metody názorně demonstrační, participativní metody výuky a metody praktické.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Martin Rusek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 28. 11. 2018
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jan Maršák 2.12.2018

Komentář

\"Výraznou pomocí mohou být i různé senzory umožňující sledování požadovaných veličin. Důležité je však zajistit, aby žákům byla jasná jejich funkce, přesvědčili se o pravdivosti měřených hodnot.\" Jak ale žákům základní školy vysvětlíme funkci senzorů kyslíku či oxidu uhličitého? Tato čidla pracují na různých fyzikálních principech a pro objasnění těchto principů nebudou mít žáci základní školy zřejmě dostatek vědomostí. Nehledě na to, že v čidlech je zabudována vždy speciální elektronika, jejíž fyzikální podstatu žákům základní školy asi též nebude možné objasnit. Vyžadovalo by to totiž fyzikální znalosti, které žáci základní školy nemají a tudíž by jen stěží fyzikální podstatu fungování přístroje pochopili. Musíme se tudíž smířit s tím, že pro žáka budou uvedené senzory do jisté míry vždy černou skříňkou. Ale to je běžné i ve vědeckém výzkumu: vědec též nezná podrobně funkci všech přístrojů, které ve své práci používá a musí se spolehnout, zkratkovitě řečeno, na práci jiných kolegů. A toto bychom měli mít na mysli i při tzv. badatelských hodinách ve výuce přírodních věd.