Chatbot EMA
5 skvělé

Kdo je zodpovědný za zneužívání technologií?

Autor
Milan Svoboda
Datum vložení
4. 12. 2018
20 0 10
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

1 : 1
BYOD
digitální gramotnost
digivzdelavani
informační gramotnost
mobil
politika školy
rizika
SDV
Tom Whitby

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Milan Svoboda
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 13. 06. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Libor Olbrich 13.6.2016

Komentář

S tím co je citováno z [1] mohu souhlasit. Není mi jasné, co chtěl autor říct odkazem na LES (v anglickém originále se nic takového nevyskytuje) - kromě tedy pokusu o vyvolání diskuse ;-)


Osobně mám problém s interpretací studie LES


- pořád slyšíme, že máme žáky připravovat na nové výzvy, rozvíjet nové kompetence, ale ta studie se zaměřuje na úspěšnost v "klasických testech"


- i v ní se píše o tom, že rozdíl je mezi slabšími žáky (u těch chytřejších ten problém není. Doporučují zakáz mobilů jako prostředek snížení mezery mezi nej(lepší/slabší). Slabší žáci prostě hůře udrží pozornost a když jim zakážeme mobil, tak prostě zakážeme jeden odvádějící prvek. To je asi nesporné. Asi by pomohlo i kvalitní zatemnění, ať pozornost neodvede třeba první sníh.


Otázka je jak nastavit balanc mezi potřebami zaostávajícíh a nadaných  (tedy v ČR máme jasno, myslím spíš obecně)

Bořivoj Brdička 13.6.2016

Komentář

Asi to je moje chyba. Nutím studenty se vztahovat k tomu, co jsme již publikovali. O studii LES (asi lépe LSE) jsme informovali v únoru. Jen odkaz do článku jsme zapomněli vložit. Zde je - http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20687/.

E Kocourek 13.6.2016

Komentář

Článek obsahuje řadu tvrzení neprokázaných a řadu sporných. Pro stručnost zmíním jen čtyři z nich.


"Je nutné začít s výukou počítačové gramotnosti ..." -- Takzvaná počítačová gramotnost je pouhý reklamní slogan, od kterého si jeho "majitelé" slibují, že do něj nacpou (a tím učiní "nutným") všechno, co si netroufají vnucovat pod skutečným názvem, neboť s tím by je vyhodili a ještě by se jim vysmáli.


"Pokud je naučíme být zodpovědnými, přemýšlejícími digitálními občany, můžeme od nich spíše očekávat odpovědné chování.“ -- Chápu-li správně, byl by toto ideální postup i pro jiná témata. Pokud žáky naučíme informatické myšlení, můžeme od nich očekávat informatické myšlení. Pokud žáky naučíme integrální počet ...


"Represe není řešením, protože odpykání trestu je pro žáka pouze informací, že pokud trest snesl, lze nevhodnou činnost opakovat." -- A což takhle stupňovaná represe? Represe po prvním porušení pravidel pouze naznačí, že učitel věc myslí vážně. Pokud žák "trest snesl" a nevhodnou činnost opakuje, druhý trest už je významnější, a pokud žák i tento "snese", při třetím (nejvýše čtvrtém) opakování opouští školu (nebo aspoň třídu).


"Není možné potřebná pravidla jednostranně definovat. Je nutné s žáky o pravidlech používání mobilních technologií diskutovat a zapojit je do jejich tvorby." -- A což takhle diskutovat s žáky o pravidlech známkování? Zapojit je do jejich tvorby?


Potud moje výhrady. Dále ještě moje závist: článek operuje pojmem zdravý rozum a dosud jej všichni zdejší ochránci nezdravého rozumu nechali na pokoji.


A pozoruhodná doporučení: "učitelé by měli mít možnost sami zvolit ..." a "Pedagog by měl mít dostatek prostoru při rozhodování ...". Kdyby se to netýkalo zakazování mobilů ve škole, ale třeba otázek u maturity, upozornil bych na tuto možnost Ministerstvo a CERMAT.

Bořivoj Brdička 14.6.2016

Komentář

Pane Kocourku,
doteď jsem na vaši zničující kritiku v zájmu ostatních čtenářů reagoval. Bylo ji totiž možno za určitých okolností považovat za konstruktivní. Budete-li ale pokračovat tímto směrem, přestane být jakákoli reakce nutná. Každému totiž začíná být jasné, že vaším jediným cílem je právě jen ta kritika a vytváření chaosu. Uvědomujete si, že důsledkem je růst nedůvěry ve smysluplnost využití technologií a zvyšování neochoty zodpovědných činitelů sdílet myšlenky řídící jejich rozhodnutí? To je to, co chcete?

Libor Olbrich 14.6.2016

Komentář

oj za LES se omlouvám - kontrola pravopisu funguje i v hlavě ;-) článek jsem v únoru přehlédl, děkuji za odkaz - ano tohle beru ;-)

E Kocourek 14.6.2016

Komentář

Co chci, stará se pan Brdička. A zda si uvědomuji, jaké světoborné následky moje zničující kritika bude mít. Tak postupně.


Nemohu portálu rvp.cz zabránit v publikování textů, které považuji tu za nepravdivé, tu za nesmyslné, tu za tendenční ve prospěch jistých politických postojů. Ale pokud mohu na onu nepravdivost, nesmyslnost či tendenčnost poukázat, (občas) to činím. Samozřejmě bych byl raději, kdybych neměl na co poukazovat.


Roste "nedůvěra ve smysluplnost využití technologií" ? IMO jsou příčinou texty typu "díky celé řadě snímacích zařízení mohou být využity pro konstruktivisticky, badatelsky orientované aktivity", zatímco podle pana Brdičky je příčinou moje zničující kritika takovýchto textů.


Znalcům vtipů o Máničce a Hurvínkovi nemusím nic vysvětlovat, ale pro ty ostatní připomínám: Ano, dámské kalhotky opravdu lze použít k výrobě praku. A ano, smartfouny a tablety opravdu mohou být využity pro konstruktivisticky, badatelsky orientované aktivity.


A co to zvyšování neochoty zodpovědných činitelů sdílet myšlenky řídící jejich rozhodnutí? Nejprve odbočka k odpovědnosti: IMO principiální vlastností demokracie je neexistence zodpovědných činitelů. Existují činitelé vybavení rozhodovací pravomocí, ale žádný z nich nenese za nic odpovědnost - zejména ne za svoje rozhodnutí. Pokud se někdo - například pan Brdička - domnívá, že kdesi v českém školství někdo za něco odpovídá, může to ilustrovat třeba na případu INDOŠ.


Přestože oba vymezujeme tuto kategorii činitelů jinak, nejspíš máme na mysli stejné osoby. A jejich ochotu sdílet myšlenky ovlivní kritický příspěvek jediného komentátora? I kdyby sebrané dílo jediného komentátora! Odhaduji, že pan Brdička má o duševních vlastnostech těchto činitelů mínění ještě horší než já.


Nakonec tedy moje kritika, podle pana Brdičky málo konstruktivní. Napravím to: pane autore, vyhněte se obratům, které připomínají důkaz kruhem. Jako třeba v odstavci o odpovědném chování. Uvidíte, že vaše texty hned budou čtivější. A další konstruktivní rada: pokud publikujete cizí přeložený text - a pokud nejste pouhý překladatel onoho textu - naznačte vaše stanovisko k onomu cizímu textu. Pokud souhlasíte s nějakým tvrzením, ale v původním textu není pro tvrzení důkaz ani jiná podpora, naznačte ten důkaz vy. Nebo naopak - zmiňte vaše pochybnosti.Na závěr přeji panu Brdičkovi mnoho úspěchů v jeho nezištné práci v zájmu ostatních čtenářů. Až zase bude s každým řešit, co mu je nebo není jasné, může ho ode mne pozdravovat.

Jan Maršák 14.6.2016

Komentář

Ad E Kocourek 13.06.16:


Říkáte, že v článku T. Whitbyho se operuje s pojmem "zdravý rozum". Ale ono se tam operuje s pojmem (spíše však termínem) " commonsene guidelines for technology use and digital literacy". Termín "commonsense" je zde v postavení adjektiva, a to pak tento termín někdy nabývá i významu jako "rozumný" či "jasný" nebo také "praktický". Co má ovšem T. Whitby termínem "commonsense guidelines" vlastně na mysli, můžeme jen spekulovat, protože on sám význam tohoto termínu nijak dál neobjasňuje ani nespecifikuje. Ŕíká ale vzápětí, že "The tech guidelines of the 21st century can´t be based in 19st - or - 20th century methodology." Z toho lze (s jisou dávkou licence)  dovodit, že zřejmě i "zdravé rozumy" v uvedených stoletích budou asi různě "zdravé" (či "selské"?). Není to o zdravý rozum?

Jan Maršák 14.6.2016

Komentář

Omlouvám se:v citaci má samozřejmě být:19th

Bořivoj Brdička 14.6.2016

Komentář

Pane Maršáku, tento typ chyby můžete beztrestně opravit i v původním komentáři. Vsadím se, že by vás za to nikdo nekáral, i kdyby si toho náhodou všiml. Sám také překlepy či nevýznamné chyby občas opravuji.


Děkuji všem za zkoumání původních zdrojů. Budeme vděčni i za opravu případných zkreslení či přímo chyb, jichž se při jejich výkladu dopustíme. Zásadně nepřekládáme, snažíme se vysvětlovat význam z našeho úhlu pohledu, tedy, jak se hezky říká u software, lokalizujeme.

Jan Maršák 15.6.2016

Komentář

Ad Bořivoj Brdička: Pane doktore, díky za upozornění i za shovívavost.