5 skvělé

Jak se proměňuje obsah výtvarné výchovy v důsledku uplatnění nov

Autor
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.
Datum vložení
4.12.2018
20 1 1
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
mediální umění1
Informační a komunikační technologie
interaktivita
nová média
obrazivost
pohyb v obraze
proměna kvalit
reflexivní zobrazení
vizuální gramotnost

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Pastorová 5.12.2019
 • Hodnocení zdroje:
Jedná se o teoretický text, který obsáhleji, avšak srozumitelnou formou odpovídá na základní otázku, a to, jak se obsah oboru proměnil v důsledku nových /digitálních technologií.
Text také obohacuje výčet nejčastěji užívaných gramotností o další, a to vizuální gramotnost. Přestože lze nalézt jistě přesahy s gramotností digitální, je třeba ji brát jako samostatnou entitu, která je zakotvena v teoretickém kontextu.
Komentář

Text je využitelný jak pro výtvarné pedagogy na všech typech a stupních škol, tak i pro učitele všech dalších vzdělávacích předmětů, kteří mají zájem o proměny výtvarného umění v důsledku užívání nových/digitálních technologií.
Rozčleněním textu na jasné obsahové celky tak získá čtenář přehled, v jakých oblastech k zásadním změnám došlo a a jakými dopady:- např-:
osvobození obrazu, uvolnění obrazivosti, interaktivita; nárůst vlivu mediálního umění;
zájem o obrazové vyjádření pohybu, proměny, transformace zobrazovaných objektů a pod.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 04. 02. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Aleš Zapletal 24.5.2016

Komentář

Článek se snaží shrnout uplatnění digitálních technologií ve výtvarné výchově. Některé technologie, o nichž je zde řeč, zaznamenaly v poslední době v každodenní zkušenosti masívního rozšíření, jiné jsou součástí naší kultury už delší dobu. S většinou představených tezí se dá dobře souhlasit, ve smyslu odpovídajícímu druhé části názvu článku, tedy jako představenímožností využitíkomunikačních technologií ve výtvarné výchově.


Více než samotný výčet nových polí, jež ve výtvarné výchově nová média otevírají, by mě zajímaly, rovněž v titulu obsažené,důsledky uplatněnínových médií ve výtvarné výchově. O samotném rozšíření využívání těchto možností na valné většině škol v ČR však velmi pochybuji. Patrně z tohoto důvodu je o jakýchkoliv důsledcích v současnosti těžko hovořit. Poučné by mohlo být sledovat situaci v zemích, kde takováto orientace probíhá již delší dobu.


Při zvažování pro a proti digitálních technologií ve výtvarné výchově by velkou roli mělo hrát sledování aktuálního stavu a tendencí v současném umění a umělecké teorii, které, jak je v článku uznáno, jsou výtvarné výchovy „bezprostředním zdrojem“. Jako praktikující umělec mohu jen shrnout, že jak v tuzemském, tak světovém vysokém výtvarném umění vedle sebe „stará“ i „nová“ média rovnocenně koexistují. Techno-optimismus a boom nových médií, k jehož atmosféře článek podle mého názoru inklinuje, je však minulostí, ve prospěch jiných tendencí současného umění, jako například nového zájmu o materiálnost a znakovost.Aleš Zapletal.