Chatbot EMA
5 skvělé

Zapojování tabletů do výuky má smysl

Autor
Barbora Grečnerová
Datum vložení
4. 12. 2018
19 1 1
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
ICT1
kolaborativní výuka1
personalizace učení1
převrácená třída1
tablet1
CCL
Creative Classrooms Lab
dotekové zařízení
role učitele
role žáka

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Eva Fanfulová 26.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
– popis výstupů projektu Creative Classrooms Lab může být inspirací pro výuku napříč obory
– smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce
– výčet možností využití tabletů při rozmanitých vzdělávacích přístupech, formách a metodách výuky
– aktuálnost závěrečného odstavce článku i přes stáří článku (4 roky)
– článek je 4 roky starý, odkazy na konkrétní aplikace nemusí být aktuální
Komentář

– dle výčtu možností využití tabletů dochází k rozvoji digitální gramotnosti v tematických oblastech:
Zapojení do společnosti prostřednictvím digitálních technologií
Osobní rozvoj, osobní vzdělávací prostředí
Tvorba nového digitálního obsahu, vhodně zvolený formát sdělení
Získávání dat, informací a obsahu z digitálních zdrojů
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Základní atributy materiálu

 • Autor: Barbora Grečnerová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 19. 06. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

E Kocourek 20.6.2015

Komentář

Učitelé by měli žákům zadat smysluplné, uskutečnitelné a pedagogicky relevantní mimoškolní aktivity - rozhodně ano! A stejný požadavek můžeme směle vztáhnout i na školní aktivity. Úkol připravit vhodnou kombinaci školních a mimoškolních úkolů už z toho vyplývá téměř automaticky. Na rozdíl od autorky soudím, že tyto požadavky s okolností, že stále více žáků má doma přístup k internetu, počítačům a tabletům, téměř vůbec nesouvisí.


Pokud by učitelé úkolovali svoje studenty výše uvedeným způsobem, skvělé výsledky by se nepochybně záhy dostavily. Školní inspekci by pak stačilo jenom obcházet školy a kontrolovat, zda opravdu všechny zadávané úkoly jsou smysluplné, uskutečnitelné a pedagogicky relevantní.
Pokusme se na začátku ujasnit některé nejasné či sporné pasáže. Čtenář může získat dojem, že autorka doporučuje, aby i učitel během vyučovací hodiny (nebo dokonce při přípravě na hodinu) používal tablet. Doufám, že tak to nebylo míněno.


Dále je v článku zmíněna otázka, proč mám se žáky tablet ve výuce vůbec používat, jaké jsou jeho výhody oproti jiným technologiím, kterými již škola disponuje. Tato otázka mi připadá špatná a zavádějící. Učitel by přece měl uvažovat opačným směrem - potřebuji pro činnost, kterou chci se studenty provádět, nějakou technologii? Pokud ano, postačí technologie, kterou škola již disponuje? Nebo je nezbytná nějaká další funkčnost - taková, kterou stávající zařízení nemají a kterou tablety mají?


Další otázka je naopak velice trefná. (Ale tabletoví pokrokáři by neměli podléhat iluzi, že tato otázka se vynořila až s příchodem tabletů.) Jak zorganizovat výuku ve třídě, v níž každý žák před sebou má tablet, na kterém se během okamžiku dostane (...) na sociální síť nebo chat. Odpověď začíná slovy \"Není to snadné\" a dál už to každý učitel zná a ne-učitel si dokáže něco domyslet. Podotknu jen, že právě zde se oddělí zrno od plev a skuteční studenti, vybavení potřebnou motivací a sebekázní, od osob, které se pouze z nejrůznějších důvodů dostavují do učebny. Dobrý učitel musí být schopen takovouto separaci provést rychle - v řádu týdnů, maximálně měsíců.


Zdůrazňuji, že jsem napsal \"musí být schopen\", nikoli že onu separaci má skutečně provést a \"vzdělávání nehodné\" ze třídy vyházet.


A ještě podotknu, že s tímto problémem se snáze vyrovnají na škole, která předpokládá (a umožňuje!), že studenti jsou on-line po celou dobu svého pobytu ve škole - o přestávkách i při vyučování, při výkladu i při psaní písemek, nežli na škole, která studentům v připojení brání (byť i jen nefunkční či nespolehlivou školní sítí) a milostivě jim je povolí jen ve vybraných \"pokrokových\" hodinách (které to pak nutně odskáčou za všechny ostatní).
Kolaborativní učení


by (možná) mělo smysl, buď kdyby všichni studenti byli přesně stejní - stejně schopní, stejně motivovaní, stejně komunikativní, atd. apod. - nebo kdyby jako subjekty vůči škole vystupovali ne jednotliví žáci, ale skupiny žáků. Ani jedno, pokud vím, neodpovídá skutečnosti. A proto kolaborativní učení narazí na nesnáze při hodnocení činnosti jednotlivých studentů v nejrůznějších situacích - když jeden student dělá práci za celou skupinu, když jeden student sabotuje práci skupiny, když jeden nebo i více studentů ve skupině nedokáže pracovat v požadované kvalitě a rychlosti.Tablety, tablety, tablety


Z celého článku, ostatně stejně jako z celkového působení příznivců tabletů a prosazovatelů dotykovosti, získávám dojem, že jim jde o tablety, a nikoli o funkčnost tabletů. Osobně soudím, že by mělo jít o funkčnost, a to v každém jednotlivém případě (např. výukového projektu) o přesně vymezenou funkčnost, takže by nemělo pranic záležet na tom, zda onu požadovanou funkčnost studentovi poskytuje jeho chytrý telefon, PDA, netbook, notebook nebo tablet.