Chatbot EMA
5 skvělé

Nástroje pro tvorbu fyzikálních modelů a simulací

Autor
Jaroslav Koreš
Datum vložení
4. 12. 2018
14 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
matematická gramotnost1
flash
Fyzika
fyzikální simulace
Java
Phun
počítačová simulace

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Michal Černý 8.11.2019
 • Hodnocení zdroje:
Kladně hodnotím širokou nabídku programů, které mohou učitelé využít ve výuce fyziky k tvorbě animací a simulací, jejich výhody i nevýhody a příklady problémových úloh. Pozitivem je také přístupnost doporučených programů a nástrojů pro většinu škol.
Komentář

Příspěvek se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce fyziky. Podrobněji popisuje tvorbu animací a simulace. Autor uvádí širokou nabídku programů, jejich výhody i nevýhody a příklady problémových úloh. Všechny úlohy jsou na školách realizovatelné vzhledem k dostupnosti požadovaných pomůcek a vybavení. Příspěvek považuji za velmi přínosný pro učitele fyziky na gymnáziích. Řešením problémových úloh je rozvíjena zejména digitální gramotnost. Žáci pro školní práci a plánování svého času využívají digitální technologie, kombinují je a samostatně rozhodují, které pro jakou činnost či řešený problém použít, navrhují různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií, vytváří a upravují digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinují (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřují se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů či ukládají informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracují. Problémové úlohy mohou žáci řešit samostatně, nebo v menších skupinách.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jaroslav Koreš
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 29. 04. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay