Chatbot EMA

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

ČŠI
ICILS
IEA
informační gramotnost
informatické myšlení
nerovnosti
počítačová gramotnost

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Ondřej Neumajer
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 09. 01. 2020
 • Datum vzniku: 09. 01. 2020
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jaroslav Vávra 11.1.2020

Komentář

Z toho šetření z roku 2013 se ukazuje jasné poselství: škola nesmí škodit. Nevím, zda mluvíme o stejném mezinárodním šetření. Já mluvím o mezinárodním šetření z té doby, kde se žáci měli například dostat z bodu A do bodu B. K úkolu byl přiložený plánek a parametry (vzdálenost, čas, cena). Nebo další úkol byl zaměřený na to rozumět návodu a nastavit fungování klimatizačního zařízení. Čeští žáci tam byli na prvním nebo na prvních místech.


Z charakteru těch úkolů bylo už tehdy jasné (někde jsem to i publikoval), že tady hraje prim neformální vzdělávání (mimoškolní, a to takové, které ani negarantuje škola). I když se určitě našli učitelé, kteří tuto praxi dostali do svých hodin. ale v RVP to podchyceno nebylo. Tady je vidět, jak česká škola dobíhá ujetý vlak. Ale snad už se alespoň začalo běžet. A teď cituji českého politika: Dá to fušku.

Bořivoj Brdička 12.1.2020

Komentář

To, co pan Vávra popisuje, mi připomíná spíše něco jako PISA, která se snaží vždy zařadit řešení problémů. ICILS 2013 jsem svého času dost podrobně studoval, protože jsem fakt chtěl vědět, jak se stalo, že jsme byli nejlepší. Měl jsem dokonce i podezření, že výběr škol byl poněkud nenáhodný (podobně, jako to dělá Čína). Ale na nic jsem nepřišel. Zbývá jen ta hypotéza, podle níž má největší zásluhu mimoškolní činnost rodičů, kroužků apod.


Úlohy ICILS 2013 byly orientovány hlavně naa mailování. Už tenkrát jsem to kritizoval, jako neaktuální. A pak tam byla nějaká výroba plakátu z daných informací o akci. To si vybavuji. Takových podobných na dig. kompetence orientovaných tvořivých úloh asi bylo více.

Ondřej Neumajer 13.1.2020

Komentář

Případně může dr. Vávra popisovat PIAAC, konkrétně dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií, což je šetření, které také probíhalo v daném časovém období a zaměřovalo se na dospělou populaci. Mezi nejmladšími účastníky byla mládež od 16 let.


ON

Jakub Holec 14.1.2020

Komentář

Je možné ověřit hypotézu, o které píše Bořivoj Brdička k významnému vlivu rodiny, zájmových aktivit apod.? Výrazné rozdíly výsledků podle socioekonomického statusu rodiny tuto myšlenku podle mého názoru docela podporují. Co k tomu říká třeba ČŠI?

Bořivoj Brdička 14.1.2020

Komentář

Dovolím si tu hypotézu doplnit o rozdíly ve schopnostech učitelů ze škol v odlišných socio-ekonomických oblastech - viz Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií.
Zbývá jen dodat, že ČŠI nenašla na další běh ICILS peníze.

Filip Vaculík 8.2.2020

Komentář

K \"záhadě\" PISA 2013.


Tento výsledek ICT vzdělávání v ČR spíše uškodil, než pomohl. Na jeho základě někteří mohli nabýt dojmu \"že jsme na tom dobře\". To je obecně problém takového typu porovnání. Mediálně se zviditelňuje kdo byl lepší horší, nad průměrem na konci, a přitom se ztrácí to podstattné, že celkové výsledky byly velmi slabé.


Vzhledem k velikosti vzorku a rozdílům mezi \"nejlepšími\" jsem ten výsledek považoval za statistickou \"náhodu\".