5 skvělé

Muskův Neuralink

Autor
Bořivoj Brdička
Datum vložení
4.12.2018
0 0 16
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

Elon Musk
kyborg
myšlení
Neuralink
paměť
stimulace mozku
superinteligence
Tim Urban
umělá inteligence
Wait But Why

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Bořivoj Brdička
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 05. 06. 2017
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Pavel Janíček 12.8.2017

Komentář

Při čtení mě napadlo několi myšlenek (myšleny napůl humorně):


- jak bude mít člověk v hlavě implatnát (made in China) a setře se rozdíl v "interní" a externí paměti, určitě bude hrozit i zneužití "interních" informací (tedy vlastních myšlenek, vzpomínek), které někdo hackne (jedno, jak dokonalý bude mít implatnát fireweall).


- jestli pak nezakrní mozek, když vlastně bude ve výsledku pracovat jako terminál pro "externí" paměť


- snad mi nějaký hacker nevnutí myšlenku, že SAVO je skvělý nápoj nebo že umím létat


- většina obyvatel planety není připravena na demokracii (či jiná pozitiva) a potřebuje restrikce. Bohužel.


- ti bohatší budou ještě bohatější, protože budou mít přístup k více informacím (+ číst i naše myšlenky)


- dokáži si představit, že přístup ke vědomostem (externí paměti) bude za paušální poplatek či mikrotransakce; vlastně ne, informaci dostanu, ale předtim mi do hlavy pustí dvě reklamy!


- chápu, že pro jakýkoliv progres se však musíme zabývat optimální situací, pak bych implatnát bral


- vzpomněl jsem si na prof. Hogenovou, jak jsme nuceni dělat stále více, rychleji, efektivněji. Přitom lidský organismus se nevyvíjí tak rychle, máme koneckonců stejná těla jako před 500-1000 lety.


- docela bych rád věděl, co nakonec udělá AI; nabízí se totiž základní otázka: Smysl života a vesmíru?


- libí se mi článek, využiji jej ve výuce pro referát (případně jako restrikci za používání mobilu ve výuce)

E Kocourek 13.8.2017

Komentář

Jelikož Muskovy a Urbanovy nápady nabízejí použití výrazně praktičtější, nežli jimi navrhované fantastické vize, avšak nikdo je nepoužívá, je zřejmé, že v tomto okamžiku Musk nemá ze svých nápadů provozuschopného absolutně NIC. Technická stránka věci mě velice zajímá, ale to je téma pro rozsáhlý text, takže ji nyní pominu. Zaujal mě přesah do politiky.Co že to budou dělat Muskovi „dobří hoši“? Směrovat vývoj ku prospěchu celého lidstva? Zde by čtenář možná měl zpozornět a zamyslet se, zda on sám je součástí onoho Muskova \"celého lidstva\". A do jaké míry je Muskův deklarovaný \"prospěch celého lidstva\" také prospěchem jeho, totiž čtenářovým.


Za sebe jsem přesvědčen, že nejsem příslušníkem Muskova (ani jiných podobných dobrodějů) \"celého lidstva\", a že Muskovi „dobří hoši“ budou vývoj směrovat kamkoli jinam, jenom ne k mému prospěchu. A že tedy z mého pohledu není rozdílu mezi špatnými a dobrými hochy. (Naštěstí obrana před Muskem předvídanými nebezpečími mi připadá poměrně snadno realizovatelná.)


Dotaz na pana autora: Nedošlo zde opět k terminologické záměně (na stránkách rvp.cz tak časté) ? Opravdu pláčete nad ztrátou demokracie? Neobáváte se spíše ztráty svobody? Vždyť demokracie je pouze jeden z možných způsobů správy věcí veřejných, navíc pro dnešní dobu nepříliš vhodný ...Ad Pavel Janíček 12. 08. 2017 12:43 -- Nevím, jak daleko jsou hackeři s propagací nápoje SAVO, ale zdá se, že již vám vnutili myšlenky, že demokracie patří mezi pozitiva a že \"většina obyvatel planety (...) potřebuje restrikce\". Pokud byste to přepočítával, mne zařaďte do kolonky \"o demokracii nestojí, o restrikce také ne\".

Bořivoj Brdička 14.8.2017

Komentář

Pana Kocourka žádám, aby blíže popsal systém, v němž existuje svoboda ale není demokracie. Děkuji.

E Kocourek 14.8.2017

Komentář

Žádost pana Brdičky chápu tak, že systém, v němž neexistuje svoboda ale je demokracie, on sám dobře zná. Nejspíš z české a EUropské praxe.


K vlastní žádosti: Svoboda bez demokracie existovala v západních teritoriích U.S.A. do doby, než se z nich staly členské státy U.S.A., tedy s malým přesahem od začátku do konce devatenáctého století. Začalo to vítězstvím ve válce za nezávislost r.1783, poslední státy vstoupily do Unie r.1912. Svobodné území se postupně přesouvalo západním směrem - začalo na západní straně Apalačských hor a na východním břehu Mississippi, skončilo na úrovni Skalistých hor. Scifisté očekávají, že podobný stav a podobné svobodné území může vzniknout v průběhu dobývání kosmického prostoru.


V nedávné minulosti - před předáním města pod správu ČLR v r.1997 - byl za útvar se svobodou ale bez demokracie považován Hongkong.


Samotný takový systém správy věcí veřejných teoreticky popsal Friedrich August von Hayek v knize Právo, zákonodárství a svoboda. Název onoho systému schválně neuvádím, protože dnes je používán pro zcela jiný obsah.

Bořivoj Brdička 15.8.2017

Komentář

Správně. Zatím můžeme říkat a psát, co chceme. Ale hádám, že nikdo z čtenářů si nemyslí, že volby vyhraje ten nejlepší z nás, který nás všechny povede k lepším zítřkům. I když, vezmu-li pravý význam slova demokracie, pak svým způsobem máme i tu. Lid rozhoduje, jde o to, zda dostatečně informovaně. A zde se opět s panem Kocourkem asi shodneme. Rozdíly mezi demokracií a totalitou se stále více smazávají.
Elon Musk možná dobře ví, co činí. Ani já však nevěřím tomu, že to dělá s cílem prospět všem.

E Kocourek 15.8.2017

Komentář

Špatně. Na webu si můžeme psát, co chceme, ale na realitu to nemá pražádný vliv. (V práci bych si svobodný projev nedovolil.) Je lhostejné, kdo vyhraje volby, neboť \"kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali\" - to snad znáte. Lid rozhodně o ničem nerozhoduje. Jinak asi shoda s panem Brdičkou.

Bořivoj Brdička 16.8.2017

Komentář

Pak tedy zbývá jen naznačit, co dál. Pro mě zůstává jedinou přijatelnou možmostí evangelizace informační  a mediální gramotnosti. Za vzor si beru Paula Freireho. Co navrhuje pan Kocourek? Revoluci?

Jan Maršák 19.8.2017

Komentář

Ad E Kocourek: Ale při protestech v Honkongu proti Carrii Lamové (ustanovené správkyni Hongkongu) bylo hlavním heslem protestujících \"Žádám všeobecné hlasovací právo\". Zřejmě je pro tyto lidi možnost hlasovat ve svobodných volbách (a tedy i existence demokratického systému) dosti zásadní věc. Asi si dobře uvědomují, že bez demokratického systému nebudou mít ani svobodu. Mimochodem i před rokem 1997 v Hongkongu probíhaly demokratické volby, byť byl Hongkong pod britskou správou (čemuž se nelze divit, když Velká Británie je demokratická země). 


Ad Bořivoj Brdička: \"Rozdíly mezi demokracií a totalitou se stále více smazávají\". A kde konkrétně se tomu tak děje?

Bořivoj Brdička 20.8.2017

Komentář

Například právě ve volbách. Pokud lze výsledky vhodnými postupy vyrobit, není třeba nasazovat totalitní násilí. Více 4.9. v článku inspirovaném Freirem.

Jan Maršák 20.8.2017

Komentář

Ad Bořivoj Brdička: I u nás se tudíž výsledky voleb vhodnými postupy vyrábí? Volby jsou tak i u nás vlastně falšovány? Je pak zajímavé, že ti co volby prohráli, nepodávají proti tomu ústavní stížnosti. Nebo se snad domníváte, že to nemá smysl, protože i Ústavní soud je v tomto falšování též zapleten či dělá, že o tom neví?

Bořivoj Brdička 20.8.2017

Komentář

Ale ne, to ovlivňování je přece naprosto legální! Výsledek je odvislý od informační gramotnosti občanů. Čím je tato nižší, tím snadněji je možné je ovládat. Já přece netvrdím, že vůbec nemáme demokracii. Máme!

Jan Maršák 20.8.2017

Komentář

Ovšem s onou informační gramotností je to složité. V demokratickém prostředí mohou informace svobodně šířit různá média (obzvláště díky internetu) a je pouze na lidech (voličích) samotných, které z informací o dané realitě si vyberou jako pro ně relevantní či přesvědčivé.

Bořivoj Brdička 20.8.2017

Komentář

To máte naprostou pravdu. Mluvím o tom, zda jsou schopni vyhodnotit volně přicházející informace tak, aby jejich rozhodování bylo vedeno jejich osobním prospěchem.

Bořivoj Brdička 16.10.2018

Komentář

The Pentagon’s Push to Program Soldiers’ Brains
Aktualizace dané problematiky v článku Michaela Grosse na TheAtlantic.com mapující stav výzkumu spojení mozku s roboty, který je realizován pod zaštitou americké armádní agentuty Darpa (původně Arpa, kde v 70. letech minulého století vznikl internet).

Bořivoj Brdička 27.9.2020

Komentář

Nejnovější vývoj popisuje osobně Musk: Neuralink Progress Update, Summer 2020.


Přesto, že se jedná o show a firma dosud nic konkrétního lidem nenabídla, je zřejmé, že určitý pokrok existuje. Cílem je umocnit schopnosti lidí tak, aby dokázali držet krok s umělou inteligencí.

Bořivoj Brdička 22.4.2021

Komentář

Po 4 letech zpět k projektu. Neuralink předvedl pokrok na opici, která bravůrně hraje Pong prostřednictvím implantátu v mozku - https://youtu.be/rsCul1sp4hQ.