Chatbot EMA

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

čtenářská gramotnost1
matematická gramotnost1
Přírodopis1
úlohy1
metodické komentáře
standardy ZV
základní vzdělávání

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Jakub Holec 11.2.2019
 • Hodnocení zdroje:

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jakub Holec
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 16. 02. 2017
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jaroslav Vávra 17.2.2017

Komentář

Revidovaná Bloomova taxonomie (RBT) je tady popletená. Cituji z předložené textu: \"Úroveň obtížnosti ilustrativních úloh vychází z revidované Bloomovy taxonomie kognitivních cílů vzdělávání (Anderson & Krathwohl, 2001). Tato taxonomie reflektuje skutečnost, že každý kognitivní proces má obsahovou a procesuální složku.\"


Můj komentář:


U RBT se jedná o taxonomii vzdělávacích cílů (educational objectives), které mají dimenzi poznávání (kognitivní) a poznání/znalostní (knowledge). Je potřeba rozlišovat \"proces\" poznávání (kognici) a \"proces\" v procedurální znalosti (zjednodušeně: zvládnout metodiku oboru). Ale je tam ještě epistemická znalost (metakognice) a v té je obecně české vzdělávání (pedagogika) \"na mělčině\". Dostat se z \"mělčiny\" znamená orientovat se ve filosofii, psychologii, sociologii, kulturologii ...


Nevím, proč se nejen v této metodice, ale i v metodikách dalších oborů, mluví o obtížnosti v případě taxonomií. Jde o kvalitativní rozlišení a to je rozdíl proti kvantitativnímu, kde je možné asi mluvit o obtížnosti.


Oceňuji, že se jedná o první takové kvalitativní zpracování kurikula (platí i pro ostatní obory), a práce autorů byla nelehká, protože prošlapávají cestu dalším.


Závěr: české formální vzdělávání, co se týká kurikula, je na samém začátku cesty od kvantity ke kvalitě. Bude to ještě hodně dlouho trvat, což například dokumentují mezinárodní srovnání, např. TIMSS, PISA, ale nejen tyto. 

Petr Tišl 20.2.2017

Komentář

Myslím si, že komentář pana Vávry je celkem zbytečně teoretický. V praxi budou skutečně úlohy dle pana Vávry \"na kvalitativně vyšší úrovni\" pro žáky obtížnější.


Ale můj komentář.


Je skvělé, že k revidovanému RVP vznikají i příručky jako je tato. Na cestě ke kvalitě bude ale ještě třeba velmi přesně vymezovat obsah, který žák musí znát i dovednosti, které musí na dané úrovni získat. Předložené úlohy (a to na všech úrovních) totiž od žáků vyžadují myslet poměrně komplexně, což v praxi činí značné problémy.


Dalším praktickým problémem je tvorba vhodných testů ve školní praxi. Vytváření didakticky vhodných úloh se stává oborem, na který přestává běžné pedagogické vzdělání stačit. Některé předložené úkoly by bylo vhodné tisknout v barvě, což je, dovoluji si říci, na většině škol jen sen.


Jako učitelé jsme stále pod větším tlakem - kolik obsahu zachovat. Učit \"bezpečně\" fakta nebo zkoušet učit žáky \"propojovat a myslet\". Připravovat je na to co po nich stále očekává veřejnost a systém (fakta) nebo je připravovat na úspěch v testech PISA, za který si ale v našem systému nic  \"nekoupí\". A to máme štěstí, že jsme \"jen\" v přírodopisu, kde nám systém díky absenci jakéhokoliv testování dává značnou svobodu.


Ale každopádně díky za velmi dobrou práci. Úlohy jsou kvalitní a inspirativní.