3 dobré

Google Apps: Tvořte a spolupracujte jinak

Autor
Ondřej Solnička
Datum vložení
4.12.2018
0 0 47
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

cloud
Google Apps
LMS
sdílení dat

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Ondřej Solnička
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 29. 05. 2012
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Martin Rusek 3.6.2012

Komentář

Kolegyně a kolegové, máte s Google aplikacemi nějakou zkušenost? :)


Martin Rusek 6.6.2012
Bohuslav Hora 6.6.2012

Komentář

Dobrý den, s Google Apps mám zkušenosti, používám je ve výuce – dějepis – týdenní plány, odkazy na zajímavé dokumenty, zadávání úkolů, které si žáci předpřipravují doma, využití formulářů se skriptem Flubaroo jsme společně s ostatními aktivními učiteli popsali zde na portálu,  Apps také používám spolu s kolegy ve škole, sdílíme třeba důležité formuláře, zápisy z porad, ŠVP apod. Naši školní poštu nám spravuje Google a naše stránky jsou vytvořeny díky jejich konceptu Google sites. Někteří žáci se nechali přesvědčit a používají Google Apps běžně - prezetace, referáty… Letos jsme se sedmáky tvořili díky Google maps i mapy – gotické katedrály, Lhoty… Máme jen drobný problém a to je věková hranice 13 let pro zřízení účtu. Využití si dokážu představit už od 4 třídy – přírodověda, vlastivěda apod.

Martin Rusek 9.6.2012

Komentář

Dobrý den, pane kolego. Děkujeme za komentář. Kéž by bylo více takových nadšenců jako Vy!


S tou věkovou hranicí Vám na jedné sttraně rozumím, na druhé je to ale účelné. Není zaručené, že od 13 let žáci chápou koncept bezpečnosti na internetu, tvorby a sdílení dat. Přesto je tu vyšší pravděpodobnost. Asi je to tenhle důvod.

Mgr. Hana Pilařová 9.6.2012

Komentář

Facebook má také dolní věkovou hranici a kolik dětí mladších na něm najdete.


Slávek má pravdu, snížení věkové hranice nebo třeba možnost založit \"třídu\" (jako má Glogster, bohužel teď už jen v placené verzi), by využití Googlu ve školách prospěla.
V minulém týdnu jsme s dětmi 4. - 6. ročníku dělala v Google Docs společnou prezentaci. Vytvořila jsem dokument a nasdílela ho tak, aby do něj mohli žáci bez přihlášení zasahovat. Všechno bylo OK, jen jsme přišli na omezení - nepřihlášený uživatel nemohl vkládat obrázky. Takže jsme to obcházeli tím, že si je děti našly a uložily do svých složek, já jim na stránku vložila a oni pak už mohli s obrázkem pracovat. Trošku nám to komplikovalo práci, zvlášť když jsem chtěla, aby se i ten obrázek naučili vkládat.


Se třeťáky jsme takto tvořili společnou tabulku měst a obcí v našem okolí. Tam jsme narazili na problém záškodník - když se našel jeden dva, kteří schválně mazali už doplněné buňky, nedalo se při nepřihlášení dost dobře zjistit, který z nich to dělá.


Formuláře běžně používáme s deváťáky při matice, když potřebujeme rychle shromáždit informace od všech. Další využití pro ně mám, když zadávám úkoly integrované žákyni, obvykle posílám odkaz na formulář s příklady.


Mapy jsme také využívali se třeťáky, kdy jsme vyhledávali žulové lomy - pravda, tam jsem podle vyhledaných informací naleziště do mapy vyplňovala já. Dlší mapa nám slouží pro záznam míst, kam jsme posílali a odkud k nám přicestovali Flat Stanley.


Takže ano, aplikace Googlu mají velké možnosti využití v rámci výuky, něco se dá zvládnout i s jen nasdíleným dokumentem, ale možnost registrace pro mladší děti by byla užitečná. Zvlášť když můžeme předpokládat, že na většině škol bude povinná hodina informatiky zařazena do 5.  a 6. ročníku.

Martin Rusek 9.6.2012

Komentář

Paní kolegyně, díky i Vám za zajímavé ukázky možností Google Apps. Naštěstí se už zanedlouho alespoň ve vyšších ročnících nebudeme muset omezovat a čekat na hodinu informatiky - žáci alespoň ve dvojicích budou moct k aplikacím přistupovat ze svých chytrých telefonů, notebooků nebo tabletů.

Bohuslav Hora 9.6.2012

Komentář

Pane kolego Rusku, a jaké zkušenosti s Google Apps máte vy?  My, kteří tu diskutujume, běžně tyto věci používáme, rozhodně nečekáme na hodiny informatiky. Pokud nebudeme žáky mladší 13 let učit zodpovědnosti za jejich chování na sociálních sítích ve škole v hodinách právě na výukových tématech od nejútlejšího věku, pak mi vysvětlete, jak najednou právě ve věku 13 let tuto dovednost  získají? A to už nemluvím o tom, že je tato hranice nezastaví. Napsat jiný rok narození není problém. A často takhle spolupracují s rodiči. Stačí se zeptat v rámci výuky ve třídách.

Jana Petrů 10.6.2012

Komentář


Slávku, a což takhle je to učit jaksi obecně, ne jen ve vztahu k sociálním sítím? To, co psala Hanka o těch záškodnících, to přece není jenom problém anonymity na síti. To je prostý projev charakteru. A myslím, že dokud dítě nezíská morální \"kondici\", právě takové prostředí v něm může posilovat negativní směrování. V tom vidím nejvíce devastující vliv časného zavádění ICT. V přímém kontaktu dítě dostane okamžitou zpětnou vazbu. Ale na síti... I to, co píšeš ty o těch rodičích, přesně odpovídá. Nezodpovědnost, klamání; vždyť oni učí děti lhát! (Navíc, dovednosti dozrávají spolu s dozrávajícím rozumem. Když je probouzíme předčasně, dítě s nimi nakládá nezralým způsobem. To se prostě nedá urychlit.)


Proč do pokoje dáváme dvouletému dítěti lígr na okno, místo abychom mu vysvětlili, že z otevřeného okna v osmém patře se nesmí naklánět? Proč nenecháme dvanáctileté dítě řídit auto? Proč marně vysvětlujeme čtrnáctiletým (šestnáctiletým), že alkohol devastuje jejich mozek?

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Týdenní rozvrh učebny informatiky v naší škole je pravidelně téměř zaplněn, z toho hodiny informatiky tvoří průměrně 4,5 hodiny týdně. Rozhodně si nemyslím, že bychom se při využívání technologií omezovali na hodiny informatiky. Stejně tak jsou využity počítače ve třídách a v posledním měsíci i iPady.


Stejně si ale z pozice informatika a koordinátora IT myslím, že to hlavní seznámení s možnostmi využití technologií pro výuku v jiných předmětech a žákovu přípravu na vyučování je hodinách informatiky. Stejně jako odbourávání zlozvyků získaných při \"domácím používání\" počítače.


Povinné hodiny máme u nás od 1. do 6. ročníku. Pak už následují jen předměty volitelné. Takže pokud chci seznamovat žáky třeba s Google Apps, případně s dalšími online aplikacemi, pak mi věkové omezení trochu komplikuje život. Stejně si myslím, že možnost založení třídy v Google Apps, kterou by učitel mohl spravovat, by byla fajn.

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Jano, co se týká rodičů, myslím, že je problém v tom, že děti jsou v užívání technologií mnohem dál než rodiče, kteří často ani neví, co jejich dítě u počítače či na internetu dělá a nerozumí tomu (vycházím ze zkušenosti a z rozhovoru s rodiči našich žáků). Pak tedy si tedy ani nejsou vědomi možných nebezpečí.


Snažíme se rodiče s touto problematikou seznamovat na společných setkáních, ovšem zde zase narážíme na problém nezájmu.

Jana Petrů 10.6.2012

Komentář


\"narážíme na problém nezájmu\"


Ono je to pohodlnější...

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Jano, myslíš pohodlnější pro rodiče?

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

Jano, souhlasím s tebou, že je třeba, aby žáci byli posilováni v morální kondici. To je ale především úloha rodiny, aspoň si to myslím, je to podobné, jako se čtenářstvím. U nás jsou knihy na každém kroku, měli jsme je dřív než některé kusy nábytku. A naše děti v tom vyrůstaly. Proto dnes drží v rukou knihy stejně jako jejich rodiče. Pokud ale dítě vidí, že rodič drží v ruce cigaretu, lahev alkoholu, pak mají jiné vzory, které se mně, jako učiteli, daří ovlivnit jen málo. Děti do školy už pak přicházejí „hotové“. A sociální sítě, to je dnešní realita. Když jim ve škole neukážeš, jak pozitivně to využít, oni už to stejně mají v rukou. A to, co se dřív odehrávalo v dětském kolektivu - pomluvy, rvačky, nedorozumění a šarvátky, to se pak odehrává na síti a je to pro širší publikum. Nemyslím si, že bychom s tím děti seznamovali brzy, spíš se domnívám, že když jim dříve ukážu ty klady a využití, tak mám větší šanci ještě něco ovlivnit. Ony ty sítě vůbec nejsou anonymní. :) K tomu dalšímu: snažíme se chránit to nejcennější, co máme, děti, ale děláme to naprosto nevhodným způsobem. Na plotnu jsme si taky všichni sáhli, abychom zjistili, že pálí. Sdělené zkušenosti nejsou zažité. Jenže dneska raději všemu zamezíme a pak se divíme. Hezký zbytek víkendu.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Pane kolego, měl jsem za to, že jsou moje zkušenosti s Google Apps popsány v tomto článku :)

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Mockrát díky všem za komentáře. Otázka do pléna: Jakým způsobem se Vám daří zajistit si učebny? Chápu, že koordinátor ICT to bude mít snazší, jak to vypadá jinde? Sám se jako učitel okrajového předmětu do přeplněných tříd se žáky nedostanu. O to hůř, že se chemie učí v celé třídě a učebny mají kapacitu pro polovinu. Jinak jsem čekal kritiku při zmínce o používání vlastních přístrojů žáků a jsem rád, že je to alespoň u Vás jinak.


Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Máme ve sborovně rozvrh učebny s vyznačenými hodinami informatiky, zbytek je prázdný. Kdo potřebuje učebnu, ten se do ní na danou hodinu (hodiny) v týdnu zapíše.


Jinak myslím, že Slávka zajímal konkrétní příklad. Co  kdybyste tomu věnoval další, tentokrát opravdu praktický, článek.

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

No vidíte, pane Rusku, já si přečetl autora a už jel po článku, neboť to je téma, které mě zajímá. A k Vaší otázce níže - vlastní přístoje by žáci mohli používat, kdyby je měli - doba je zlá. Když je mají, tak někteří neví, co jejich přístroje vlastně umí - zkušenosti z letošních hodin. A pak je ještě jeden problém, když se vybijí, (i když kapacita baterií je dnes veliká), je bezpečnostní problém - přístroje neprověřil technik, co kdyby byla nabíječka poškozená a došlo k úrazu el. proudem? A ještě mě zajímá jedna věc - když budou používat žáci vlastní přístroje, poskytujete ve škole žákům volně přístup k internetu? Jaské s tím máte zkušenosti?

Jana Petrů 10.6.2012

Komentář

A vyučující IT (nebo dokonce třeba dějepisář) musí umět zacházet se všemi typy těch malých věciček? Je jich hrozná spousta a každá je jiná, ne? Pokud se tohle dá zvládnout v jedné vyučovací hodině, tak klobouk dolů.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Paní kolegyně Pilařová, prakticky Google Docs na katedře používáme, jak jsme popsali. Praktický popis není potřeba, uživatel rozumí. S těmi učebnami máte štěstí, u nás na OA je prostě plno. :)

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Pane kolego Horo, s tím nabíjením je hned několik možností. Hned v několika článcích na Spomocníkovi tomu byla věnována pozornost. Někde si pořizovali pojízdné stanice pro notebooky, na nichž se o přestávkách a volných hodinách dobíjely. Mimochodem, užívám již pátý notebook a k incidentu s nabíječkou ještě nedošlo :)


V Praze už se s vybaveností žáků přístroji dá počítat zcela běžně, na čísla i odjinud musíte počkat do září, kdy výsledky prezentuji mna konferenci ČAPV.


K Vašemu druhému dotazu, žáci mají pod svým jménem a heslem možnost přihlášení na WiFi školy podporovanou APN ve všech patrech.

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Fajn, na katedře využíváte tak, jak popisujete. A co vaše profese středoškolského učitele, tam máte jaké zkušenosti s používáním Google Apps?

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář


Paní kolegyně Petrů, Tolik typů zase není. Prakticky je to 99 % notebooků na Windowsech, telefony na androidu nebo na jablku. Záhy i na prvním stupni budou žáci naprosto profesionální uživatelé chytrých telefonů.


Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Paní kolegyně Pilařová, chemie na SŠ se zrovna netěší mnoha výsadám, proto model 1:1 využívám při psaní testů (možnosti odevzdat test) nebo skupinové práci. V takových podmínkách pak vedou dokument a tabulky. Je ale smutné, že je to učitel chemie, kdo je přivádí těmto aplikacím. V hodinách IT je nejspíš třeba vrtat se v hromadné korespondenci :)

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Výborně, takže jsme dobrali k nějaké odpovědi. Skupinová práce s využitím Google Apps: Jaké jste například zadával téma, jaká kritéria měla práce splnit, jak žáci s aplikacemi pracovali, jaký byl výsledek, jak práci hodnotili studenti? Co se povedlo a jaké problémy se během práce vyskytly? Jsou někde k vidění hotové práce? Která další témata či vylepšení byste doporučil?

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

Super, no my na venkově ještě tak daleko nejsme, pojízdná stanice na notebooky je stále dost nákladná, my jsme rádi, že dokážeme obnovovat náš počítačový park, který čítá již témař 70 počítačů. Ono to je podobné, jako s přestávkami. Těm od metra nevysvětlíte, že mimo Prahu či další naše velkoměsta mají problém dopravit žáky domů, když těsně po 15. hodině jede poslední spoj do vsi.


Jinak jsem měl jsem na mysli skutečná bezpečnostní opatření, to, že se zatím nic nestalo s vaším už 5. notebookem, je OK? Až se vám něco stane, nebude prověřen při pravidelné kontrole pověřenou osobou, pak má zaměstnavatel skutečný problém. U toho bych být nechtěl. Osobně jsem se již setkal u žáka, který si přinesl svůj „stroj“, se špatnou nabíječkou. Stál jsem před rozhodnutím, jestli mu povolím použití, či nikoliv.


S WiFi ve škole také problém nemáme, celá škola je pokryta, zatím jsme do sítě nepustili žáky, ale myslím, že to je otázka několika měsíců, je třeba se dohodnout s kolegy.


Díky Hance Pilařové, neboť jsem se asi vyjádřil nepřesně, chtěl jsem skutečně nějaký příklad využití Apps při výuce se středoškoláky. Ukazujeme si tyhle věci ve výuce proto, aby na SŠ mohli žáci plynule pokračovat. Říkám žákům, že na lepších školách se s tím určitě už potkají, tak bych chtěl vědět, jak se s tím potkají a co po  nich mám chtít.

Mgr. Petra Boháčková 10.6.2012

Komentář

Já využívám google sites pro mezinárodní spolupráci, formuláře google pro testy nebo ankety, pracujeme s dokumenty (i v učitelském sboru). 


Nerozumím tomu, proč by mělo být smutné, že chemikář učí děti s těmito aplikacemi pracovat. Podle mě je to především o dohodě - já o fyzice naučím děti tohle, někdo jiný o chemii něco jiného, o informatice udělají tohle ... je to podle mě o domluvě, dohodě, plánování ... Využití technologií by podle mělo být součástí každého předmětu, každé možné hodiny. 


Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Vážená kolegyně, velice rád se o tom něco dozvím od Vás. Publikovala jste něco o Google Apps Vy? Doposud píšu o Google Apps jako náhradě LMS, diskuse se nám stáčí jinam. Držme se prosím tématu.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Paní kolegyně, to jsme si nerozuměli :) Je smutné, že je to až ten chemikář ;-) O ICT ve všech předmětech nemusíme diskutovat. Už jen to, že jste si článek přečetla značí, že jsme na stejné lodi.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Pane Horo, doufám, že moje reakce nevyzněma tak ošklivě :) Se současnou strategií výrobců elektroniky do dvou let budou chytrý telefon mít všichni žáci. ty staré odejdou a kupovat telefon negramotný nebo chytrý vyjde cenově nastejno. dovolím si prognovat, že ani na vsích se nebudou telefony dědit z otce na syna, ale půjde to spíš naopak.

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Na konci článku píšete \"Autoři příspěvku rádi v diskusi odpoví na otázky možných zájemců o tuto službu.\" Tak se tedy ptám, viz výše. Odpovědi se evidentně ale nedočkám, pak mi nezbývá než konstatovat, že článek samotný má pro mě téměř nulovou informační hodnotu a mnohem zajímavější pro mě byly vložené komentáře kolegů z praxe na ZŠ.
Nepopírám, že pokud někdo o googlích aplikacích četl v tomto článku prvně, pak se alespoň dozvěděl o jejich existenci. Nicméně forma článku v podobě \"můžete využít k ..\" je sama o sobě k ničemu, pokud k tomu nedodáte jasnou a konkrétní ukázku použití založenou na vlastní zkušenosti.


Výsledky práce mých žáků (nejen s aplikacemi Googlu) jsou k dohledání na www.zsstraz.cz

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Paní kolegyně, vy jste se té konference účastnila? Hádám, že ne. Svůj čas byste ušetřila, kdybyste si přečetla abstrakt  příspěvku, kde je přesně popsáno, co se v textu píše.


Ještě jednou to zopakuji, psali jsme o Google Apps jako náhradě LMS. Na nic takového jste se nezeptala. K ničemu je napadání článku založené na nedostatku pozornosti při čtení?


Za odkaz děkuji a zůstávám k dispozici ve věcné diskusi bez příchuti osobní antipatie.

RNDr. Jitka Rambousková 10.6.2012

Komentář

Konference byla organizována především pro zástupce vysokých škol - tady je problém. My se na GA díváme z hlediska ZŠ a tady omezení jsou. Něco jiného je bezpečnost na SŠ s dospělými žáky, něco jiného na ZŠ. Na každé škole je jiná situace s učebnami, na každé škole jsou jiní učitelé. A Martine, nezlobte se, vy strašně generalizujete.  A když to nefunguje u vás, tak to neznamená, že je to tak všude. 


Víte, my neumíme tak pěkně pracovat s citacemi, my jsme takoví dělníci a my prostě zkoušíme a využíváme s dětmi vše, co považujeme za smysluplné v našich předmětech.  A většinou nečekáme ani na konference. 

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Teď Vám Jitko moc nerozumím. Konference byla podle mého pro jakoukoli instituci, která hledá nějaký LMS. Jaké generalizace máte na mysli? Fungování GA pro účely, o kterých píšeme? Nezlobte se, ale zrovna námi popsané všude fungovat zkrátka musí. To se už ale pravda nedá říct o textu diskusním.


K druhému odstavci: :-D Už jsme u toho zase. Ale vyjádření je to poetické. Jako žák dr. Brdičky se ale považuji spíše za dělníka. Jsem si jist, že důležitosti citací rozumíme stejně (jinak si svůj doktorát už moc dlouho neužijete :) ).

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

\"Příspěvek je zaměřen na využití Google Apps nejen ve školním prostředí. Autoři předkládají informace nabyté na nedávno proběhlé konferenci zaměřené na Google Apps i vlastní zkušenosti s využíváním těchto aplikací v učitelské práci. Čtenářům se dostávají informace o možnostech nahrazení zpravidla placených služeb službou neplacenou, navíc nabízející řadu velice moderních funkcí.\" .. tak se na tu vaši vlastní zkušenost ptám. Stejně jako jste se pod článkem ptal vy a mnozí, včetně mě, vám odpověděli.


Konference jsem se nezúčastnila, vzhledem k výše zmíněnému obsahu, bych se ani nic nového nedozvěděla. Googlí aplikace používám se žáky, pro žáky i sama pro sebe minimálně dva školní roky.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Tak v tom je zakopaný pes. Měli jsme napsat vysokoškolsky učitelské práci. Jsem rád, že se mooc učitelů neúčastnilo. Konference byla dost o prezantaci firmy, která sice na platformě Google, ale opět zase za peníze škole na míru udělá LMS. Osobně mě překvapila možnost OCR, a povzbudily mě mapy vkládatelné do GA. Musím se podívat na ty vaše stránky a zauvažovat, kolik z toho lze převést i k nám :)

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

Ještě že jsem kolega dějepisář, češtinář a informatik v jednom. Nevím, co je špatného na tom, že jim někdo ze sboru ukáže jiné využití nějakého nástroje. Jásám, když to někdo udělá a případně to rozvinu dál, posunu to. Hlavně, že z toho mají užitek klienti - tedy žáci, případně i kolegocé ze sboru. Někteří to ještě nechápou, ale až nastoupí do SŠ, kde GA učitel používá, pak zajásají, protože to už znají, hned používají. A na druhou stranu jsou zase věci - aplikace, které neznám, nepoužívám, od toho je SŠ, aby tam také něco přidali. A také od toho jsou kolegové z jiných škol, abych se snimi spojil a inspiroval se. A k tomu slouží i portál RVP.CZ. Chtěli jsme jen vědět, co konkrétního se v SŠ používá.


Když se tam podívám na hodinové dotace, tak 2 povinné hodiny informatiky za 9 let + další volitelnbé hodiny, které si ale žák nemusí vybrat, protože u nás je výběr skutečně výběrem, je málo. Nezbývá nic jiného, než se skutečně vrhnout na ICT v rámci jakéhokoliv předmětu, kde se to nabízí. A podle mě je to cesta vpřed. 

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

\"Měli jsme napsat vysokoškolsky učitelské práci.\" .. pak je článek nevhodně vložen do části věnované gymnaziálnímu vzdělávání.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Pane kolego, na tom se absolutně shodneme. Asi Vám to v komentářích uniklo, svůj výrok jsem myslel tak, že jsem jako chemikář první a jediný, kdo GA žákům předkládá jako užitelnou platformu. vystudovanou mám chemii s informatikou a rozhodně nemohu souhlasit s takovýmto stavem. Na tom se ale opět shodneme :)


Podnítil jste ve mně zvědavost. Jak jste se dostal k trojaprobaci? Sledujete finský styl? ;-)

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Je umístěn jako teoretický a pro všechny stupně - to pro jeho těžiště v LMS pro školy. Taktéž jako ukázka nástroje pro spolupracující učitele (ejhle tvorba ŠVP, zapojování průřezových témat, důraz na interdisciplinaritu) se hodí všude. Doufám, že nelitujete času nad ním stráveného. Pro nás ostatní Vaše účinkování přínos mělo!

Mgr. Hana Pilařová 10.6.2012

Komentář

Pane Rusku, chcete-li převést něco z \"naší\" práce do \"vaší\" pak zůstanete hodně dole. Víte, už před mnoha příspěvky jsme vám vysvětlovali, že užití Google Apps má na základní škole velká omezení, z důvodu věkové hranice 13 let.


Slávku, jen 3 předměty? Když jsem začínala, měla jsem těch předmětů stabilně 5 :)

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Myslím, že v didaktice základní školy by měly být ukázány příklady základoškolské praxe :)

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

Teď jsem se vylekal. Finskou cestu nesleduju, na ZŠ učíme to, co je právě potřeba, zvláště pak na těch menších. Moje původní aprobace je čeština a dějepis, pan ředitel si všiml, že mě zajímají také počítače, a asi před 15 lety mi to svěřil. A dopadlo to tak, že jsem to učil a učím i dospělé. Taky jsem učil i občanskou výchovu a rodinnou výchovu a svět práce. Prostě i na větší škole je třeba doplnit úvazky něčím, co člověk nevystuduje. Rád bych měl všechno ve škole aprobované, ale to nejde, jsem rád, když mám učitele kvalifikované, to podle zákona stačí. A pak mám rád kolegy, kteří se přizpůsobují a učí nové věci. Nerozumím té poznámce o základoškolské praxi?!

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Vylekalo Vás Finsko? Čím, smím-li se ptát? :) Odkazoval jsem na ně a jejich tříaprobované učitele.


Naši studenti mají občas problém pochopit nutnost zjednodušování. předkládáním autentických výkonů žáků jim snáze ukážeme, na jakou úroveň učivo transformovat. Přestože jde o 8. a 9. třídu, vše je třeba brát zlehka. právě paní kolegyní odkazované ukázky jsou přínosné. Na praxích si k tomu studenti moc nepřičichnou a je to škoda. jsem rád, že jsou učitelé, kteří tvoří a, vědomi si kvality své práce, netvoří do šuplíku.

Bohuslav Hora 10.6.2012

Komentář

Finsko mě nevylekalo, finská cesta, dříve tu prý také byly tři aprobace, takže nevím, jestli jde o finskou cestu. Finsko je mi milé svým přístupem ke vzdělávání - aspoň z toho, co jsem si zatím o finském školství přečetl.


K tomu zjednodušování - máte na mysli to, že učitel by měl být především didaktikem než odborníkem na svůj předmět, myslím učitele na ZŠ? Tedy že by měl spíš přemýšlet, jak to podat než jaké všechny informace do hodiny narvat. Jak motivovat žáka k otázkám a případnému samostudiu, než vybalit vše a zahltit i ty dobré a tak je odradit?


K té praxi - za našich studií hodin praxe moc nebylo a ještě méně bylo lidí ze školy, kteří s námi chtěli diskutovat o didaktice, o hodinách, které jsme viděli. Takže mnoho z nás si sehnalo praxi samo, chodilo ve vyšších ročnících učit. Jak to je teď, nevím.

Martin Rusek 10.6.2012

Komentář

Pane kolego, situace se snad zlepšuje. přibyl další semestr praxe - zaručené jistoty, že se žáci setkají s realitou.


Pokud jde o Vaši otázku, dorotučuji článek na Spomocníkovi, pokud chcete číst dál a v originálu, pak tento článek. Jde o znalost svého oboru, znalost pedagogických teorií a znalost práce s technologiemi v kombinaci: pedagogickou znalost obsahu podporovanou vhodným zapojením technologií. Opravdu doporučuji přečíst.

Miloš Kafka 27.9.2012

Komentář

Dobrý den,


také bych chtěl přispět k tomu, jak začínám využívat Google Apps ve výuce. Na škole, kde pracuji, je tradice, že každá třída má svou společnou síťovou složku, ve které žáci najdou zadání prací, ... To ale znamená, že se pro každou třídu, každý rok musí ty dokumenty někam nahrávat. Proto jsem se rozhodl pro ukládání materiálů na web a google mi dovoluje neztrácet čas tvorbou www stránek - vše jednoduše a efektivně.


Se žáky jsme vyzkoušeli spolupráci na tvorbě dokumentů a mohu říci, že jsme se u toho nasmáli, ale někteří i rozzlobili. Zkrátka - týmová práce. 


Př 1: Práci v Google Apps jsem začal v prostředí spreadsheet (tabulkový kalkulátor). Rozdělili jsme třídu na skupiny a zahráli jsme si hru Město, jméno, zvíře, věc, ... (jistě znáte). Žáci rychle přišli na to, že se musí dohodnout, kdo bude primárně zodpovědný za jaké téma odpovědi. Jednoduše jsme i zkontrolovali společné hodnoty. Pracovali jsme v jednom nasdíleném spreadsheetu, kde každá skupina měla svůj list. Ano, díky tomuto, někteří mohli opisovat, ale to lze jednoduše hlídat a navíc situaci, kdy můžete něco opsat a neopíšete je, si myslím, výchovnou pokud k opsání nedojde :)


Př 2: Žáci měli za úkol ve skupinách (max. po 3) společně nakresli hrací plán pro deskovou hru Monopoly. 


Př 3: Žáci dostali spreadsheet s objednanými rezervacemi pokojů v rekreačním středisku a ve skupinách museli určit, kterým rezervacím lze vyhovět a kterým ne. (bylo to podložené dějem, proč k takové situaci vůbec došlo)


Př 4: Dále jsme společně vytvářeli referáty a články.Toť zatím málo k tomu, jak jsme pracovali.

Martin Rusek 20.10.2012

Komentář

Pane kolego, děkujeme za příspěvek. Opravdu si myslíme, že nám GA mají co nabídnout.