Chatbot EMA
3 dobré

Měření se senzorem GPS

Autor
Jaroslav Reichl
Datum vložení
4. 12. 2018
7 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
matematická gramotnost1
dráha pohybu
kinematika
okamžitá rychlost
průměrná rychlost
trajektorie pohybu

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 16.9.2019
 • Hodnocení zdroje:
Příspěvek obsahuje úvodní teoretickou část a v příloze detailně popsaný experiment, který probíhá v přírodě a využívá senzor GPS. Autor doporučuje další zařízení, které je k realizaci experimentu nezbytné. Aktivita je poutavá. Pozitivně vnímám propojení teretické fyziky s praxí a realizaci části aktivity v terénu.
Komentář

Autor v příspěvku podrobně popisuje úlohu, která demonstruje účelné využití digitálních technologií při osvojování si fyzikálních pojmů a zákonitostí žáky. Aktivita je pro žáky poutavá a vyžaduje jejich aktivní zapojení ve všech fázích (sběr, zpracování i vyhodnocení dat). Lze při ní využít individuální, frontální i skupinové formy výuky. Rozvíjí digitální gramotnost a matametickou gramotnost. Podpora a rozvoj digitální gramotnosti spočívá zejména v tom, že žáci pro školní práci využívají digitální technologie, kombinují je a samostatně rozhodují, které pro jakou činnost či řešený problém použít; ukládají informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracují; využívají digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci. U matematické gramotnosti jsou rozvíjeny zejména následující kategorie: žák používá různé formy textu - využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky; dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím výrazů s čísly i s proměnnými; řeší badatelsky orientované úlohy inspirované reálným životem; využívá své argumentační schopnosti; správně interpretuje získané výsledky.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jaroslav Reichl
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 24. 01. 2012
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay