Chatbot EMA
5 skvělé

7 tipů, jak použít myšlenkové mapy

Autor
Monika Černá
Datum vložení
4. 12. 2018
17 0 3
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

didaktika
ICT
myšlenková mapa
myšlenkové mapy
rozvoj kompetencí

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Monika Černá
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 29. 08. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Ivan Ryant 29.8.2011

Komentář

Těch sedm tipů je báječná věc. Je ovšem dobré si uvědomit, že myšlenková mapa má přesně stejnou vyjadřovací schopnost jako několikaúrovňový odrážkový seznam (v tom případě napíšu ústřední pojem doleva nahoru, struktura se nemění). Takže myšlenkovou mapu lze plnohodnotně napsat třeba i v textovém editoru pomocí odrážek.


Když mě hierarchická struktura myšlenkové mapy omezuje v myšlení, mohu kreslit starou dobrou obecnou sémantickou síť (pěkný příklad viz v knize Douglase R. Hofstadtera Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, Basic Books, 1979, fig. 70). Jediný rozdíl je v tom, že sémantická síť nemusí být hierarchická, může to být klidně jakékoli \"vrabčí hnízdo\" (jak se říká, génius zvládá chaos). Hierarchie jednak brání v tvůrčím rozletu (neobjevíte nezvyklé souvislosti), také např. rekurze porušuje hierarchii (např. aritmetický výraz se závorkami nepopíšete čistě hierarchicky), jednak brání ve sdílení společných podsystémů (to by se nám větve hvězdy zase spojovaly tam, kde se mají dál rozvětvovat). Takže pozor: myšlenkové mapy nejen podporují pojmové myšlení, ale také mu brání.


K plnohodnotnému analyzování problémů a k modelování pojmových systémů slouží různé druhy konceptuálních diagramů a případně s nimi spojené doporučené metodické postupy systémové analýzy. Nejvíc se mi líbí Harelovy statecharts (taky se skládají hierarchicky, ale struktura pojmového modelu se neomezuje na hierarchie). V současnosti se asi nejvíc používají diagramy UML. Podrobněji o tom píšu na tomto portálu v článku Nahraďte algoritmizaci systémovým přístupem: „Pokud totiž máme studenty naučit systémovému přístupu k analýze informací…, musíme je naučit postupy analýzy systémů. Zde pak vedle sémantických sítí (příp. myšlenkových map), které konstruujeme intuitivně a vesměs naivně, přicházejí na řadu modely systémů v diagramech UML (Unified Modeling Language). Diagramy UML dokážeme konstruovat podle metodického postupu prověřeného zkušeností mnoha profesionálních analytiků, takže ve srovnání s intuitivní konstrukcí sémantických sítí máme daleko větší šanci, že model v UML bude správný.“


Myslím si, že sémantické sítě a konkrétně myšlenkové mapy (jako jejich zvláštní případ) jsou výborným nástrojem ke znázornění pojmových systémů (a tedy i k prozkoumání a pochopení složité látky a k její prezentaci). Mají-li však myšlenkové mapy být dobrým sluhou a ne zlým pánem, měli bychom si uvědomit i meze jejich použitelnosti.

Barbora Vlnová 17.5.2013

Komentář

Ráda bych zareagovala na myšlenku, že \"... myšlenková mapa má přesně stejnou vyjadřovací schopnost jako několikaúrovňový odrážkový seznam...\". Teoreticky mají školní zápisky (psané lineárně na mnoha listech sešitu úhledným písmem, možná podtržené či zvýrazněné, či psané v textovém editoru) stejný obsah jako myšlenková mapa, ale o to tady přeci nejde! Jde o to, abychom chápali konktext, abychom si snáze zapamatovali, abychom nemuseli s poklesným hlasem oznamovat: \"...já nemůžu, já se musím učit...\"


Pokud si ještě vybavíte, jak jste seděli v lavici a tupě opisovali z tabule, anižbyste vnímali obsah... Jak jste řešili spíše to, zda se následující  věta účitelova výkladu vejde na řádek či ne... Nebo když se učitel zasnil, začal mluvit o něčem jiném a vy nevěděli kolik si máte vynechat, kam přesně začít psát další poznámky a pak jste měli v sešitě hotový guláš a vše bylo napřeskáčku... A pak hurá domů a ponořit se do těchto poznámek a raději se je naučit nazpaměť, protože to je jednodušší, na co tomu rozumět???


Jasně, obsahově v tomto guláši bude celý zápis výkladu - ale kdo se v tom má učit? Rozvíjet se?


Do myšlenkových map si vkládáte informace sami. Nidko vám nenutí: \"Udělejte si nadpis tak a tak, další odrážka bude, vlepte si obrázek...\" sami si propojujete jednotlivé informace, odběhnutí od tématu vám nedělá problém, prostě načnete další \"větev\" a pak se můžete v klidu vrátit k té původní. A hlavně, každá mapa je jiná, originální... když máte \"vokno\", zobrazí se Vám možná tak popsaná stránka před očima, kterou nedokážete rozluštit... v opačném případě se barevně rozvržená mapa s \"větvemi\", obrázky, kódy a šipkami pamatuje lépa a stačí si vzpomenout na kousek a pomalu se vám v hlavě začne rozbalovat celá.


Názor Myšlenkové mapy ale asi nevměstnám do pár odstavců, ale s chutí bych ji poslala každému učiteli do schránky - nebo alespoň většině z těch, kteří mě učili!


Jan Čtros 28.9.2019

Komentář

Potom co jsem na https://ideaclub.cz/media/myslenkova-mapa-vzor našel vzor pro myšlenkové mapy, rozdal jsem je svým studentům a doporučil jim, aby je zkusili použít při přípravě na následující test. Byl jsem příjemně zaskočen, když jsem zjistil, že se výsledky třídy oproti jiným testům zlepšily až o 20% To je jasný důkaz, že myšlenková mapa je opravdu skvělá učební pomůcka.