Chatbot EMA
0 ohodnoť!

Kdo a v čem dnešní děti ovlivňuje

Autor
Miroslav Bocan
Datum vložení
4. 12. 2018
0 0 2
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

děti
hodnoty
Klíče pro život
NIDM
výzkum

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Miroslav Bocan
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 25. 04. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: neformální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jana Petrů 25.4.2011

Komentář

Váš výzkum mi přijde poctivě a podrobně zpracovaný.
Sleduji Vaše články, ale nedočetla jsem se, kam tento výzkum míří. Také mi chybí definice slova \"ovlivňuje\", zda se tím rozumí \"vezmeš si tohle\" nebo \"zaplatím ti to\" (týká se oblečení a věcí). Kromě toho mi připadá, že odpovědi korespondují s tím, co jako učitel a rodič denně pozoruji. V čem je tedy tento výzkum přínosný?
Vidím tam jednu skrytou informaci - děti si evidentně neuvědomují, do jaké míry jsou ovlivněny reklamou a médii.
Miroslav Bocan 18.5.2011

Komentář

Výzkum \"Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let\" je součástí projektu Klíče pro život (dále jen KPŽ), který se zabývá systémovou podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a který realizuje Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s MŠMT. Výzkumný projekt se zaměřuje na zjišťování hodnotových orientací u dětí ve věku 6 – 15 let, přičemž šetření bylo rozděleno na pět tematických okruhů: 1. rodina, 2. škola, 3. volný čas, který se ovšem dělí na další podoblasti: volný čas trávený individuálně, s rodiči, kamarády a volný čas trávený organizovaně v instituci pro zájmové či neformální vzdělávání (instituce poskytující volnočasové aktivity), a 4. média. Tyto socializační činitele ve výzkumu nazýváme tzv. „klíčovými hráči“ v životě dětí.  Pátá část výzkumu je věnována hodnotám a životním postojům dětí. Výstupy z výzkumu jsou určené pro pracovníky projektu KPŽ a dále pak pro všechny ostatní, kteří s dětmi pracují - pedagogy, pedagogy volného času, vychovatele, pracovníky (dobrovolníky) v NNO s dětmi a mládeží, odbornou veřejnost, studenty atd. Více viz závěrečná zpráva, která bude v nejbližších týdnech volně dostupná ke stažení na www.kliceprozivot.cz a www.vyzkum-mladez.cz.


Pokud jde o slovní vazbu \"nejvíce ovlivňuje\", nebyla nijak blížeji specifikována. Jak je v článku popsáno, lidé podléhají většinou více vlivům najednou. Ve výzkumu nám šlo o to, aby se dotázané děti rozhodly pouze pro jednoho činitele, kterého vnímají v dané siuaci jako nejvýznamnějšího, bez ohledu na důvod, proč tomu tak je.