Chatbot EMA
5 skvělé

Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?

Autor
Jaroslav Vávra
Datum vložení
4. 12. 2018
1 0 7
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

afektivní cíle
geografické standardy
geografické vzdělávání
kognitivní cíle
taxonomie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jaroslav Vávra
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 05. 05. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jaroslav Vávra 16.5.2011

Komentář

Není aktuální.

Jan Novák 25.2.2012

Komentář

Mohl by pan Vávra upřesnit, co měl na mysli svým komentářem? Co je z tohoto článku neaktuální? Nebo reaguje na recenzenta? Děkuji

Jaroslav Vávra 4.3.2012

Komentář

To Jan Novák:


Ve svém komentáři jsem nabízel zájemcům vyzkoušet si přímo na očekávaných výstupech RVP ZV (geografie) hodnocení těchto výstupů podle revidované Bloomovy taxonomie (RBT). Ta zkouška (lépe jen vyzkoušení si formou dotazníku) probíhala na e-learningovém portálu mého pracoviště. Při aktualizaci a re-organizaci tohoto portálu před rokem jsem se rozhodl tento link odstranit. Vedla mne k tomu nejen změna v portálu mého pracoviště, ale i malá (nulová) odezva mezi zájemci mimo mé pracoviště.


Jinak považuji obsah článku za velmi aktuální. Snad ještě významněji než když jsem jej psal. Stále se setkávám s lidmi, kteří kritizují, že se učí memorování a encyklopedicky. Když se jich zeptám, tak  jak jinak, vypadnou z nich klišé jako \"syntéza\" nebo \"učit v souvislostech\" nebo \"hlavně ne jenom fakta\" či něco na tento způsob.  Ale těžko soudit, třeba pak ve třídě učí ve vyšších patrech RBT. Možná jim text pomůže se vyjadřovat jinak a obhajovat kvalitu své výuky.

Jaroslav Vávra 17.2.2017

Komentář

Konstatování: české formální základní vzdělávání se po PĚTI letech propracovalo k využití RBT v podobě nastavení tří úrovní standardů ve vzdělávacích oborech: minimální - optimální - excelentní. Doporučuji uživatelům kriticky posousit předkládané metodiky. Určitě jim to pomůže ve vlastní praxi.


Jen poznamenávám, že nejde o obtížnost, o které se ve všech metodikách píše, ale o kvalitativní rozrůznění v poznávání (kognice) a v poznání (znalost).

Jaroslav Vávra 11.6.2017

Komentář

Protože se množí nesprávné citace tohoto článku, žádám potenciální autory, aby používali například takovou formu citace:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vávra, J. (5. květen 2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? (Výzkumný ústav pedagogický v Praze) Získáno 5. květen 2011, Metodický portál: Články: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uvedu dva příklady nesprávné citace:


1) Vančát, J. (2017): K pojetí tvořivosti ve výtvrané výchově s Bloomovou taxonomií, dostupné ZDE. Upozorňuji zvláště na diskusi pod článkem. Autor článku pan doc. Vančát, než by opravil zdroj, raději volil vymazání původního a inspiračního zdroje, který nahradí jiným. Jak tvořivé!


2) Simon, M. (2017): Myšlenkové mapy jako podpora při výuce, bakalářská práce MU v Brně, dostupné ZDE. Upozorňuji na obr. 23 na s. 49 této práce. Přitom se v Brně používá antiplagiátorský program. Chyba je asi jinde.

E Kocourek 11.6.2017

Komentář

Výrok \"... zda nezakládá výuku pouze na memorování (behavioristický přístup ...)\" naznačuje ztotožnění učení memorováním s behavioristickým přístupem. Je-li opravdu tak míněn, jde o zjednodušení na hranici nesmyslného.


Je možné, že v zeměpisu se behavioristický přístup zužuje na memorování. Ale ve složitějších předmětech, například v programování, tomu tak není.

Jaroslav Vávra 11.6.2017

Komentář

U článku jsou uvedeny primární zdroje. Pro učení/vzdělávání/poznávání v programování zdroje neznám, u komentáře uvedeny žádné nejsou, a proto se do této oblasti pouštět nebudu.