Chatbot EMA
4 zdařilé

Hrozba globálního oteplování – CLIL na 2. stupni ZŠ

Autor
Tereza Šmídová
Datum vložení
4. 12. 2018
2 0 12
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

4 C´s
anglický jazyk
Biologie
Bloomova taxonomie
CLIL
environmentální výchova
geologie
globální oteplování
Glogster
Google Earth
hot
ICT
integrace
jazykový cíl
LOT
obsahový cíl
projekt
scaffolding
tání ledovců

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Tereza Šmídová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 24. 07. 2018
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

E Kocourek 27.7.2018

Komentář

Global Warming and Climate Change is a reality today. -- Nepravda. Zatímco Climate Change je neuchopitelný marketingový slogan, Global Warming je v lepším případě neověřená hypotéza.


Byla by to drobná vada na kráse jinak zajímavého projektu, kdyby neexistovalo podezření, že autorům vůbec nejde o CLIL a zahrnuté obory, ale pouze a jedině o to, vsugerovat studentům  Global Warming is a reality.


Možná se zde záhy dozvíme, zda propagování nepravdivých tvrzení na portálu rvp.cz je opomenutí, neznalost nebo záměr.Proč je Climate Change neuchopitelný marketingový slogan? Protože stav klimatu není popsán či definován žádným vektorem iks miliónů údajů, jejichž případnou změnu by bylo lze změřit. Takže klima se mění, a to v libovolném časovém horizontu. Ale toto sdělení je triviální.


Proč je Global Warming v lepším případě neověřená hypotéza? Těch důvodů je více. Například proto, že klimaalarmisté zatím nenašli odvahu zveřejnit časový horizont svého tvrzení. A na tomto údaji mnohé závisí. Zvolí-li jej příliš krátký (roky, desítky let, stovky let) nebo zvolí-li jej příliš dlouhý (milióny let), budou klimaalarmisté k smíchu.


Jaroslav Vávra 28.7.2018

Komentář

Global warming


Global warming refers to the upward temperature trend across the entire Earth since the early 20th century, and most notably since the late 1970s, due to the increase in fossil fuel emissions since the industrial revolution. Worldwide since 1880, the average surface temperature has gone up by about 0.8 °C (1.4 °F), relative to the mid-20th-century baseline (of 1951-1980).Climate change


Climate change refers to a broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels, which add heat-trapping gases to Earth’s atmosphere. These phenomena include the increased temperature trends described by global warming, but also encompass changes such as sea level rise; ice mass loss in Greenland, Antarctica, the Arctic and mountain glaciers worldwide; shifts in flower/plant blooming; and extreme weather events.


(See: https://climate.nasa.gov/resources/global-warming/). 


Pro ty, kdo ten text výše uvedený nechtějí číst a nechtějí vidět/vědět - klidně dál tvrďte: \"Země je placatá!\" Avšak moc se kolem sebe nedívejte.

E Kocourek 28.7.2018

Komentář

Chválím vaši odvahu, pane Vávra. Co se týče Climate Change, klidně přidejte dalších tisíc nebo milión jevů. Nebo to také můžete říci stručně panta rhei. A vám připadá, že z toho něco vyplývá?


V povídání o Global Warming operujete několika časovými údaji, ale budiž - všechny se vejdou do cca stopadesáti let. Jak odbydete námitku, že existuje tisíciletý cykl?


A drobná připomínka ohledně kauzality: \"created predominantly by burning fossil fuels\" je další neprokázaná hypotéza klimaalarmistů.


Moje rada pro pana Vávru, všechny klimaalarmisty a Chicken Little - klidně dál hlasitě volejte \"The sky is falling!\" Avšak tolik jako Al Gore se na tom nenakapsujete.

Jaroslav Vávra 29.7.2018

Komentář

Pane Kocourku, nějak jste se v těch cyklech zacyklil. A prosím oslovovat správně česky. Děkuji.

Tereza Šmídová 30.7.2018

Komentář

Dobrý den, ráda přispěju do diskuze, jelikož tu létají názory hlava nehlava. To, že se Země otepluje je fakt, s kterým pracuje tento článek, a pokud se tak děje následkem cyklických změn anebo působením člověka, to již je námět na jinou hodinu, a myslím, že pěkný CLIL, kde by se studenti naučili hledat ověřené zdrojové informace, argumentovat a diskutovat. 


Pokud někoho dráždí označení Climate Change nebo Global Warming, nestačí říci, že je to nepravda a podpořit to tím, že není uveden časový horizont těchto změn. Je to opět jeden z pohledů již tak názorově bipolární společnosti (na kterém se vědci ani politici zatím neshodli), který navíc zde není podpořen žádnými citacemi;  výzkumy nebo studiemi např. zvěřejněných v prestižních vědeckých časopisech. Jediný zdroj, který v této diskuzi byl ocitován, je NASA, která s těmito termíny očividně běžně pracuje.


Dalšími fakty, s kterými pracujeme, je že tím, že se mění ráz krajiny, někteří živočichové ztrácí potravu a přirozený úkryt, čímž dochází k jejich postupnému vymizení, vysychají sladkovodní zdroje úbytkem ledovců (pracujeme s fotodokumentací), může docházet k zaplavování přímořských oblastí. Studentům chceme předestřít tyto skutečnosti. Navíc, lidem, kteří ztrácí zdroje pitné vody, je srdečně jedno, zda je to přirozený cyklus změny klimatu, oni musí konat teď a tady.


Pokud nebyl cílem autorům CLIL, co jiného? Marketingový tah zpropagovat globální oteplování, klimatickou změnu? Co by z toho NUV, který provozuje www.rvp.cz měl jako nezisková organizace?


Vítám zapojení učitelů zeměpisu, klimatologů a dalších odborníků do diskuze. Pěkný den, TS

Jaroslav Vávra 30.7.2018

Komentář

Souhlasím, že téma má velký potenciál pro diskusi - na jedné straně názor, který možná než cyklus bych nazval vývoj změny/změn klimatu v sinusoidě (ve \'vlnách\')  a druhý lineární vývoj klimatu (stálé a pozvolné oteplování). Myslím si, že pro žáky je takto \'matematicky\' (graficky) znázorněný vývoj srozumitelnější. Dost opatrný bych byl u těch faktů (souhlasím s panem Kocourkem) a spíš bych mluvil o fenoménech (jak se to jeví, než jak to je). Ale takový projekt je pro 2. stupeň (jak je tady zařazený, a podle mého názoru) velmi obtížný. Viděl jsem na krajské úrovni Středoškolské odborné činnosti (SOČ) hranou diskusi mezi dvěma studenty gymnázia (oktávy), kde každý zastával výše uvedený názor. Studenti se vzájemně velmi pozorně poslouchali, reagovali na sebe a na téma byli velmi dobře připraveni (sami si pro svá vyjádření/argumenty hledali informace, aby svá tvrzení obhájili). Ale studenti se i v diskusi provokovali, a to k diskusi také patří.  Pro mne jako diváka výborná zkušenost a obdiv vůči učiteli, který je vedl.   


Ke CLIL: Výše uvedené komentáře podtrhují význam tzv. hard CLIL a soft CLIL (David Marsh, University of Jyväskylä, Finland in 1994). \'Hard\' se týká oborověvzdělávacího obsahu a \'soft\' cizího jazyka. Pokud žáci zvládnou obor a ještě v cizím jazyce ...


Snad celý (reálný!) výsledek předloženého projektu nebude jen v pochopení rozdílu mezi rise raise, jak se tyto termíny objevují ve \'worksheet\' ;-) Díky za předvedení tohoto projektu.

E Kocourek 30.7.2018

Komentář

Rád jsem si přečetl váš příspěvek do diskuse, paní Šmídová. Vaše stanovisko \"pokud se tak děje následkem cyklických změn anebo působením člověka, to již je námět na jinou hodinu\" se mi velice líbí, tím spíš, že je v rozporu s výrokem pana Vávry. Pan Vávra a s ním všichni oteplovačí totiž tvrdí, že ke Global Warming dochází nikoli následkem cyklických změn, ale (\"predominantly\") působením člověka.


\"lidem, kteří ztrácí zdroje pitné vody, je srdečně jedno, zda je to přirozený cyklus změny klimatu, oni musí konat teď a tady\" -- Jenže pokud dotyčným lidem oteplovači vsugerují, že to přirozený cyklus NENÍ, budou oni lidé více naléhat na (hodně draze zaplacený) boj proti Global Warming. Zatímco kdyby pochopili, že je to přirozený cyklus, prostě by se sebrali a šli hledat zdroje jinam.


\"Pokud někoho dráždí (...) Global Warming, nestačí říci, že je to nepravda a podpořit to tím, že není uveden časový horizont těchto změn.\" -- Váš Global Warming, který možná je a možná není následkem cyklických změn, mě nedráždí. Mě dráždí (slabý výraz!) Global Warming oteplovačů, který podle nich není následkem cyklických změn. Jenže vyloučit cyklický vliv a zamlčet svůj vlastní časový horizont se nesrovnává s mojí metodikou bádání. S tou vaší možná ano?


\"Je to opět jeden z pohledů již tak názorově bipolární společnosti (na kterém se vědci ani politici zatím neshodli)\" -- Správně!


\"... který navíc zde není podpořen žádnými citacemi;  výzkumy nebo studiemi např. zvěřejněných v prestižních vědeckých časopisech\" -- Na takovouhle scholastiku si s vámi hrát nebudu. Pokud se vědci neshodli, jaký smysl mají citace jedněch?


\"Jediný zdroj, který v této diskuzi byl ocitován, je NASA, která s těmito termíny očividně běžně pracuje.\" -- Ano, protože NASA je vystavena mimořádně silným tlakům těch politiků.


\"Co by z toho NUV měl?\" -- Velice zajímavý dotaz. Nevím, co by z toho NUV měl. Ale IMO by to bylo v souladu se způsobem, jakým se na na rvp.cz zachází s informacemi určenými studentům.


Pane Vávro (?), sorry jako. Psal jsem můj příspěvek s přestávkami celé odpoledne a váš předchozí vstup jsem ještě nečetl.


Tereza Šmídová 31.7.2018

Komentář

Dobrý den oběma,


vidím, že tu diskutují jen tři lidé, ale možná se někdo přidá. Ráda bych navázala na komentáře p. Vávry;


Ke CLIL: Obtížnost této výukové jednotky je zcela na učiteli. Jak víme, integrace má mnoho podob, od pouhé slovní zásoby v cizím jazyce, nebo jednotlivých cizojazyčných vstupů, případně využití jen některých cizojazyčných cvičení v určitých fázích hodiny (třeba warm-up nebo ice braker). Proč by nemohl učitel na 2. st. Zš použít z tohoto projektu jen např. video, které je navíc bez komentáře nebo vytvořit s žáky Glogster? Také procentuální využití ciz. jazyka a mateřského může být různý, tento projekt může být odučen za použití mateřského jazyka ze strany žáků s 80%, některé jeho části lze i vynechat.  Způsob integrace, který učitel použije závisí předně na jeho jazykových kompetencích a na tom, jak náročnou práci žákům zadá v souvislosti s jejich kognitivními a jazykovými kompetencemi.  Více o tom, jak integrovat cizí jazyk (nejen Aj) do hodin zeměpisu na www.clil.nuv.cz


Osobně si myslím, že pro jazykáře by bylo těžké zvládnout odborný obsah, což dokládá i tato diskuze, proto je určen jako realizace tzv. hard CLILu. Plán hodiny je sepsán v Aj, aby si učitelé odborných předmětů ověřili, že jsou schopni ho po jazykové stránce realizovat. 


Dále na komentáře p. Kocourka;


Můj názor je, že změny klimatu souvisí jednak s činností člověka a jednak i s přirozeným vývojem klimatu (ať již v sinusoidních vlnách nebo stálým pozvolným oteplování - děkuji p. Vávrovi za upřesnění pojmenovaní), a v této souvislosti mne mrzí, že se můj španělský kolega p. Mateu, a spoluator-geolog se nemůže k tomuto vyjádřit.


Mám podezření, že jste si přečetl špatně název článku - nejde o Global warning ale o Global warming, tj. oteplování, tudíž není potřeba hysterie, ale hledat více než příčiny možná řešení pro oblasti, které bojují s nedostatem pitné vody!! a dalšími následky. Toto je cílem našeho projektu.


Dále pokud si myslíte, že vědci neprokázali, zda globální oteplování je doprovodným jevem změn klimatu (příčiny změn nechám na geology), pak ho ani nevyvrátili. Jak tedy můžete s jistotou tvrdit, že \"global warming\" ani \"climate change\" neexistuje? Pokud zastávám nějaký názor, mám to něčím podloženo, kvalitními zdroji, výzkumy, apod. Nebo nemáte? Jak jinak chcete diskutovat, když ne odborně na Portálu?


Obecně se těším se na ohlasy učitelů, kteří se podělí s využitím tohoto projektu v praxi. Přeji hezké prázdniny všem,


TS

E Kocourek 31.7.2018

Komentář

Mám podezření, paní Šmídová, že jste se zalekla vašich vlastních celkem rozumných formulací. Jenže za ty by vás oteplovači nepochválili. Takže teď budete řešit, co s čím souvisí, budete řešit hysterii a budete hledat zdroje pitné vody pro oblasti trpící nedostatkem.


Připomenu vám, že váš původní text obsahuje tvrzení \"Global Warming is reality\", a toto vaše tvrzení je nepravdivé. Celkem se hodilo vymezení pojmu Global Warming, které poskytl p.Vávra. Já s tím vymezením souhlasím. Co vy, také s ním souhlasíte? Všimněte si, že součástí onoho vymezení je stanovení příčiny. Jinými slovy, GW neznamená, že se něco otepluje, ale že se něco otepluje z jistých důvodů. Také nejde o to, zda něco s něčím souvisí nebo je něčeho doprovodným jevem (to je pěkný pokus o únik!), ale že něco je příčinou a něco následkem.


Budu vám vyprávět můj výklad Global Warming a Climate Change. Mám jej \"podložený kvalitními zdroji a výzkumy\" asi tak jako máte vy klimaalrmisté podloženu vaši víru v GW - t.j. ani trochu.


O klimaalrmistech jsem poprvé slyšel, když ještě strašili globálním ochlazením. Nová doba ledová, všichni zmrzneme, a tak. Pak si ale ti chytřejší klimaalarmisté všimli, že realita jejich hrozbám neodpovídá. A obrátili do protisměru. Přestali hrozit ochlazením, přecvakli na oteplení. To jim chvíli vydrželo. Politici měli důvod jim to baštit, miliardy se sypaly. Ale ta ošklivá objektivní realita ne a ne poslouchat. A proto ti úplně nejchytřejší klimaalarmisté vymysleli Climate Change. To je tak obrovská hromada mlžení, že se na ni dá svést úplně všechno. Zima, teplo, záplavy, sucho, prostě úplně všechno. Sice se kolem Climate Change nedá nic dokázat, ale to tolik nevadí - důležité je, že kolem Climate Change se nedá nic vyvrátit. Tak obrovská hromada mlžení to je!


Pro ty badatele, kteří řeší existenci Climate Change: Ale jistě že Climate Change existuje! Akorát z té existence nic, ale vůbec nic nevyplývá!Přeji vám mnoho úspěchů při boji proti větr..., totiž pardon, proti změnám klimatu a s nedostatkem pitné vody, a těším se, až se o nich dočtu na portálu rvp.cz. Odborně.

Jaroslav Vávra 12.8.2018

Komentář

Ještě jednou vstupuji do diskuse. Citutuji britského novináře Gavina Eslera (převzato z Britských listů, 12.8:2018, ZDE):


\"Když se v Británii pravidelně objevoval v televizi lord Lawson a kázal veřejnosti o tom, že pro globální oteplování nejsou žádné důkazy - televize ho používala pro \"vyvažování\"  informovaných názorů nejlepších klimatologů z celého světa, divil jsem se, jak může někdo vůbec brát vážně soukromé názory na vědu od jednoho nepříliš dobrého bývalého ministra financí. Důvěřovali byste lordu Lawsonovi, aby vám spravil zuby, poté, co si přečetl dvě knížky o zubařství? Tak proč byl tak často používán pro \"vyvažování\" v rozhlase i v televizi?\"


Pro zájemce o originál odkaz ZDE

E Kocourek 12.8.2018

Komentář

Anatole France v jednom románu napsal, že všechny armády světa se vesměs považují za ty nejlepší, zatímco námořnictva uznávají hierarchii (podle počtů lodí jednotlivých kategorií). A jak to mají klimatologové, pane Vávra? Jsou nejlepší úplně všichni, nebo existuje pořadí?Britové a britské sdělovací prostředky (což ale Blisty nejsou!) mají zamotanou hlavu z lecčehos. Pozvat nějakého moulu hájit stanovisko určené k diskreditaci je ale postup používaný v mainstreamových mediích obecně, nejen v BBC. V Česku dosahuje mistrovství ČT.


Odhaduji, že v Česku bude lékem (protijedem?) na takovéto \"vyvážené\" postupy fungování TV Barrandov.

Jan Maršák 21.8.2018

Komentář

Ad E Kocourek:


1. \"Avšak tolik jako Al Gore se na tom nenakapsujete.\" Myslím ovšem, že nejvíce se kapsují političtí lobb(y)isté stojící za těžaři fosilních paliv (nemluvě o kapsování těch posledně jmenovaných). Pokud jde tedy o nakapsování, je Al Gore oproti těm vpředu zmíněným jen velmi chudým příbuzným. 


 2. \"Ale jistě že Climate Change existuje! Akorát z té existence nic, ale vůbec nic nevyplývá!\" Tak změna klimatu existuje, ale nic (!) z ní přesto nevyplývá? To je skutečně zajímavé tvrzení.


3. \"Pozvat nějakého moulu hájit stanovisko určené k diskreditaci je ale postup používaný v mainstreamových mediích obecně, nejen v BBC. V Česku dosahuje mistrovství ČT.\" A pro to máte nějaký konkrétní příklad nebo je to jen takové plácnutí do vody, protože nemáte rád Českou televizi.


4. \"Odhaduji, že v Česku bude lékem (protijedem?) na takovéto \"vyvážené\" postupy fungování TV Barrandov.\" Proto si tam ředitel J. Soukup raději začal všechno i sám moderovat.