Chatbot EMA
0 ohodnoť!

Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský plán

Autor
Pavel Namyslo
Datum vložení
3. 5. 2019
34 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

2. stupeň ZŠ1
čtenářská gramotnost1
digitální gramotnost1
matematická gramotnost1
Člověk a svět práce
gramotnosti
podnikatelský plán
PPUČ
výchova k volbě povolání

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Adéla Zehringerová 17.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
- aktivita přínosná v každodenním životě, praktická, připravuje žáky na pohybování se na trhu práce
- samostatnost žáků
- týmová práce, kooperace
- rozvíjení gramotností
Komentář

- je uvedeno, že se v aktivitě rozvíjejí gramotnosti, doporučovala bych ještě konkrétněji popsat, kde přesně se v aktivitě rozvíjejí a jak. Kromě čtenářské a digitální gramotnosti lze rozvíjet i G matematickou
Čtenářská gramotnost:
- žák Propojuje text s vlastními zkušenostmi a interpretace: s dopomocí vyvozuje z nalezených informací další souvislosti nebo závěry, mj. též o autorském záměru adresáta (viz postoj k reklamě)
- autor a adresát, včetně prostředků, kterými autor podporuje svůj záměr a ovlivňuje čtenáře - odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostěsdělovacím autorský záměr. Přemýšlí o tom, proč různí čtenáři (adresáti), které zná, mohou na stejný text reagovat různě
- metakognice - čtenářské strategie: Žák vědomě používá základní strategie pro porozumění textu
vše viz: Očekávané výsledky učení pro čtenářskou gramotnost:
Digitální gramotnost:
nerozvíjí se pouze tvorbou a úpravou digitálního obsahu (viz text), ale také získáváním dat, informací a obsahu z digitálních zdrojů, sdílením dat a informací s vrstevníky prostřednictvím vhodných technologií (při tvoření reklamy). V rámci aktivity také využívá dig. technologií k řešení problému. Pakliže žáky poučíme o rizikách práce s digi technologiemi, rozvíjejí digi gramotnost i tímto způsobem. Žák může DG rozvíjet i správným kombinováním digi zařízení za účelem větší efektivity.
- vše viz: Očekávané výsledky učení pro digitální gramotnost
Matematická gramotnost:
např. při tvorbě podnikatelského plánu, kdy žáci používají různé formy textu (tabulky, grafy apod.), musí dohledat potřebné informace a volí k řešení vhodný matematický aparát. Užívá zároveň znalosti ekonomie
- vše viz: Očekávané výsledky učení pro matematickou gramotnost

Základní atributy materiálu

 • Autor: Pavel Namyslo
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 03. 05. 2019
 • Datum vzniku: 02. 05. 2019
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay