Chatbot EMA
5 skvělé

Deník divoké přírody

Autor
Jakub Holec
Datum vložení
8. 2. 2019
37 1 0
1x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
1x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

čtenářská gramotnost
digitální gramotnost
PPUČ
Přírodopis
výuka v terénu

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
1x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
1x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Jakub Holec 14.3.2019 Využil ve výuce
 • Hodnocení zdroje:
Námět je univerzálně využitelný o na jiná témata, než pouze na živočichy. Žáci stejně tak mohou zpracovávat karty rostlin, hornin a nerostů apod. Je možné přenést i do jiných předmětů. Pro chemii třeba karty chemických prvků, pro zeměpis karty regionů ČR apod. Žáci si sami vytváří jednoduchý materiál, při tom získávají znalosti a učí se pracovat s informacemi.
Aktivita umožňuje přizpůsobení různým skupinám žáků. Mladší žáci mohou zpracovávat karty živočichů do předem zadané šablony, starší žáci mohou připravovat vlastní karty dle záklaldní struktury. Rovněž pro samotné zpracování deníku je možné využít různé digitální aplikace, které umožňují vytvářet digitální knihy apod.
Větší náročnost na přípravu materiálů a potřebných digitálních technologií pro realizaci výuky.
Komentář

Aktivita přispívá k rozvoji digitální gramotnosti tím, že žáci využívání vhodných digitálních zdrojů za účelem správného a efektivního vyhledávání potřebných informací o určovaném živočichovi. Získané informace využívají pro tvorbu nového digitálního obsahu v podobě „karty živočicha“. Přitom zohledňuje právní aspekty při tvorbě a publikování nových materiálů. Vytvořené materiály posléze sdílí s ostatními spolužáky a učitelem pro tvorbu společného třídního deníku divoké přírody.
Z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti žáci vyhledávají a samostatně vyhodnocují relevantní informace o daném živočichovi. Přitom se u nich rozvíjí vztah k věcnému čtení a kritické práce se zdroji včetně jejich porovnávání s jinými zdroji a vlastní zkušeností.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jakub Holec
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 08. 02. 2019
 • Datum vzniku: 02. 01. 2019
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay