Chatbot EMA

Zachraň zeměpis

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

20 materiálů

06.2021

zeměpis

Webové stránky Zachraň zeměpis založili dva mladí učitelé zeměpisu na podporu výuky tohoto předmětu. Na webu najdete inspiraci do výuky zeměpisu, kterou lze volně využít. Každý se může zapojit a sdílet své nápady s ostatními učiteli. Krom toho zde najdete odkazy na odborné články a další materiály vhodné pro učitele.

Myslíme si, že zeměpis není jen o faktografických znalostech, ale hlavně by měl žáky učit přemýšlet o geografických otázkách: “Kde to je?; Jaké to je?; Proč to tam je?; Jak to vzniklo?; Jaký to má vliv?; Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku člověka a přírody?”.

Tyto stránky by měly být oporou pro pedagogy, aby sebe sami a následně i kolegy utvrdili o nenahraditelném přínosu zeměpisu. Charta geografického vzdělávání vidí v dnešní době hlavní přínos zeměpisu v ekologické výchově a výchově k mezinárodnímu porozumění, přátelství a solidaritě mezi národy, k humanismu, k angažovanosti při řešení domácích i světových problémů a k schopnosti odpovědně rozhodovat ve prospěch člověka i přírody. K těmto tématům najdete na našich stránkách výukové materiály, které lze využít ve výuce.

Připojte se k nám a pokusme se společně zachránit a zlepšit zeměpis na českých školách.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
kolektiv autorů
Poskytovatel
21 0 0
0 ohodnoť!
Autor
kolektiv autorů
Poskytovatel
22 0 0
0 ohodnoť!
Autor
Martin Jelínek
Poskytovatel
1 0 0