5 skvělé

New Learning na pedagogické fakultě University of Illinois

Autor
Bořivoj Brdička
Datum vložení
4.12.2018
1 0 2
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

Bill Cope
College of Education
DigitalScholar
inovace
Learning by Design
Learning by Doing
Mary Kalantzis
New Learning
profil
Scholar
transformace
tvořivé myšlení
University of Illinois

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Bořivoj Brdička
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 19. 12. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jan Maršák 23.12.2016

Komentář

Pokud se jedná o Gardnerovu teorii mnohočetných inteligencí, pak by bylo dobré připomenout, že do současné doby nebyla pro její podporu poskytnuta žádná validní empirická evidence. Pravda, někteří obhájci této teorie prohlašovali, že platnost teorie MI lze potvrdit prostřednictvím vyhodnocení vzdělávacích výsledků při aplikaci teorie přímo ve výuce ve třídě a že tedy (podle Gardnera) pozitivní výsledky výukových metod založených na MI je vlastně možno nahlížet jako empirickou podporu pro teorii MI. Jenže, úspěšná aplikace teorie ve výuce nemůže poskytnout test platnosti inteligencí, neboť samotný akt aplikace teorie MI předpkládá (!) platnost inteligencí.


Teorie MI vykazuje i další zásadní nedostatky: Není např. zcela jasné kolik mnohočetných inteligencí vlastně existuje, neboť k původním sedmi se postupně přidávaly a přidávají další. Problémy existují s definicemi MI či jejich psychometrickými vymezeními. MI mají být podle Gardnera autonomními moduly (přibližně ve smyslu Fodorových modulů) operující nezávisle, což je ale v ostrém protikladu s poznatky současné kognitivní psychologie a neurovědy. A lze uvést i některé další zásadní empirické a konceptuální problémy této teorie na jejichž podrobnou analýzu  bohužel v komentáři není dostatek místa.


Eo ipso: Dávat do souvislosti "vícenásobnou gramotnost" s mnohočetnými inteligencemi se mně jeví jako velmi umělé a nejasné.

Bořivoj Brdička 23.12.2016

Komentář

Děkuji za poznámku. Myslím, že k teorii mnohočetné inteligence, vícenásobné gramotnosti či mnohonásobné osobnosti (Sherry Turkle) je třeba přistupovat se selským rozumem a prostě přijmout skutečnost, že každý je jiný a v různých situacích se chová různě. Tedy, jde tu o to, umožnit každému, aby k vytyčeným výukovým cílům šel svou vlastní cestou. Ne vždy je to možné.


O pochybnostech kolem Gardnerovy teorie jsme již psali - Neurovědecké mýty ve vzdělávání.