Chatbot EMA
5 skvělé

Matematika v galeriích

Autor
Eva Zelendová
Datum vložení
4. 12. 2018
26 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

matematická gramotnost1
geometrická představivost
grafické schéma
hrany krychle
jehlan
kombinatorika
krychle
nestandardní aplikační úloha
objem
papírový model
procenta
prostorová představivost
prostorový model
schéma
síť krychle

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Ludmila Kovaříková 25.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Na konci článku je přehledně pojmenováno, které matematické dovednosti se rozvíjejí (kombinatorické schopnosti, prostorová představivost, geometrické představy...)
Materiál byl pilotován v několika různých školách. Žáci diskutovali se spolužáky i učitelem, úspěšně problémy vyřešili a měli tak možnost zažít radost z badatelské činnosti. Při nalézání řešení využívali fotodokumentaci a náčrtky, formulovali podstatu problému, pracovali s vhodnými matematickými modely, snažili se zvolit vhodné a efektivní pomůcky a zaznamenávali své postupy.
Snad jedinou drobností je občasný stručný popis aktivit. Bylo by přínosné tento materiál využít i ve výtvarné výchově, popř. společném projektu matematiky a výtvarné výchovy. Učitelé nematematikové budou potřebovat delší čas na pochopení problému.
Komentář

Článek obsahuje tři příklady rozvoje matematické gramotnosti problémovými úlohami s výtvarnými objekty, např. zakreslování všech možností otevřené krychle, výroba papírového modelu a odhad procenta odsekané části sochy.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Eva Zelendová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 02. 12. 2014
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay