Chatbot EMA
3 dobré

Sociální klima školy I., teoretický úvod k problematice

Autor
Marie Čermáková
Datum vložení
4. 12. 2018
5 0 1
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

atmosféra
demotivace
klima školy
makroprostředí
mikroprostředí
motivace
pedagogická interakce a komunikace
sociální interakce
Sociální klima školy
školní klima
vztahy

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
3 dobré
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Marie Čermáková
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 13. 01. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: předškolní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Milan Václavík 29.5.2021

Komentář

Dobrý den,
hezky vyjádřená potřeba utváření kvalitních mezilidských vztahů. Rád bych se zmínil o nezanedbatelném sociálním a společenském vlivu na utváření správných , ale i mylných životních představ, a to jak rodičů, vychovatelů, pedagogů, tak i ostatních lidí společnosti a světa. Víme, že na tuto problematiku je mnoho názorů, představ. Podíváme-li se na to z hlediska lidskosti, můžeme spatřit problémy světa v jeho pravém světle. Existuje recept jak působit na vývoj dětí prospěšně, bez toho aby ostatní společenská podmíněnost v nich neničila přirozené lidství, jenž si v sobě dokáže ponechat vnímavou citlivost, otevřené soucitné srdce oživované vnitřní nevinnou čistotou vědomé mysli. Ten jenž má působit na dětské vědomí, by si měl být hluboce vědom sám sebe ve vtahu k ostatním lidem světa. Kdo je sám omezujícím způsobem podmíněn, svým vlivem podmiňuje i ostatní. Proto je svět plný rozporů, zmatků, bídy, válek a hlubokého morálního úpadku. Jsou sice uzákoněna základní lidská práva, existuje mezinárodní úmluva o právech dítěte, i takzvaná Bílá kniha, ale z celospolečenského hlediska se k tomuto přistupuje pouze formálně. Již po tisíce let existují nadčasové životní zákony, osudové zákonitosti i varování před znesvěcujícími vlivy negativně ovlivňující lidskou mysl spolu s vědomím. Tyto Boží zákony byly lidstvu dány pro životní soulad, aby bylo prožívání života mnohem vnitřně bohatší a smysluplnější, než jak je tomu doposud. Pro nedbání a zanedbávání toho co je pravým lidstvím, jsou neblahé důsledky nevyhnutelné. Není-li pro děti a ostatní lidi někdo opravdovým živoucím vzorem lidství, těžko z nich budou lidé budoucího věku přínosem. Co vnášíme do života a jakou v něm zanecháme stopů, takové mohou být osudy blízkých, milovaných včetně ostatních. Přeji všem, kdo mají o tuto problematiku zájem, hluboké ponoření do úvah o smyslu a významu života, aby z těchto úvah jim byla poskytnuta rada i prožitek z vnitřních zdrojů vědění pro posílení vědění nesoucí v sobě i tomu odpovídající ušlechtilé povznášející oblažující pocity. Není to cesta snadná a mnohdy se může jevit hodně trnitě, ale v budoucím čase v sobě nese kvalitní bohaté ovoce.
Mnoho lidí si myslí, že dokáží opravit mnoho, společnost a tak dále. Jestliže nedovede opravit sebe, jak může potom takto poškozený člověk cokoliv opravovat. Vadná věc nedovede vytvořit kvalitu. A jak se zjišťují poruchy, tím že si zjistím co je ve mně nesprávně a to mohu zjistit pouze ze zákona vyššího principu života, tím, že se poměřím s Desaterem přikázání. Co mne znesvěcuje, tedy ničí mnou vnitřní nevinnost a čistotu, zjistím z Ježíšova učení o tom, jaký druh myšlenek vycházejících z našich srdcí pochází ze Zlého. Jen opravdu milující člověk zanechává v druhých krásné stopy, lidé bez lásky toho schopni nejsou. Nestačí víra v něco či někoho, k vyššímu poznání vede jen opravdový ušlechtilý jemný cit, proto lidé obdařeni jím jej snadněji dosahují. U druhých je to nemožné pro tvrdost vlastních srdcí, kteří hledají převážně vlastní uspokojení byť pod ušlechtilými záminkami, že něco užitečného činní pro druhé. Přeji mnoho pochopení všem, kdo po něm touží.