Chatbot EMA
0 ohodnoť!

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

Autor
Marie Magerová
Datum vložení
4. 12. 2018
19 0 3
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

environmentální výchova
projekt

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Marie Magerová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 15. 12. 2009
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jan Zouhar 25.12.2009

Komentář

Nevím, nevím co je na tom projektového. Není to spíše integrovaná tematická výuka?
Co je to vlastně projekt?
Marie Magerová 29.12.2009

Komentář

Jistě máte pravdu. Jsem obyčejná učitelka I. st. ZŠ, spíše praktik než teoretik a mám dojem i po množství literatury přečtené k tématu projektů, že mezi těmito dvěma kategoriemi je velmi nepřesná hranice. Je mi známo, že pokud práce vypadá tak, že učitel přinese námět, rozpracuje ho, určí poměrně přesně, co má žák dělat a organizuje detailně jeho činnost a poté ji sám zhodnotí, nejde o projekt ani pokud je pro děti dostatečně motivující.Tento projektový den byl součástí dalších čtyř dní, na které jsme se pokusili získat dotaci z rozvojového programu Podpora EVVO na školách a tím pádem byl okruh námětů daný zaměřením dotačního programu.Takže podmínka, že projekt je především podnikem žáka, u nás asi dodržen nebyl a je podle mě diskutabilní, jestli děti mladšího školního věku jsou schopni přijít s námětem projektu úplně samostatně. Podle mě tam nasměrování učitele je přítomno vždy. Z mého článku z důvodů omezeného rozsahu také příliš nevyplývalo, jak se žáci podíleli na přípravě projektových dní. Byli to například sami žáci, kdo volili oblíbené hry, které potom byly zakomponovány do každého dne a podíleli se i na faktické přípravě. Děláme to tak pokaždé při přípravě na školu v přírodě. V článku je také, opět z důvodů stručnosti, málo popsaný způsob hodnocení. Všude, kde záleželo na žácích, jaké způsoby řešení volili, museli svoji práci prezentovat, vysvětlit a skupiny si výstupy hodnotily navzájem podle daných kriterií, což si myslím, že je také spíše rysem projektu. Z mého popisu jednotlivých projektových dní také příliš nevyplývá, jak hodně byla témata jednotlivých dní propojená a jak žáci sami hodnotili a dokonce i vytvářeli kritéria hodnocení pro jednotlivé úkoly i pro další svoje činnosti a vlastně celý průběh pobytu. Zveřejnit náplň jednotlivých dní vlastně patřilo k našim povinnostem, abychom splnili všechny náležitosti, které obnáší obdržení dotace. Článek měl být pouhou inspirací, takže snad ti, kterým něco dá, mi odpustí, pokud jsem použila nesprávnou terminologii a použijí to, co se jim bude hodit, ať už pro tvorbu projektu nebo pro integrovanou tematickou výuku.Myslím, že stejným způsobem se musí pracovat se všemi zde zveřejněnými materiály a každý si je může upravit podle svých podmínek a způsobu použití.

Petra Boháčková 29.12.2009

Komentář

Myslím, že odpověď na otázku, co je vlastně projekt, není vůbec jednoduchá. Ale například v publikaci Průvodce pro projektové vyučování (D. Naar, I. Kouldelková, L. Zerzáňová a E.Šlejšková) jsou rozděleny projekty podle druhu zadání na spontánní (žákovské) a učitelem připravené.
V naší škole realizujeme něco, čemu říkáme projektové dny a ty samy svou organizací prostě žákovské projekty neumožňují. Snažíme se hledat cestu, jak to změnit, ale zatím jsem ráda, že se během těch dní provozuje něco jiného než normálně.