Chatbot EMA

Badatelé

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

7 materiálů

06.2021

badatelsky orientované vyučování

Badatelsky orientované vyučování

Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
autor neznámý
Poskytovatel
2 0 0
0 ohodnoť!
Autor
autor neznámý
Poskytovatel
26 0 0
0 ohodnoť!
Autor
autor neznámý
Poskytovatel
2 0 0