Chatbot EMA

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

9 materiálů

06.2021

kybernetická bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku veřejně regulované služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
0 ohodnoť!
Autor
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
2 0 0
0 ohodnoť!
Autor
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
10 0 0
více...