Chatbot EMA

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

15 materiálů

05.2020

bezpečnost a ochrana zdraví

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá především výzkumem v podstatné šíři spektra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, pracovní a životní prostředí a/nebo majetek. Vedle výzkumu dále realizuje odborné činnosti, jako jsou: vzdělávání, osvěta, analytická a syntetická činnost, zkušebnictví, certifikace produktů i osob a jiné. Svými aktivitami přispívá k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti, ke zvyšování její úrovně a rovněž ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti. Na úseku vzdělávání se věnuje jednak zaměstnancům, zaměstnavatelům, vedoucím pracovníkům, odborníkům na BOZP a na příbuzné otázky apod., a rovněž dětem a mládeži. Do zájmového okruhu VÚBP patří ale i podpora výchovy mladých lidí k bezpečnému chování, protiúrazové prevenci a problematika ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
Irena Kuhnová a kolektiv
22 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
Ivana Slováčková a kolektiv
19 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
Ivana Slováčková a kolektiv
8 0 0
více...