Chatbot EMA

Skutečně zdravá škola

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

16 materiálů

01.2020

bez zaměření

Chceme zdravé a vzdělané děti

Chceme, aby děti byly schopny kritického myšlení a odnášely si ze školy znalosti a dovednosti, které jim umožní utvářet trvale udržitelnou budoucnost.


Naše vize
Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti. Nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Program Skutečně zdravá škola
Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky. Program Skutečně zdravá škola pomáhá naplňovat mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, podívejte se které a jak. Více o programu a proč do něj zapojit i vaši školu najdete zde.

Program Skutečně zdravá jídelna
Zvyšujeme kvalitu veřejného stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna se snažíme o návrat kvalitních, čerstvých a sezónních produktů od domácích zemědělců na stoly strávníků. Účast v programu Skutečně zdravá jídelna poskytuje nezávislé ověření, že poskytovatel stravovacích služeb podniká kroky ke zvýšení kvality nabízených pokrmů, které připravuje z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu, bez použití polotovarů a aditiv. Programu Skutečně zdravá jídelna dala záštitu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Kompletní informace o programu najdete zde.


Doporučené/nejnovější DVZ partnera

0 ohodnoť!
Autor
Carla Barzanò a Michele Fossi
16 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
Tomáš Václavík
15 0 0
více...
0 ohodnoť!
Autor
Tomáš Václavík
22 0 0
více...