OP VVV

Sdíleno:

Napojeno na EMU:

Specializace partnera:

6058 materiálů

09.2019

bez zaměření

Databáze výstupů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je veřejně přístupným portálem, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje odborné i laické veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i využívat materiály vzniklé s přispěním OP VVV. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VVV, a zajištění jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému České republiky.