Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
1 slabé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

alternátor
bezpečnostní pravidla
efektivní hodnoty proudu a napětí
fáze a nulový vodič
perioda
první pomoc při zásahu proudem
spotřebič
střídavý a stejnosměrný produ
transformátor
vodič a nevodič

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
1 slabé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
1 slabé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Oldřich SUCHORADSKÝ
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 22. 03. 2018
 • Datum vzniku: 13. 03. 2008
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: test
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Lucie Procházková 3.10.2008

Komentář

Jsou TESTY ZNALOSTÍ cestou, jak ověřit, zda děti učivu rozumí, zda něco vědí a dovedou? Co když člověk, který nechápe rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem, zaškrtá víceméně náhodně odpovědi v testu, a ejhle, ono mu to vyjde a je z toho "dobrá trojka". Můžu pak říct, že žák umí elektřinu na trojku? Že ji umí dobře? Má průměrné znalosti? I když si jen tipoval?

Ony se sice tyto testy snadno vyhodnocují, ale ví dítě, čemu a jak rozumí? Ono - když to není alternátor, no tak jsem měl asi zaškrtnout dynamo, hm.

Toto chceme? Dnes? Když jsou cílem vzdělávání klíčové kompetence - tedy nejen znalosti, ale i dovednosti, postoje...

Už ve vzdělávacím programu Základní škola, byly cílem vzdělávání znalosti spolu s dovednostmi! Test na definice nedává dovednostem prostor.
Ondřej Nešpor 3.10.2008

Komentář

Jako člověka, který má rád přírodní vědy, mě vždycky zaujme názor, že definice jsou k ničemu. Můžete mi říct, jak se v přírodních vědách chcete obejít bez nějakého základního fundamentu (řekněme definic)? Asi jako v češtině bez vyjmenovaných slov, že? Hlavně ale, že jsme kompetentní, to teď frčí :-)
Ondřej Neumajer 3.10.2008

Komentář

"...bez nějakého základního fundamentu (řekněme definic)" se asi ve všech případech neobejdeme. To ale Lucie Procházková netvrdí, to za tím spatřuješ Ty. Ona jen tvrdí, že k ověření porozumění dané problematice nejsou testy s uzavřenými odpověďmi tou správnou cestou. Což je podle mne svatosvatá pravda.
Ondřej Nešpor 3.10.2008

Komentář

No mně hlavně přišlo šokující to zjištění, že "test na definice nedává dovednostem prostor". To je asi stejné zjištění, jako že "žádný muž není ženského pohlaví".

Mimochodem, podívali jste se na ten test? Alespoň jeden z vás? To jsou tak naprosté základy, že tam fakt není čemu rozumět, natož pak co rozvíjet. Ta fáze v tom levém kolíku buď je nebo není. Tečka. A ta malůvka značící dvojitou izolaci prostě nějak vypadá. Čemu na tom, jmenovče, chceš nerozumět?

Rozvíjet se můžete, až budete malovat zapojení diod na usměrnění střídavého proudu. A tomu můžete i nerozumět :-) Ale k tomu je odsud ještě hodně dlouhá cesta.

Když už bych něco chtěl opravdu vytknout, jsou to otázky, které plynou ze sebe navzájem. Např. ve stridavy_proud.doc jsou to dvojice otázek 1, 2 a 3, 7. Když na jednu odpovíte, máte odpověď i na druhou.
Lucie Procházková 6.10.2008

Komentář

Fyzikář nejsem, ale test jsem četla opakovaně, protože jsem se snažila najít něco, v čem by se mi líbil.

Bez znalostí se neobejdeme, to je jasné, ale neoddělovala bych je od zbytku toho všeho, proč se děti ve škole učí. Proto se ve škole už dětí neučí vyjmenovaná slova vyjmenovat za sebou (znalosti), ale učí se umět podle nich psát i/y v jiných slovech správně (dovednosti).

Ono těch důvodů, proč se mi tehle způsob ověřování žákových znalostí nelíbí, je taky to, že tímto testem ověřím JEN znalosti. I když autor testů tvrdí, že jejich vyplnění a následné vyhodnocení trvá chvilku a to je jedna z jejich velký výhod, ptám se: můžeme si dovolit takový "luxus", abychom se věnovali zvlášť znalostem? Máme na to čas? V hodině, odpoledne při opravách... Je to efektivní? Baví to děti? A hlavně - je to vypovídající, když dítě odpovědi tipuje??
Peter Sokol 9.10.2008

Komentář

Se zájmem jsem si pročetl jednotlivé komentáře a souhlasím s většinou uvedených argumentů všech tři komentujících. Souhlasím tedy s tím, že přírodní vědy potřebují nějaký fundament i s tím, že bychom měli klást větší důraz na dovednosti než izolované znalosti.

Je ale nutné si uvědomit, kde tuto "diskusi" vedeme. Digitální učební materiály jsou ze své podstaty dílčí a přispívají k naplnění očekávaných výstupů - nikoli je naplňuji. Pokud by autor tohoto materiálu neučil jinak než pomocí těchto testů, bylo by to na pováženou, každopádně pokud je tento test jen drobnou aktivitou na cestě k naplnění příslušného očekávaného výstupu, myslím, že je to naprosto v pořádku. Dril podle mě k výuce patří, jen nesmí být samoúčelný.

Když jsme prezentovali digitální učební materiály, vždy jsme dodávali, že nejsou všespásné - pokud je bude používat učitel, který si stáhne jen tyto testy a nic jiného dělat nebude, jeho výuku to rozhodně nezlepší.
David Michálek 28.7.2011

Komentář

Sice testy jsou rychlé na vyhodnocování, ale nemají jen svá negativa. Ať už se prověřuje jakékoli učivo, tak stejně při učení platí Bloomova taxonomie výukových cílů, tzn. že nejdříve se musí žák něco naučit nazpaměť a poté může postupovat výše, tzn. pochopit hlouběji učivo, analyzovat,... Ono i v písemce si při řešeních fyzikálních úloh může žák tipnout vzorec a nemusí ani vědět, co počítá a proč.

Vladimír Havlíček 31.7.2011

Komentář

Test i pro žáky ZŠ by měl respektovat platné elektrotechnické názvosloví a správnost správných odpovědí. Test je zatížený vazbou na učivo z fyziky a hlavní a důležitá témata bezpečnost práce jsou nahrazena zkoušením z názvosloví a rozdílů mezi vidlicí a zásuvkou (většina laiků stejně nazná rozdíl mezá zásuvkou a zástrčkou, ale to je vedlejší). Otázka 1 a 2 jsou zbytečné, snad pro upoutání pozornosti k tématu. Otázky 3, 4 a 5 zkoušejí z názvosloví zásuvka, zástrčka, vidlice.Je třeba provést revizi testů a opravit názvosloví, například otázka číslo 4 a pojem "nulák". Otázky 6, 7, 8 a 9 je třeba opravit. Například v otázce 8 je otázka na barvu drátu. Drát má barvu kovu, ze ktrerého je vyrobený. Barevná je izolace. A i další otázky by zasloužily revizi.Co se testů týče, jsou používané jako prokazatelný dokument o konání zkoušek i u profesionálů. Podívejte se například testy na http://www.elmer.cz/testy.html nebo http://home.tiscali.cz/comtes/Testy.html