Chatbot EMA

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

APIV A
asistent pedagoga
financování regionálního školství
online setkání
webinář

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
0 ohodnoť!
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jiří Hájek
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 13. 03. 2021
 • Datum vzniku: 22. 10. 2019
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: nelze určit
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: video
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ne

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Eliška Sommerová 11.3.2021

Komentář

Pracuji v ŠPZ - ohledně hodin AP, formulář, který je používaný k vytváření doporučení pro vzdělávání (vydaný v lednu 2021 od NPI), obsahuje už "předepsané" hodiny AP (tedy přímá i nepřímá činnost). Nemůžeme to upravovat jak si paní JUDr. představuje, říká, že píšeme počty hodin špatně, nebo užíváme starý formulář. Čili úvazek 0,25/ týden mi v doporučení dá prostě 10 hodin, atd. pro další hodiny. Pokud bude mít paní lektorka zájem, mohu opravdu tuto část formuláře nafotit a poslat, aby viděla, jak to vypadá možnost doporučení AP z pohledu ŠPZ. 
Tak to není naše "lenost" psát přímou a nepřímou činnost. Naopak na jiném školení jsem dostala informaci, že naopak nemáme rozepisovat přímoou a nepřímou činnost, jelikož v tomto je to obsaženo, podle toho, co je zadáno do výkazu R-44 dostane škola informace, jak je hodinově přímá a nepřímá činnost. Dokonce jsem slyšela, že vůbec není nutné popisovat co by mělo být náplní AP, jelikož toto je obsaženo v katalogu prací. 
Pedagogická intervence - po změně vyhlášky jsem si nevšimla, že by mi nějak ubyla práce. Naopak. Více vysvětluji, zpracovávám, pomáhám školám hledat řešení a možnosti. Stejně jako tak nevím, o ŠPZ, které bojovalo pro to, aby pedagogická intervence byla jako PO 1, bez PNFN. Ano, mnoho mých klientů by potřebovalo spíše speciálně pedagogickou péči než pedagogickou intervenci. Mnoho škol ovšem nemá odpovídajícího pracovníka - speciální pedagoga, (u větších škol by se možná u více doporučení "poskládal" celý úvazek, ale malé školy, a nebo malotřídní školy, nemají šanci jednak pracovníka sehnat a případně mu nabídnout odpovídající úvazek. Ani kapacitní možnosti ŠPZ nejsou takové, abych mohla všem klientům poskytovat právě speciálně pegagogickou péči...Proto jsem u některých dětí ráda za poskytování alespoň pedagogické intervence.
Úprava formuláře ohledně pedagogické intervence je také celkem "žalostná"
Mám informace i z některých škol, že od 1. 2. přestala být pedagogická intervence poskytována, jak bylo doporučeno ŠPZ, ale v průběhu února budou rodiče informováni, jak bude intervence poskytována (škola u žáků vyhodnotí potřebu pedagogické intervece, což už vedlo u některých dětí k tomu, že se objednávají na kontrolní vyšetření, jelikož rodiče nesouhlasí s tím, že už třeba dítěti není intervence poskytována. Většinou pak rodiče se školou najdou řešení (místo individulní je dítě třeba zařazeno do kolektivní intervence). Tak následně objednaná vyšetření ruší. Tak opravdu nevidím úlevu pro ŠPZ. Už jsem měla několik šetření (ačkoliv doporučení je ještě platné, i pro příští školní rok), ale i škola chtěla změnit doporučení ("vymazat" pedagogickou intervenci, ale místo ní nic nedávat, jelikož škola nemá pracovníka na speciálně pedagogickou péči, na intervenci je žáků hodně). 
Trochu se ztrácí myšlenka řešit vzdělávací potřeby dítěte, žáka....
Když dítě v MŠ nemůže mít pedagogickou intervenci (což už známé dlouhou), mám štětstí, že mám školku, kde je speciální pedagog - nemohu mu napsat speciálně pedagogickou péči, ale dítě péči potřebuje, jak postupovat? Žádná "§" školka není v okruhu cca 30 km? Jak využívat speciální pedagoga k rozvoji dítěte, aby mohl mít péči navíc hrazenou ? Když vím, že pedagog pracuje s dítětem individuálně po své pracovní době denně, 15-20 minut? (zraková stimulace, rozvoj fonematického sluchu, logopedická péče, stimulační programy, atd?. + ještě připravují rodičům podklady na domácí procvičování, rodina také spolupracuje? Dítě mi opravdu za rok udělalo výrazný pokrok.... Takže v novém dopručení "nic"? V MŠ platí povinná předškolní docházka, tak proč to nevyužít? V kolektivu cca 24 dětí dítě pracuje mnohem hůře, spíše "kopíruje" co dělají ostatní a když pak vidím, při individuálním vedení se zlepšují pracovní návyky????
Jak uvádí předchozí komentář, také jsem čekala více porozumění pro učitele i asistenty. Také jsem čekala více praktické ukázky z pohledu práva převedeného do praktické zkušenosti a rozumitelnosti pro učitele, asistenty pedagoga...
Bc. Jana Novotná 25.5.2020

Komentář

Dobrý den,
Pojetí asistentů pedagoga od 1.1.2020 a jejich financování je pro mne momentálně velmi aktuální téma. O palčivosti tohoto tématu se zmiňuji na svém Blogu zde na stránkách RVP v článcích s názvem "Konec inkluze v Čechách?".
Webinář paní doktorky Polákové jsem proto velmi uvítala. Těšila jsem se že mi budou vysvětleny novinky Novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Očekávala jsem jazyk pochopitelný pro pedagogy, asistenty pedagogů, vysvětlení důvodů změn, konkrétní výklad vyhlášky apod. Bohužel budu muset informace hledat dále, z jiných zdrojů. Je možné, že webinář byl srozumitelný pro lidi se vzděláním v oblasti práva a ekonomie. Pro mně, jako pro pedagogického pracovníka, ač vysokoškolsky vzdělaného, však srozumitelný ani pochopitelný nebyl.
Ocenila bych i jiný, než právnický výklad novely. Více praktický, srozumitelný, přirozenější.
Děkuji za pochopení.
Bc. Jana Novotná.