Chatbot EMA
5 skvělé

Standardy kolem digitálního vzdělávání

Autor
Ondřej Neumajer
Datum vložení
4. 12. 2018
3 0 7
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální kompetence
digitální vzdělávání
e-learning
MOOC
přehled
standardy
vzdělávací technologie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Ondřej Neumajer
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 11. 10. 2018
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

RNDr. I. Marek 21.10.2018

Komentář

Standardy jsou užitečná věc a je dobře že existují a že vznikají. Avšak vidím tu pár zádrhelů. Třeba "standard konektivity" - je dobře, že měří alespoň něco, ale obávám se, že o schopnosti (či jak to nazvat) jednotlivého studenta připojit se ve škole na Internet nebo do interní sítě vypovídá pramálo. A napadá mě pár dalších záležitostí, které by stálo za to měřit a výsledky publikovat. Něco, co by škola měla garantovat a s čím by učitelé mohli počítat a případně reklamovat, pokud to některá škola nedodrží.


 


Na druhé straně je nejasná otázka sankcí. Pokud bude standardů více a pokud budou "pokrývat" důležitá kriteria a aspekty činnosti na síti, bude to dobře. Ale pokud škola některý standard nedodrží - co pak? Jediná existující sankce je, že škola přijde o peníze. Který učitel by chtěl něco takového? Takže bude řešit dilema: Má nad nedodržovaným standardem pokrčit rameny nebo má školu "prásknout" a tím ji připravit o peníze?

Ondřej Neumajer 23.10.2018

Komentář

Ve stanovování standardů spatřuji především jejich "formativní" charakter. Umožňují zjistit, co je považováno za vhodné/běžné a v některých případech tak umožňují plánovat, kterým směrem je potřeba se dále vyvíjet. Ve vyspělých zemích bývá ve vzdělávání zvykem, že pokud některá škola nějaké stanovené standardy nenaplňuje, nadřízený orgán se jí snaží pomoci. Takovou kulturu podpory si musíme vybudovat.

RNDr. I. Marek 25.10.2018

Komentář

Přeložím-li si to do mého jazyka: 1) České standardy jsou záměrně vytvářeny tak, aby z nich nic, ale opravdu NIC nevyplývalo. 2) Česko není vyspělá země (a tento postoj nesdílím).


Chce-li někdo zjistit, co je považováno za vhodné, nemusí kvůli tomu řešit standardy. Stačí se ZEPTAT. Například učitelů, kteří se o tu problematiku zajímají.


 


Napadá vás, pane Neumajere, nějaký příklad té kulturně podpůrné pomoci nadřízeného orgánu, který by pro učitele oné postižené školy nebyl trestem a/nebo nehoráznou buzerací?

Bořivoj Brdička 28.10.2018

Komentář

Z pohledu ministerstva je snaha o standardizaci celkem pochopitelná. Rozdíly mezi školami se zvětšují a možnost přímého řízení je, díky decentralizaci, omezená. Standardy mohou sloužit k ověřování dosažených kompetencí - nejen žáků ale, jak vidno, i učitelů. V našem případě je něco takového nepřijatelné, a tak slouží jen jako inspirace. Podaří-li se někomu mě přesvědčit, že jsou tyto dokumenty zbytečné, protože většina našich učitelů dosahuje nejvyšších příček kompetencí, budu nadšen. Říkáte-li jen, že ten, kdo chce, se na tu úroveň může dostat i bez standardů, budu souhlasit. Rozhodně to ale neznamená, že je standard zbytečný. Vyvolává totiž alespoň nepřímý tlak na ty, kteří jsou přesvědčení, že tyto schopnosti k výkonu svého povolání nepotřebují. Opravdu nevím, jak jinak změnit onen trend prohlubování rozdílů.

Ondřej Neumajer 28.10.2018

Komentář

Napadá vás, pane Neumajere, nějaký příklad té kulturně podpůrné pomoci nadřízeného orgánu, který by pro učitele oné postižené školy nebyl trestem a/nebo nehoráznou buzerací?


Pomoc může mít různé podoby. Například se začíná pomocí v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků, tedy ředitelů. Takové vzdělávání může být zaměřeno na konkrétní oblast, ve které má škola problémy. Snaží se, aby ředitelé chápali, proč je daná oblast pro děti a společnost důležitá a jak ji ve škole organizovat a podporovat. Nebo může být zaměřeno na vůdcovství (leadership). Ředitel dovede pracovat s ostatními spolupracovníky ze školy více participativně, méně direktivně, zapojuje je více do rozhodování a přijímání zodpovědnosti.


Pomoc nemusí přicházet pouze od „nadřízené“ organizace, ale třeba od asociací. Cílem vyspělých států je právě to, aby nebyla pozice zřizovatele vnímána tak negativně, jak to vnímáte vy (buzerace). Tedy, aby všichni táhli za stejný provaz, který ve svém důsledku pomáhá dětem. Asi to zní dost naivně, ale včera jsem se z takového zahraničí vrátil a přesně o toto se tam snaží. Takže to jde, ale je to o práci s lidmi. V této oblasti máme značné problémy, dokonce bych řekl, že v naší struktuře vzdělávacího systému chybí střední článek, který by tuto podporu systémově zajišťoval.


 


 


 


 


 

Bořivoj Brdička 19.1.2019

Komentář

UNESCO se pokouší vytvořit všeobecný standard digitální gramotnosti, který má být ještě obecnější než DIGCOMP:
A Global Framework to Measure Digital Literacy

Ondřej Neumajer 1.7.2020

Komentář

MŠMT aktuálně zveřejnilo nový Standard studia ICT metodiků včetně samostatného doporučení k jeho pojetí.