Chatbot EMA
5 skvělé

K pojetí tvořivosti ve výtvarné výchově v souvislosti s Bloomovo

Autor
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Datum vložení
4. 12. 2018
5 0 4
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

Bloomova taxonomie
standardy
tvořivost
Umění a kultura
výtvarná výchova

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 12. 01. 2017
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Jaroslav Vávra 31.1.2017

Komentář

Pane docente, odkud máte ten obrázek? Je mně nějak povědomý. A už vůbec nejde o návrh a o revidovaný návrh. Pokud si nemůže vzpomenout, zde je odkaz: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/  S pozddravem Jaroslav Vávra

Jaroslav Vávra 1.2.2017

Komentář

Příklad článku, který má být odborný, ale svou formou se řadí mezi „scientifický bulvár“, který můžeme pojmenovat „Z českých luhů a hájů“. Ač se v něm  odkazuje na jiný článek na tomto portálu, uvedený text jen letmo odkazuje linkem na tento zdrojový článek (tam seznam literatury je uvedený!). Například je v textu uvedený Anderson&Krathwohl (2001), ovšem zdroje pod celým textem zcela chybí! Proč to není jako v odkazovaném článku?


Tím, že nejsou explicitně uvedené zdroje, se řadí tento článek do kategorie „popularizování vědy“, ale ve skutečnosti jde o vydávání přebraných poznatků za své. Zde se kamuflují přebrané poznatky  úvahami (viz v předešlém komentáři uvedený obrázek).  Již jeden příklad takové „popularizace“ se na tomto portálu objevil. Viz ZDE. 


Jen poznámka. Velmi mě pobavil výrok s odkazem na Piageta (opět chybí přesná citace v seznamu literatury pod textem). Ten výrok zni: „začleňování biologických a psychických organismů do sociální struktury”.


Prosím recenzenty a redakční radu tohoto portálu, aby pečlivěji posuzovali takovéto texty. Činím tak opakovaně. Děkuji. 

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 11.2.2017

Komentář

Vážený pane doktore,
děkuji Vám za upozornění, obrázek i odkazy nechávám  nahradit těmi, které odkazují na zdroj Vaší i mojí citace. Moji stať na portálu RVP jsem nepovažoval za vědeckou, má metodický charakter jako doplněk k obsahu standardů pro výtvarnou výchovu  z hlediska nastavení úrovní náročnosti u tvůrčích činnosti v uměleckých oborech. Z tohoto důvodu jsem zde neuváděl ani literaturu vlastní. Nicméně vaši námitku v tomto ohledu uznávám a literaturu zde doplňuji.
Pokud máte  konkrétní diskusní připomínky k obsahu textu z hlediska výtvarné výchovy, které by opravňovaly váš závěr, rád je uvítám.
S pozdravem Jaroslav Vančát

Jaroslav Vávra 13.2.2017

Komentář

Vážený pane docente,


děkuji za úpravu/revizi, která ovšem ve mně vzbuzuje určité rozpaky. V tom původním textu vycházíte z mého článku ZDE. Což dokazoval i kopírovaný obrázek z tohoto zdroje a který jste v revizi nahradil obrázkem od Hudecové (přiznáváte to v komentáři #3).


V následující úpravě/revizi jste výše uvedený zdroj, na který jste v původním textu odkazoval, zcela vymazal.


Dovolím si Vás upozornit alespoň na toto Vaše tvrzení ve Vaší revizi: \"Do jisté míry je tak (Bloomova taxonomie, JV) uplatnitelná v pragmatickém přístupu k vyučování jako sumě znalostí (zvýraznění JV), kterou je třeba si osvojit, umět ji interpretovat a aktivně užívat.\" Kde je tvořivost nebo fantazie či představy, a zvláště ve výtvarném sdělení?


Zvláštní také je, že mluvíte o Revidované Bloomově taxonomii z roku 2001 a vůbec ji (a ani původní Bloomovu taxonomii z roku 1956) v literatuře neuvádíte. Hudecová, ač s ní příšla do českého prostředí jako první, nebo jedna z prvních, není v překladu přesná a detailní, a hlavně není autorkou této taxonomie! Takže tady mluvíme o Baudrillardově simulakru (Baudrillard 1989), česky o kopii bez originálu.


S pozdravem Jaroslav Vávra


P.S. Nečekám, že budete na moje výhrady reagovat. Stačí mně, co jsme oba předvededli a reprezentovali. Posouzení nechávám na čtenáři (v RBT, Anderson & Krathwohl 2001, je tato činnost, na kterou se u čtenáře odvolávám, v dimenzi kognitivní, v úrovni kriticky \'hodnotit\' (angl. evaluate) s alternativním pojmenováním kriticky \'posoudit\' (angl. judging)). Pokud toto mé vysvětlení budete, pane docente, používat někde jinde, nemusíte mě citovat. Ale to již znáte.