Chatbot EMA
5 skvělé

Okamžitá, či zpožděná zpětná vazba?

Autor
Martin Herejk
Datum vložení
4. 12. 2018
3 0 4
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

behaviorismus
Craig Roberts
Daphna Shohamy
Karin Foerde
okamžitá
zpětná vazba
zpožděná

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Martin Herejk
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 22. 08. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

RNDr. I. Marek 22.8.2016

Komentář

Zpětná vazba v modelu studentovo řešení úlohy a učitelovo hodnocení mě zajímá, a to hlavně jako prostředek pro motivaci studentů. Představme si, že studenti z dané učební skupiny víceméně paralelně řeší sérii úloh, a jejich skóre úspěšnosti se jim průběžně zobrazuje (buď na jejich obrazovce, nebo na společné třídní projekční ploše). Samozřejmě se zobrazuje skóre úspěšnosti celé skupiny, aby byla povzbuzena soutěživost studentů. A představme si technologické řešení tohoto modelu.


Považuji za samozřejmé, že prodleva mezi studentovým stiskem tlačítka "odešli odpověď" a zobrazením příslušného hodnocení je nejméně vteřina. "Okamžitou" odezvu lze docílit pouze v laboratorních podmínkách, kdy ve hře je jediný výpočetní systém. V praxi sedí student u zařízení, které není přímo propojené se zařízením hodnotícím. Komunikují spolu přes síť, a detekce příchozí zprávy nebývá okamžitá.


Dále se mi zdá jasné, že na nejrychlejší "relevantní" hodnocení si student počká ještě déle, nežli onu "technologickou" vteřinu, a to cca 5 vteřin. Relevantní údaj totiž není pouhé správně-špatně, ale i porovnání s ostatními studenty. A ti ostatní studenti neodpovídají všichni ve stejný okamžik.


Výše uvedené okolnosti mě vedou k domněnce, že by se hodila jemnější a bohatší terminologie, nežli v článku použité okamžitá / zpožděná.

Bořivoj Brdička 22.8.2016

Komentář

Řekl bych, že z pohledu didaktického lze zp. vazbu kolem 5 vteřin považovat vlastně pořád za okamžitou. Pedagog by měl přemýšlet spíše nad tím, kdy se jedná o situaci, v niž má smysl informaci o správnosti řešení poskytovat ještě mnohem později či jí dát úplně jinou formu, než jsou body. Samozřejmě jde o to, co je zrovna cílem výuky.

RNDr. I. Marek 22.8.2016

Komentář

Dobrá, přemýšlejme. Pokud dokážu (ne já, ale samozřejmě můj program) studentovu odpověď vyhodnotit v řádu vteřin, nemá smysl poskytnutí této informace odkládat. Student si stále pamatuje zadání úlohy (neboli otázku) i svoje řešení oné úlohy (neboli odpověď), a vidí-li v tom okamžiku hodnocení, utvrdí si poznatek \"na otázku ABC je správná odpověď EFG\". To chci. Kdybych to odkládal, musel bych pak studentovi zopakovat jak zadání, tak i správnou odpověď. Ztráta času.


Tak dál. \"Na otázku ABC jste odpověděl správně. Máte bod.\" Jakou \"úplně jinou formu, než jsou body\" by informace o správnosti řešení mohla mít? A proč?Ať už je to \"z pohledu didaktického\" jaké chce, z pohledu terminologie použité v článku je odezva 5 vteřin jasně \"zpožděná\" a z hlediska přesného vyjadřování to \"okamžité\" není. Proto jsem navrhoval zapracovat na terminologii.

Bořivoj Brdička 24.8.2016

Komentář

Ano, z pohledu článku se jedná o situaci, kdy si žák ještě pamatuje s hůry mu seslané zadání, tj. o zpoždění v řádu vteřin. Já naznačoval možný posun našeho uvažování směrem ke konstruktivistickým vizím, které nemají s takto nastavenou aktivitou nic společného. Omlouvám se!