Chatbot EMA
5 skvělé

Dopravní prostředky III

Autor
Petra Pšeničková
Datum vložení
4. 12. 2018
3 0 1
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

dopravní prostředky
rozvoj orientace v prostoru a čase
rozvoj předmatematických představ
rozvoj řeči
rozvoj sluchového vnímání
rozvoj zrakového vnímání

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Petra Pšeničková
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 13. 10. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: předškolní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Michaela Kaslová 27.1.2017

Komentář

Několik poznámek na okraj:


Pro matematika neexistuje vztah víc (méně), ale \"více než\", \"méně než\" ... to jsou vazby, které dávají do vztahu dva objekty, podobně je tomu i i vztahu stejně ... používejme správnou vazbu \"stejně jako\", Úplné vyjádření dané vezby vede dítě k jinému druhu pozornosti než když řekne, že tady je víc), z našich experimentů v mateřské i základní škole plyne, že rozdíl je významný. Dítě najednou klouže  zrakem z jednoho objektu na druhý.


Didaktická poznámka: jsou-li rozdíly evidentní, pak je takové porovnávání vhodné jen na úvod práce (pokud neperacujeme s dětmi retardovanými) směřující k pochopení jazykové vazby, avšak pro zkoumání je nutné volit takové objekty (věc, ...., množina), aby se dítě muselao zamyslet, aby k určení vztahu muselo dospět zkoumáním a pak logicky vyžadujeme argumetnaci na úrovni \"poměřování\": dítě ukáže \"o co víc\" než ...


Poznámka druhá se týká problému jednotažek: obrázek jedním tahem, kdy nezvednu tužku od papíru, nemusí být jednotažka. Jednotažkou se chápe takový obrázek, kdy žádná čára není zdvojená/ztrojená, ... .


Obecně paltí, že v grafomotorice u písmen a číslic nikdy nehovoříme o jednotažkách; např. malé psací písmeno a sice píšeme jedním tahem, ale jdnotažka to není,  píšeme-li číslici 5, z pohledu matematiky by šlo o jednotažku, ale my tuto číslici píšeme dvěma tahy.


Problematice jednotažek a didaktice s jednotažkami i v mateřské škole se věnuje odborná litaratura, jde o výsledky dlouhodobých a systematických šetření, nejde o nějakou dílčí zkušenost.