5 skvělé

Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi

Autor
Bořivoj Brdička
Datum vložení
4.12.2018
0 0 11
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

facebook
Justin Reich
Mark Zuckerberg
max
nadace
Priscilla Chan
propast
vzdělávací technologie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Bořivoj Brdička
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 04. 01. 2016
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

E Kocourek 4.1.2016

Komentář

Ať si filantropové (jakož i jiní blázni) vyhazují ze svých peněz libovolně velké částky na libovolně nesmyslné projekty. Jsou to jejich peníze.


Pokud by se jednalo o peníze českého státu na projekt v českém školství, doporučuji,


aby byl velice přesně stanoven cíl,


aby byl stanoven termín, dokdy má být cíl dosažen,


a aby byla pečlivě vybrána jasná kriteria, podle kterých se zřetelně pozná, zda cíl projektu byl nebo nebyl dosažen.


Pokud se nepodaří nalézt taková kriteria, je to dobrý důvod, aby byl projekt zrušen.


Projekt může být rozfázován na etapy a pro tyto etapy stanoveny dílčí cíle, dílčí termíny a dílčí kriteria. V takovém případě by mohla být stanovena dílčí odpovědnost jednotlivým osobám. V případě rozfázování projektu na etapy by projekt měl být zrušen i tehdy, není-li jedna z etap dokončena ve stanoveném termínu.


Z hlediska výše uvedených požadavků na rozumně vymezený a vedený projekt považuji Chan Zuckerberg Initiative za naprostou pitomost. Plácnutí do vody. Dosažení cíle "zlepšit budoucnost všech dětí na Zem" samozřejmě nelze nijak ověřit, což nejspíš byl záměr. Být to v Česku, je to jasný daňový podvod. Nepřestávejte to sledovat, pane Brdička -  třeba se časem dozvíme, co na to IRS.

Bořivoj Brdička 4.1.2016

Komentář

Pokud jde o mě, já věřím, že manželé Chan-Zuckerbergovi mají skutečně dobrou vůli. Už kvůli Max. Potíž je ve velikosti částky, která je tak velká, že nemá smysl tento záměr srovnávat s jakýmkoli naším projektem (o jednom se mimochodem dočtete již ve čtvrtek). Je třeba si uvědomit, co se kolem nás děje. Dochází k modifikaci kapitalismu v tzv. post-kapitalismus, v němž se z informací (dat) stává zboží. Já osobně jsem se dosud nesmířil s představou, že pro budoucnost našich dětí teď bude důležitější, co udělá jeden magnát se svými astronomickými zisky, než to, o co se často neúspěšně snaží demokraticky zvolená vláda.

E Kocourek 4.1.2016

Komentář

Nesmiřujte se tím i nadále. Ujišťuji vás, že magnátův astronomicky nesmyslný projekt nebude mít na budoucnost našich dětí a vnoučat vliv vůbec žádný. Naopak pro budoucnost (a přítomnost) nás a našich potomků je a bude velice důležité to,  o co se snaží demokraticky zvolená vláda. Snaží se o to stále a je v tom velice úspěšná. V čem? Inu, v okrádání občanů o tisíce, statisíce a milióny.


Selský rozum říká, že chce-li magnát zajistit budoucnost své dcery, postará se, aby rozdíly mezi lidmi z různých sociálních vrstev byly co největší. Ale selský rozum je na rvp.cz takový otloukánek, kterému věří málokdo.

Bořivoj Brdička 4.1.2016

Komentář

Problém selského rozumu je v tom, že v situaci, kdy dochází ke změně paradigma, může být spíše na závadu. Snadno vás dovede do slepé uličky. Vládě bych záměr okrádat občany nepřisuzoval. Většinou se jedná jen o prostou neschopnost spojenou s bojem o moc.

Jan Maršák 5.1.2016

Komentář

Ad E Kocourek:


1. Skutečně \"selský rozum\" říká, že \"chce-li magnát zajistit budoucnost své dcery, postará se, aby rozdíly mezi lidmi z různých sociálních vrstev byly co největší\"? Ale selský/zdravý rozum může jen stěží něco takového říkat: říkáte to zde Vy.


2. Pokud pane doktore tvrdíte, že vláda okrádá občany (o tisíce, statisíce a milióny?), pak pro to máte jistě nějaké důkazy. Nebo Vám to zase říká opět ten magický selský rozum? ( Mimochodem, pokud máte důkazy o okrádání občanů vládou, neměl byste na ní podat trestní oznámení? Protože krádež v \"rozměrech\" o nichž mluvíte, je už bezesporu zločin.)

Jan Maršák 5.1.2016

Komentář

Ad Bořivoj Brdička: 


Problém selského rozumu: Plně s tímto Vaším vyjádřením souhlasím.

Ondřej Neumajer 5.1.2016

Komentář

Z ekonomický analýz skutečně vyplývá nedobrá zpráva, že bohatí jsou ještě bohatší a chudí ještě chudší. A technologie na tom mají významný podíl. Brynjolfsson a McAfee uvádějí, že medián příjmů se od roku 1979 v USA zvýšil jen nepatrně a od roku 1999 dokonce začal klesat. Trend odráží významné přerozdělení toho, kdo čerpá výhody z růstu a kdo ne. Ono třeba platí, že jedno procento nejbohatších zvýšilo své příjmy v letech 1979-2007 o 278 %, nebo to, že mezi lety 2002-2007 získalo toto 1 procento nejbohatších neuvěřitelných 65 % příjmů v USA. Důsledky se ale dají měřit i jinak: ačkoli například průměrný věk lidí vzrůstá, očekávaná délka života mužů se základním vzděláním v USA klesla.


V kontextu takovýchto informací mi návrh na zásadní změny navrhovaný Justinen Reichem připadá jako dobře zdůvodnitelný.


ON

Bořivoj Brdička 30.3.2016

Komentář

Narazil jsem na zprávu, která trochu poodhaluje záměr Chan-Zuckerbergových. Stručně řečeno, zájem tzv. "filantropů" z řad amerických miliardářů napravovat veřejně školství prostřednictvím technologií trvá. V konečném důsledku má investice 45 miliard posílit Facebook.
Facebook's Zuckerberg to Bet Big on Personalized Learning

Jaroslav Vávra 3.4.2016

Komentář

Beru text článku za informativní a určitě podnětný k přemýšlení. Díky za něj!


1) nejdříve k množství peněz do školství. Diane Ravitch, americká analytička politiky a historie vzdělávání, v  knize z roku 2010 \"The Death and Live of the Great American School System. How Testing and Choice Are Undermining Education“\" píše: „I přes podporu z obou stran politického spektra a obrovského množství peněz na propagaci(školských, J.V.) reforem v korporátním duchu, vyhlídky zůstávají velmi velmi pochybné“. (s. 279). Je nutné říci, že autorka se zaměřuje ve své knize na efektivitu a výsledky v americkém vzdělávání. Poukazuje na dvě politické kampaně No Child Left Behind(George W. Bush) a Race to the Top (Barack Obama) a píše, že školští úředníci distriktům diktovali, jak reformovat  školy a krutě je trestali při selhání. A nutily je do úspěchu. Dodávám: asi ve stylu čínského Velkého skoku z konce 50. let (dohnat a předehnat svět ve výrobě surového železa).  Obě kampaně byly podle autorky postavené na taylorismu, sto let starém konceptu jak motivovat lidi (lidé pracují jen pro peníze).


2) osvícení „filantropové“.  Bill Gates se zpočátku podle Ravitchové upnul ve své podpoře na malé školy, které považoval pro vzdělávání za vhodnější. Později výsledky odhalily, že to není tak jednoznačné. Gates se tedy upnul na hodnocení učitelů a na jejich kvalitu, což považoval za rozhodující problém, kterému americké vzdělávání čelí. A vlítnul do toho podnikatelským stylem šéfa velké firmy: přístup založený na tržních vztazích, typizované obecné standardy, učitelé placení za výkon, rozhodování na základě dat a zákaznická volba. Výsledky nejsou dodnes patrné.


Snahy Zuckerbergerových zavést vzdělávací technologie pro K-12,  použití softwaru a dalších digitální technologií s individuálním  nastavením výuky každému studentovi (v silných a slabých stránkách), s přihlédnutím k  jeho zájmům a preferencím a s nastavením optimálního postupu při výuce beru jako chvályhodné, ovšem pro osobní/individuální  výuku na izolované farmě v australském vnitrozemí, kde široko daleko není nikdo z učitelského cechu. Vždyť taková individualizovaná výuka není jen s počítači, ale je to (nebo mělo by být)  každodenním chlebem učitele.


3) „selský“ rozum. Výborný přístup. Každý se může rozhlédnout kolem sebe a zjistit,  že Země je plochá!Přeji hezký konec víkendu.

E Kocourek 3.4.2016

Komentář

Selský rozum, jednoznačná terminologie a pravdivé informování jsou na rvp.cz největší otloukánkové. Tentokrát se pan Jaroslav Vávra pustil do boje proti selskému rozumu, a slavně zvítězil.


I předpokládám, že pan Vávra chodí na pěší výlety vybaven globusem. Nebo že by měl v kapse úplně placatou mapu, na které je i ta Země promítnuta do placata? To by ale znamenalo, že jde o úroveň abstrakce. A že někdy může být docela praktické chovat se podle toho zpropadeného zdravého rozumu.

Jan Maršák 4.4.2016

Komentář

Ad E Kocourek:


1. Pokud jde o Vaší lamentaci, že jednoznačná terminologie patří k největším otloukánkům na rvp.cz: Nebylo by pak ovšem vhodné uvést i z Vaší strany jednoznačnou definici (ať už explicitní či implicitní) pojmu \"selský rozum\"? Termín selský rozum zde navíc volně používáte spolu s termínem zdravý rozum. Označují oba tyto termíny pojmy stejného významu či nikoli? Nebo bychom snad měli mluvit spíše o zdravém selském rozumu? (Přirozeně, pak by jistě mohl existovat i nezdravý selský rozum či neselský zdravý rozum.) 


2. Dalším \"otloukánkem\" na rvp.zv, je podle Vás pravdivé informování.  Nebude-li však toto Vaše obecné tvrzení nějak konkretizováno, lze ho jen stěží potvrdit či vyvracet. A v tomto směru je bezcenné. 


3. Jak souvisí tvrzení dr. Vávry s tím, že \"nosí v kapse úplně placatou mapu\"? To je z Vaší strany poněkud strawman argumentace. Mimochodem při promítání trojrozměrných objektů do roviny s tzv. selským/zdravým/zdravým selským rozumem vystačíte asi jen stěží. A to dokonce ani při vytváření \"pouhých placatých\" map. K čemu pak bychom potřebovali odborná kartografická pracoviště či katedry kartografie na vysokých školách se specialisty, jestliže by k vytváření map postačoval zdravý selský rozum kohokoli z nás.