Chatbot EMA
5 skvělé

Jak definovat digitální gramotnost?

Autor
Bořivoj Brdička
Datum vložení
4. 12. 2018
95 0 11
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost
digivzdelavani
EMMA
Gráinne Conole
Henry Jenkins
informační gramotnost
JISK
mediální gramotnost
NIQES
Rhona Sharpe
SDV

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Bořivoj Brdička
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 14. 12. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D. 14.12.2015

Komentář

Skvělé, pro zasvěcené jasně a srozumitelně popsáno. Jako obvykle bych dodal, že by se hodily vysvětlující příklady, neboť přinejmenším ze školské praxe známe postupy, které sice jednotlivým položkám formálně odpovídají, ale jejich obsah a způsob provedení při nejlepší vůli nelze označit za digitálně gramotný. Příkladem může být řízení procesu aktualizace RVP pro VO informační a komunikační technologie... Manažeři procesu by určitě sami sebe za digitálně negramotné neoznačili a své postupy zřejmě chápou jako správné. Rozchází se tedy definice a interpretace pojmů. Obávám se, že hrozí velké nebezpečí dezinterpretace celého konceptu informační gramotnosti, tak, jak jsme toho v mnoha případech svědky, například u obsahu VO ICT, jejich vzdělávacích cílů, učiva atd.


 

E Kocourek 15.12.2015

Komentář

Zkonstruovat jakousi novou \"gramotnost\" (zde počítačová gramotnost, údajně ICT literacy) a zahrnout do ní mistrovství v čemkoli - to mi připadá jako protimluv.


Ale možná vše vysvětluje příspěvek, který vložil RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D. - je to psáno jasně a srozumitelně, bohužel pouze pro zasvěcené.


Připadá mi, že se zde zavádí nadměrné množství různých gramotností, a to se záměrem vnutit je jako cíle vzdělávání. Ty \"gramotnosti\" jsou (asi právě proto) konstruovány jako konečné cíle vzdělávání. Ale to je špatný postup. Podle mne by jakákoli gramotnost neměla být cílem - jenom jakýmsi výchozím (mezi-)stupněm vzdělávání. Něco, co se studenti naučí na počátku studia, v prvním čtvrtletí prvního ročníku, a na čem staví na cestě k ucelenému vzdělání.Tvůrci a podporovatelé \"pokrokových změn\" v českém školství nejspíš považují učitele a veřejnost za výstavní tupce. Kdyby nepovažovali, přece by je po zjištění, že k realizaci jejich pokrokových změn ve školství chybí vůle ze strany učitelů i veřejnosti, muselo napadnout, že s těmi pokrokovými změnami cosi není v pořádku.

Bořivoj Brdička 16.12.2015

Komentář

Myslím, že pan Kocourek nám pravděpodobně nebude chtít porozumnět, takže je zbytečné ho přesvědčovat. Pro ostatní konstatuji, že kompetencí je opravdu hodně a že je úplně jedno, jak je nazýváme. To podstatné je, abychom si uvědomili, že je schopnost pracovat s technologiemi pro budoucnost klíčová a že v samotném významu slova kompetence je již zabudována nekonečnost procesu jejího budování. Právě technologie vyvolávají potřebu soustavného celoživotního učení. Ano, něco tady skutečně není v pořádku. Je to stávající RVP.

E Kocourek 17.12.2015

Komentář

Gramotnost kontra odbornost!


Jak vnutit nechtěnou \"reformu\" školství? Jak to zaonačit, když i samotným prosazovatelům \"pokrokových\" změn je jasné, že o jimi vychvalované zboží nemá zájem ani odborná, ani laická veřejnost? Začněme terminologickým mlžením. Vydávejme odbornost za gramotnost! Vrchnost a noviny by se nejspíš smířily s faktem, že ne každý (a zejména ne každý žák a student) může získat kdejakou odbornost, kterou si badatelé vymyslí. Ale gramotnost - to je jiné kafe! Kdo by chtěl být negramotný! Který rodič by připustil, aby jeho potomek opouštěl školu negramotný? A který demokratický politik by chtěl mít takto reptající voliče?


Nedávno jsem zde vyslovil hypotézu, že od autorů článků na rvp.cz se očekává terminologické mlžení. Nikoho jsem nejmenoval. Nepřekvapilo, že zareagoval osobně pan Brdička, a vyzval mě, ať ho chytím za ruku. Rád vyhovím.


Napíšete-li \"kompetencí je opravdu hodně a že je úplně jedno, jak je nazýváme\", dopouštíte se terminologického mlžení. Není to vůbec jedno. Pokud vy, pane Brdička, kompetence nazýváte gramotností, a pokud já tytéž kompetence nazývám odborností, je v tom významný rozdíl.

Bořivoj Brdička 17.12.2015

Komentář

Pane Kocourku, máte pravdu, mlžím. Mnou propagované reformy školství vedou k neurčitým cílům a ne k odbornosti. Předpokládám, že si pod ní představujete přesně definované znalosti, nejlépe podpořené přesným výčtem. To je přesně to, co v podmínkách soustavných významných změn bude většině lidí spíše překážet.

Mgr. Zdeněk Sotolář 20.12.2015

Komentář

Nevím, proč by mediální gramotnost, tj. kriticky zkoumat  a tvořit mediální sdělení, měla být součástí digitální gramotnosti. Ke kritickému zkoumání nepotřebuji žádná digitální hejblata. Ani komunikace a spolupráce není doménou digitální gramotnosti, pakliže nemáme na mysli komunikaci a spolupráci na síti. Gramotností je najednou opravdu mnoho a je hloupé a trapné, když se navíc navzájem vykrádají. Je opravdu velikost oblastí na grafu orientační? Nebo tu něco bobtná na úkor něčeho jiného?

Bořivoj Brdička 20.12.2015

Komentář

Pane Sotoláři, můžeme se do nekonečna dohadovat, co je součástí čeho. Je pravdou, že mediální gramotnost do určité míry RVP postihuje. Zato komunikaci a spolupráci zcela ignoruje. Obě dnes od digitálních technologií nelze oddělit, o tom snad nemůže být pochyb. To schéma pouze naznačuje, jaké složky digitální gramotnost má. Nikdo netvrdí, že je celá mediální gramotnost obsažena v digitální.

Bořivoj Brdička 21.12.2015

Komentář

Tomu, kdo by chtěl blíže studovat obsah digitální gramotnosti, doporučuji seznámit se též s tím, jak tyto schopnosti (fluencies) definuje Global Digital Citizen Foundation - https://globaldigitalcitizen.org/.

Jan Maršák 21.12.2015

Komentář

Ad: Mgr. Zdeněk Sotolář:


1. Pane magistře, máte bezesporu pravdu v tom, že ke kritickému zkoumání a vytváření mediálních sdělení v principu nepotřebuji žádná \"digitální hejblata\". Z druhé strany však zůstává faktem, že v současnosti se digitální technologie k danému účelu využívají prakticky \"masově\" a jsou v tomto směru velmi efektivní (neboť mimo jiné značně usnadňují práci a mohou prakticky v jakémkoli čase oslovit velké množství jedinců - vždyť nakonec i Vy jste pro Vaše \"mediální sdělení\" tuto technologii využil, jistě také z posledně uvedených důvodů). A idyž s Vámi plně souhlasím např. v tom, že komunikace a spolupráce není doménou digitální gramotnosti a že digitální gramotnost nemůže nahradit mediální gramotnost, přesto se domnívám, že tyto složky procesu vzdělávání spolu úzce souvisejí a vzájemně se ovlivňují a podporují. 


2. K otázce vzájemného \"vykrádání\" gramotností: Podle mne jednotlivé gramotnosti (ať už je vymezujeme tím či oním způsobem) tvoří systém, v němž každá z gramotností vždy podporuje alespoň jednu z ostatních gramotností (např. čtenářská gramotnost bezesporu podporuje např. rozvoj matematické či přírodovědné gramotnosti a naopak). O nějakém vykrádání nemůže být tudíž ani řeči.


Ad:Bořivoj Brdička, 20.12.2015: Pane doktore, nemohu s Vámi zcela souhlasit v tom, že RVP (ať už pro základní školu či gymnázium) ignorují komunikaci a spolupráci. Tyto aspekty jsou jasně vymezeny přímo jako klíčové kompetence (kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní), jsou zdůrazněny tím či oním způsobem v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech. Ale je možné, že jste ignorováním komunikace a spolupráce v RVP měl na mysli něco jiného.

Mgr. Zdeněk Sotolář 21.12.2015

Komentář

Pane Maršáku, překrývání nebo vzájemné podporování gramotností je ale něco úplně jiného, než ukazuje Gramotnostní struktura v článku pana Brdičky. Poznámka, že \"velikost oblastí je jen orientační\" pak je už zcela v duchu cimrmanologických dialogů, kdo bude A a kdo bude B. 


Shodujeme se, že tvrzení, že RVP.ZV \"komunikaci a spolupráci zcela ignoruje\" je zcela nesmyslné. Já se ale ptám: Jde o neznalost, nebo jde o úmysl?


Další tvrzení, že \"obě dnes od digitálních technologií nelze oddělit,\" je dokladem jednostrannosti pohledu pana Brdičky. Zdá se, že už si vůbec nedovede komunikaci a spolupráci představit na osobní rovině: třeba dva žáci v jedné lavici, komunikující a spolupracující bez digitálních hejblat.


Samozřejmě uznávám, že ta digitální komunikace a spolupráce je něco naprosto jiného, svébytného a důležitého. Jako obvykle se nebráním digitální gramotnosti, ale spíše způsobu, jak je v tomto mediálním výstupu prezentována a v důsledku přeceňována. 

Bořivoj Brdička 21.12.2015

Komentář

Já si docela umím představit komunikaci a spolupráci na osobní rovině. Zato RVP a s ním mnoho pedagogů si dosud neumí vůbec představit tuto prostřednictvím digitálních technologií. Proto o ní není v oblasti týkající se ICT ani zmínka. Omlouvám se za zevšeobecnění, jsem omezen svým oborem.